AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top sms usluge poslovne

SMS servisi u saradnji sa servis provajderima

Broj servisa Provajder Cijena SMSa u € (sa PDVom) Opis servisa
14641 NTH 0.9 Pretplatnički SMS servisi
14741 NTH 1.00 Interaktivni SMS servisi
14841 NTH 0.60 Interaktivni SMS servisi
14941 NTH 0.70 Interaktivni SMS servisi
14669 NTH 1.80 SMS chat
14884 NTH 3.20 Web payment servis
14541 Com Trade IT Solutions 0.52 Interaktivni SMS servisi
14900 Daily Press 2.00 SMS oglasi
14911 Daily Press
0.99 Daily press - dnevna karta
14922 Daily Press
2.99 Daily press - nedjeljna karta
14711 Zire
0.62 Interaktivni SMS servisi
14544 Zire
0.31 Interaktivni SMS servisi
14554 Zire
1.02 Interaktivni SMS servisi
14744 Zire
1.55 Interaktivni SMS servisi
14545 Zire
1.02 Interaktivni SMS servisi
14505 Zire
2.07 Interaktivni SMS servisi
14563 Telemon 0.54 Interaktivni SMS servisi
14564 Telemon 1.18 Interaktivni SMS servisi
14574 Telemon 1.21 Pretplatnički SMS servisi
14530 Telemon standardna cijena poruke Pretplatnički SMS servisi
14575 Hipotekarna banka standardna cijena poruke Interaktivni SMS servisi
14551 Parking servis Podgorica 0.60 Usluga SMS parkinga - Podgorica
14552 Parking servis Podgorica 0.50 Usluga SMS parkinga - Podgorica
14553 Parking servis Podgorica 0.40 Usluga SMS parkinga - Podgorica
14511 JP Parking Servis Herceg Novi 0.60 Usluga SMS parkinga - Herceg Novi
14512 JP Parking Servis Herceg Novi 0.40 Usluga SMS parkinga - Herceg Novi
14513 JP Parking Servis Herceg Novi 4.00 Usluga SMS parkinga - Herceg Novi
14550 JP Parking Servis Berane 0.30 / 0.40 Usluga SMS parkinga - Berane
14661 JP Parking Servis Nikšić 0.50 Usluga SMS parkinga - Nikšić
14662 JP Parking Servis Nikšić 0.30 Usluga SMS parkinga - Nikšić
14663 JP Parking Servis Nikšić 0.20 Usluga SMS parkinga - Nikšić
1456 CKB 0.06 Provjera stanja na računu
14543* Fondacija Budi Human 1.00* Donatorska linija
14560 Media Live Network 0.61 - 2.03 Pretplatnički SMS servisi
14654 Media Live Network 0.61 - 2.03

Pretplatnički SMS servisi

14664 Media Live Network 0.61 - 2.03

Pretplatnički SMS servisi

14665 Media Live Network 0.61 - 2.03

Pretplatnički SMS servisi

14650 Pink International 2.38

Pretplatnički SMS servisi

*na cijenu se ne obracunava PDV

Prilikom korišćenja ovih servisa, detaljno se informisite o cijeni i trajanju usluge za koju se prijavljujete, a koju nudi eksterni provajder usluga. Time se štitite od neželjene potrošnje.