AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top sms usluge poslovne

Pozovi me

Više nikada nećete biti odsječeni od svijeta

Konačno možete da odahnete! Više nikada nećete biti odsječeni od svijeta zato što ste zaboravili da platite svoj postpaid račun (sa logičnim posljedicama...). T-Mobile vam omogućava da nekome besplatno pošaljete signal ''pozovi me''.

Dovoljno je ukucati *345*XXXXXX# , gdje je XXXXXX broj telefona (bez 067) osobe kojoj želite da pošaljete signal ''pozovi me''. Kao potvrdu pritisnite OK/YES/tipku za pozivanje. Osoba čiji ste broj ukucali dobiće SMS: ''Korisnik broja 067YYYYYY (to ste vi) vas je zamolio da ga pozovete. T-Mobile''

Da li svi T-mobile korisnici mogu primiti signal ''pozovi me''?

Da, ukoliko sami ne odluče drugačije. Svaki korisnik ima mogućnost da zabrani da mu stižu poruke ovog tipa. Dovoljno je da ukuca *345*0# i pritisne OK/YES. Za slučaj da se predomisli, i odluči da bude dostupan za poruke ''pozovi me'', potrebno je ukucati *345*1# i kao potvrdu pritisnuti OK/YES.

Dnevno se može uputiti najviše pet poruka ''pozovi me''.

Stranica je posljednji put ažurirana 20/05/2013