AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Prednosti optike

Superbrzi prenos podataka.

  • i do 10 puta veća brzina interneta
  • neograničen internet saobraćaj i najstabilnija internet veza
  • tri mjeseca bez pretplate za nove korisnike Interneta, Extra TV-a. Extra Tria
  • do 5 Extra TV uređaja
  • kanali visoke rezolucije (uz Arenasport paket besplatni HD Arenasport kanali)
  • bez pretplate na drugu telefonsku liniju – koja ima isti tarifni paket i poseban broj; besplatni razgovori između obje linije
  • web sadržaj na televizoru
  • besplatna instalacija i uređaj