AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

kako do nas

Pozivni brojevi

Odlukom Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost od 1. aprila se u Crnoj Gori primjenjuju novi međumjesni kodovi za sve gradove koji su imali pozivne brojeve od 081 do 089.

U skladu sa novim Planom numeracije Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, telekomunikacioni operateri su dužni da usklade numeraciju za postojeće servise, najkasnije u roku od dvije godine, od početka isključive primjene novog koda zemlje + 382.

Od 1. aprila će se u Crnoj Gori primjenjivati novi međumjesni kodovi za sve gradove koji su imali pozivne brojeve od 081 do 089. Novi međumjesni kodovi su:

POZIVNI BROJEVI U CRNOJ GORI
MREŽNA GRUPA NOVI POZIVNI BROJ OPŠTINE U MREŽNOJ GRUPI
Bar 030 Bar, Ulcinj
Berane 051 Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje
Bijelo Polje 050 Bijelo Polje, Mojkovac
Budva 033 Budva
Cetinje 041 Cetinje
Herceg Novi 031 Herceg Novi
Kotor 032 Kotor, Tivat
Nikšić 040 Nikšić, Plužine, Šavnik
Pljevlja 052 Pljevlja, Žabljak
Podgorica 020 Podgorica, Danilovgrad, Kolašin

Do početka isključive primjene novih kodova biće omogućeno paralelno biranje starih i novih kodova.

Stranica je posljednji put ažurirana 04/04/2013