AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top isdn poslovni

Paketi dodatnih usluga (Osnovni i lux paket...)

Osnovni paket dodatnih usluga?  content\images\strelicaSiva

2 odvojena broja na istoj liniji, identifikacija poziva, poziv na čekanju

Lux paket dodatnih usluga? content\images\strelicaSiva

4 MSN-a (4 broja na istoj liniji)

MSN – (Multiple Subscriber Number) osigurava terminalima povezanim BRA ISDN priključak tri mogućnosti:

  • različitim terminalima mogu biti dodijeljeni pojedinačni brojevi (telefon,PC,telefaks);
  • jednom terminalu mogu biti dodijeljeni različiti brojevi;
  • različitim terminalima može biti dodijeljen jedan broj.

HOLD (Zadržavanje poziva)

HOLD – (Call Hold) zadržavanje poziva omogućuje pretplatniku da u slučaju konverzacije ukoliko dodje drugi poziv, zadrži na vezi prvog pretplatnika (ostavi ga na čekanju) i započne konverzaciju sa drugim pri čemu tu konverzaciju ne moze čuti prvi pretplatnik.

CLIP (Identifikacija broja - poziva)

CLIP - (Calling Line Identifiction Presentation) omogućava prikazivanje broja sa kojeg Vam je upućen poziv, ukoliko je centrala kojoj taj broj pripada u mogućnosti da pošalje takvu informaciju.

Call Waiting (Zadržavanje poziva)

(CW – Call Waiting) Dok razgovarate telefonom, diskretnim tonom u Vašoj slušalici bićete upozoreni da neki drugi korisnik želi stupiti u vezu sa vama. Korištenjem ove usluge korisnik se može prebacivati sa jedne veze na drugu ili može raskinuti vezu koja je u toku i preuzeti drugi poziv

Call Forwarding (Preusmjeravanje poziva) Bezuslovno preusmjeravanje poziva

(CFU – Call Forwarding Unconditional) omogućuje vam da sve dolazne pozive preusmjerite na bilo koji drugi pretplatnički broj. Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća (CFB – Call Forwarding if Busy) omogućuje vam preusmjeravanje dolaznih poziva, dok je linija zauzeta, na bilo koji drugi pretplatnički broj. Preusmjeravanje poziva u slučaju nejavljanja (CFNR – Call Forwarding if No Reply) omogućuje vam da dolazne pozive, na koje ne odgovorite, preusmjerite na bilo koji drugi pretplatnički broj.

Konferencijska veza – 3 učesnika u vezi

(3PTY – Three Party Service) omogućuje uspostavu govorne veze s još dva udaljena korisnika, učestvovanje u vezi i upravljanje njome. Tokom takve veze možete zatražiti isključenje jednog udaljenog korisnika, na taj način prekinuti trojnu konverzaciju i nastaviti razgovor s drugim učesnikom. Ako želite, isključenog sudionika možete ponovno uključiti u konverzaciju.

CCBS Telefon Vas sam poziva kad se oslobodi linija poslednjeg zauzetog broja koji ste pozvali.

Call Deflection (Skretanje poziva) (Call Deflection – Skretanje poziva) omogućuje korisniku da u toku aktivne faze razgovora skrene dolazni poziv na neki drugi broj.

(Malicious Call Identification) Identifikacija zlonamjernih poziva omogućuje pozvanom pretplatniku da registruje zlonamjerni poziv pri čemu može dobiti broj, datum i vrijeme kad je napravljen zlonamjerni poziv. MCID će detektovati i zaštićene pozive.

Stranica je posljednji put ažurirana 28/06/2013