AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top roaming

Osnovne informacije o romingu

Putujte i slobodno razgovarajte!

Savremeni svijet je dinamičan. Granice se rasplinjuju, planeta je postala 'globalno selo' kroz koje informacije i ljudi putuju više i brže nego ikada. Geografska udaljenost postaje beznačajan faktor... A potreba za komunikacijom (ostaje) neophodnost.

Roming usluga omogućava vam da, na svojim putovanjima koristite svoj broj. Na raspolaganju vam je razgranata mreža naših roming partnera.

Kako pozivate kad ste u inostranstvu?

Pozive prema brojevima u inostranstvu ostvarujete kao međunarodne. To znači: prvo unesete internacionalni prefiks za medunarodne pozive (birajte + ili 00), zatim pozivni broj države, slijedi pozivni broj GSM mreže ili pozivni broj grada ako zovete fiksni broj (bez 0) i broj telefona. Na primjer, poziv prema mobilnoj mreži u Sloveniji izgleda ovako: +38641xxxxxx OK

Tarifiranje poziva dok ste u romingu

Odlazni i dolazni pozivi
Informacije o tarifama možete dobiti pozivom na broj 1500, ili pogledajte cjenovnik.

MMS u romingu se tarifira na osnovu količine prenesenih podataka (GPRS potrošnja).