AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija poslovni

Priključak i cjenovnik

Danas je telefon neizbježan dio naše svakodnevice. Brojnim rješenjima koja pospješuju komunikacijsku povezanost, Crnogorski Telekom stoji na raspolaganju postojećim i potencijalnim korisnicima.

Zasnivanjem pretplatničkog odnosa sa Crnogorskim Telekomom, postaje se korisnik usluga ove kompanije.

Za podnošenje zahtjeva za telefonski priključak, potrebna su sljedeća dokumenta:

  • Rješenje o registraciji preduzeća
  • Rješenje za PIB i PDV
  • Broj žiro-računa preduzeća
  • Karton deponovanih potpisa
  • Pečat preduzeća

Uslovi korišćenja

Uslove korišćenja PSTN i ISDN servisa možete pronaći ovdje.

Mjesečna naknada
Mjesečna naknada za pristup mreži
5.10 (6.17)
Mjesečna naknada za dodatne višekanalne funkcionalnosti (ISDN BA)
2.58 (3.12)
Mjesečna naknada za dijeljeni pristup mreži
3.82 (4.62)
 
Cjenovnik poziva  07-19h  19-07h
Lokal 0.0112 (0.0136) 0.0080 (0.0097)
Međugrad 0.0142 (0.0172) 0.0090 (0.0109)
Mobilne mreže CG 0.0436 (0.0528) 0.02952 (0.0357)
Ostale fiksne mreže u Crnoj Gori 0.0318 (0.0385) 
Međunarodni pozivi ka fiksnim mrežama
(0-24h)
ka mobilnim mrežama
(0-24h)
Zona 0 - Srbija 0.0990 (0.1198) 0.1710 (0.2069)
Zona I - Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija) 0.0990 (0.1198) 0.2250 (0.2723)
Zona II - Evropa 0.0910 (0.1101) 0.1700 (0.2057)
Zona III - SAD i Kanada 0.0520 (0.0629) 0.0520 (0.0629)
Zona IV - Ostatak svijeta (Sve zemlje koje ne pripadaju zonama 0, I, II i III) 0.3030 (0.3666) 0.4550 (0.5506)
Sateliti 0.6070 (0.7345) 0.6070 (0.7345)

Tarifiranje je po sekundi uz minimalno trajanje razgovora od 1 minut. Tarifiranje poziva prema Srbiji je na minut.

U zagradi su date cijene sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Dodatne usluge:conference call + call fwd + provjera stanja na računu preko broja 1515

Prikazane cijene važe od 01.01.2018 godine.

Stranica je posljednji put ažurirana 26/12/2016