AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

PREMIUM Plus paket

 • Veličina prostora - 2000 MB
 • Mjesečni protok - 50 GB
 • PHP
 • Baze podataka
 • Neograničen FTP pristup web serveru
 • Pristup Control Panel-u za administriranje sajta preko weba
 • Web File manager za manipulaciju fajlovima
 • Definisanje zaštićenih direktorijuma sa restriktivnim pristupom
 • Uvid u trenutnu zauzetost zakupljenog prostora, ostvareni saobraćaj
 • Detaljna web statistika
 • Neograničen broj virtuelnih e-mail adresa sa pojedinačnim proslijeđivanjem
 • Postavljanje automatskih odgovora za pojedine virtuelne e-mail adrese,
 • 5 poddomena
 • Tehnička podrška

Ukoliko koristite Premium plus hosting na Linux serverima, omogućene su vam dodatne usluge: detaljna web statistika (Webalizer, Analog), mogućnost postavljanja 5 MySQL baza podataka (kreiranje i administriranje putem Control Panel-a) i korišćenje CMS alata phpNuke preko Control Panel-a

Ukoliko koristite Premium plus hosting na Windows serverima, omogućene su Vam dodatne usluge: Front Page extenzije, ASP.NET, detaljna web statistika (Webalizer, AW Stats), registracija 5 ODBC konekcija za podršku MS Access bazi podataka, kreiranje mailing listi i mail grupa, definisanje virtuelnih direktorijumai korišćenje help desk-a, online help.

Setup (aktiviranje virtuelnog web servera) uplaćuje se samo jednom, pri aktiviranju ili kasnijem reaktiviranju web sajta.
Jednokratna uplata za Setup iznosi 10.18 €.

Cijena na mjesečnom nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja)

Premium plus hosting na Linux serverima 12,41 €
Premium plus hosting na Windows serverima 12,41 

Minimalni zakup Premium plus hostinga, za slucaj kada se korisnik opredijeli za plaćanje na mjesečnom nivou, je 3 mjeseca.


Cijena na godišnjem nivou (*Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja)

Premium plus hosting na Linux serverima 122,02 
Premium plus hosting na Windows serverima 122,02 


Stranica je posljednji put ažurirana 13/03/2017