AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Mapa pokrivenosti

Napomena:
Mape su bazirane na predviđanju pokrivenosti na otvorenom prostoru i ne garantuju u potpunosti pokrivanje signalom na svakoj konkretnoj lokaciji, jer kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine, vremenskih prilika i objekata u okruženju.

Za tačnije informacije pozovite Kontakt centar na broj 1500 ili posjetite T-Centar.

Webshop
login