AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top max telefonija

Prednosti MAX telefonije

 • Besplatni pozivi unutar firme, uključujući fiksne i mobilne brojeve (među različitim lokacijama firme, bez obzira na to u kom gradu u Crnoj Gori se nalaze)
 • Potpuna kontrola troškova telefonskih usluga na nivou firme.
 • Pozivanje kratkim četvorocifrenim kodom-lokalom na fiksni broj u kancelariji ili na službeni mobilni telefon.
 • Korisnik može sam administrirati uslugu preko administratorskog portala i prilagođavati je svojim potrebama (npr. ograničiti pozivanje određenih numeracija, dodijeliti dodatne usluge, formirati grupe korisnika i sl.).
 • Jeftiniji pozivi prema fiksnim, mobilnim, međugradskim i međunarodnim lokacijama.
 • Mogućnost korišćenja IP telefona s naprednim funkcijama.
 • Korisnik više ne mora kupovati kućne (PBX) centrale, više nema potrebe za kapitalnom investicijom.

Usluga je isplativa korisnicima koji imaju:

 • potrebu za više istovremenih slobodnih linija,
 • potrebu za različitim telefonskim brojevima,
 • veliki broj međugradskih poziva,
 • veliki broj poziva prema međunarodnim mrežama,
 • više lokacija unutar Crne Gore,
 • PBX centralu koju je potrebno zamijeniti.
 • I žele da imaju jednog provajdera za pružanje i održavanje svih usluga – govor i prenos podataka (voice, data, Internet,broadband).
Vaše potrebe: MAX telefonija nudi:
Više telefonskih linija na jednoj bakarnoj parici Do 8 telefonskih linija na jednoj parici
Niže cijene razgovora među poslovnicama,
koje su geografski udaljene
Cijene razgovora među poslovnicama vaše firme za 0€
Niže cijene poziva prema mobilnim mrežama T-Com $ T-Mobile CUG kao i opcioni planovi poziva
prema T-Mobile-u
Niže cijene poziva prema inostranstvu Opcioni planovi internacionalhih poziva i poziva ka Srbiji
Niži troškovi održavanja Troškovi održavanja minimalni, upravljajte svojim
servisima direktno na ličnom portalu
Jednostavnije podešavanje i održavanje mreže Sve u vezi ovog servisa, podešava i održava vaš pružalac usluge
Niže početne investicije za PBX opreme Niska instalaciona i integraciona taksa
Posebna ponuda - jeftiniji pozivi prema različitim destinacijama:
Jeftiniji pozivi prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori
Jeftiniji pozivi prema fiksnim operaterime u Srbiji
Jeftiniji internacionalni pozivi ka fiksnim operaterima u najčešće pozivanim zemljama
Stranica je posljednji put ažurirana 22/05/2013