AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid usluge 02

Pošalji mi kredit

Udobno zavaljeni u svojoj fotelji možete dopuniti nečiji pripejd račun. Nije potreban vaučer. Jedini uslov je da ste vi postpaid korisnik Telekom mobilne mreže. I, naravno, da želite to da učinite... Da i ne spominjemo oduševljenje vlasnika pripejd računa koji ste dopunili. Sve što uložite na nečiji pripejd račun ide direktno na – vaš postpaid račun.

Pošaljite kredit – konkretne radnje

Mogući iznosi dopuna su 5€, 10€ i 20€. Za dopunu pripejd računa šaljete poruku sadržine: DOPUNA iznos dopune XXXXXXXXX (XXXXXXXXX je broj telefona osobe kojoj dopunjavate račun; unesite oznaku mreže T-Mobile broja) na broj 14670. Na primjer, za 5€ dopune tekst poruke je: DOPUNA 5 067123456.

Da li postoji limit za slanje kredita?

Mjesečni limit je 20€ za nove postpaid korisnike, kao i stare korisnike za koje je polovina prosjeka ukupne potrošnje u zadnja tri mjeseca manja od 20€. Za ostale stare korisnike iznos mjesečne dopune je polovina prosjeka ukupne potrošnje u posljednja tri mjeseca.

Maksimalna mjesečna dopuna je 60€. Iznos maksimalne mjesečne dopune se u toku mjeseca može i povećati, ukoliko korisnik uplati određenu količinu novca te zahtijeva povećanje. Maksimalna dnevna dopuna je 20€.

I pripejd korisnik ima limit. Na njegov broj može biti izvršena samo jedna dopuna dnevno (bez obzira na visinu dopune).

Povratna informacija

U svakom trenutku možete dobiti obavještenje o mjesečnom korišćenju servisa Pošalji mi kredit. Takođe i informaciju o posljednjoj transakciji. Pošaljite poruku INFO na 14670.

Cijena SMS-a na broj 14670 odgovara cijeni poruke ka Telekom mobilnoj mreži u tarifi koju koristite.

Dopuna pripejd računa je moguća i kroz Super Meni.

Dopuna računa korišćenjem usluge Pošalji mi kredit ne važi za pripejd pakete Holiday i Volim.

Stranica je posljednji put ažurirana 18/09/2014