AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top roaming

Osnovne informacije o romingu

Putujte i slobodno razgovarajte!

Savremeni svijet je dinamičan. Granice se rasplinjuju, planeta je postala 'globalno selo' kroz koje informacije i ljudi putuju više i brže nego ikada. Geografska udaljenost postaje beznačajan faktor... A potreba za komunikacijom (ostaje) neophodnost.

Roming usluga omogućava vam da, na svojim putovanjima uzduž i poprijeko ove naše planete, koristite svoj T-Mobile broj. Na raspolaganju vam je razgranata mreža naših roming partnera.

Kako pozivate kad ste u inostranstvu?

Pozive prema brojevima u inostranstvu ostvarujete kao međunarodne. To znači: prvo unesete internacionalni prefiks za medunarodne pozive (birajte + ili 00), zatim pozivni broj države, slijedi pozivni broj GSM mreže ili pozivni broj grada ako zovete fiksni broj (bez 0) i broj telefona. Na primjer, poziv prema mobilnoj mreži u Sloveniji izgleda ovako: +38641xxxxxx OK

Tarifiranje poziva dok ste u romingu

Odlazni pozivi

Kada ste u inostranstvu, svi pozivi upućeni sa vašeg telefona naplaćuju se po tarifi operatera čiju mrežu koristite. Informacije o ovim tarifama možete dobiti pozivom na broj 1500.

Dolazni pozivi

Važno je znati da, dok gostujete u mreži većine stranih operatera, tarifiraju vam se i dolazni pozivi, po cijenama poziva od Crne Gore do države u kojoj se nalazite. U ovoj situaciji, vi plaćate međunarodni dio tih poziva. Drugim riječima, onaj ko vas zove plaća poziv kao da ste u Crnoj Gori, a vi plaćate međunarodni poziv iz Crne Gore. Prije putovanja provjerite detalje.

MMS u romingu se tarifira na osnovu količine prenesenih podataka (GPRS potrošnja).