AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

PREMIUM paket

 • Veličina prostora - 1000 MB
 • Mjesečni protok - 20 GB
 • PHP
 • Baze podataka
 • Neograničen FTP pristup web serveru
 • Pristup Control Panel-u za administriranje sajta preko weba
 • Web File manager za manipulaciju fajlovima
 • Definisanje zaštićenih direktorijuma sa restriktivnim pristupom
 • Uvid u trenutnu zauzetost zakupljenog prostora, ostvareni saobraćaj
 • Detaljna web statistika
 • Neograničen broj virtuelnih e-mail adresa sa pojedinačnim proslijeđivanjem
 • Postavljanje automatskih odgovora za pojedine virtuelne e-mail adrese
 • 3 poddomena
 • Tehnička podrška

Ukoliko koristite Premium hosting na Linux serverima, omogućene su vam dodatne usluge: detaljna web statistika (Webalizer, Analog), mogućnost postavljanja 3 MySQL baze podataka (kreiranje i administriranje putem Control Panel-a) i korišćenje CMS alata phpNuke preko Control Panel-a.

Ukoliko koristite Premium hosting na Windows serverima, omogućene su vam dodatne usluge: Front Page extenzije, ASP.NET, detaljna web statistika (Webalizer, AW Stats), registracija 3DBC konekcije za podršku MS Access bazi podataka, definisanje virtuelnih direktorijuma i korišćenje help desk-a, online help.

Setup (aktiviranje virtuelnog web servera) uplaćuje se samo jednom, pri aktiviranju ili kasnijem reaktiviranju web sajta. Jednokratna uplata za Setup iznosi 10.18 €.

Cijena na mjesečnom nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja)

Premium hosting na Linux serverima 9,30 
Premium hosting na Windows serverima 9,30 

Minimalni zakup Premium hostinga, za slucaj kada se korisnik opredijeli za plaćanje na mjesečnom nivou, je 3 mjeseca.


Cijena na godišnjem nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja)

Premium hosting na Linux serverima 91,51 
Premium hosting na Windows serverima 91,51 


Stranica je posljednji put ažurirana 13/03/2017