MOBILNI INTERNET
PONESITE INTERNET SA SOBOM

OVE SEZONE NOSI SE INTERNET
MOBILNI INTERNET PREPAID

19 €

Opremite laptop za prepaid Mobilni Internet i sve svoje uvijek nosite sa sobom. Sve što volite, sve što želite da podijelite!

  • USB modem
  • Data kartica sa 10 GB*

*10 GB sa kartice važe 30 dana
Uživajte u slobodi i iskoristite sve prednosti brzog bežičnog prenosa podataka.

Kupite online
 

Data kartica je namijenjena za prenos podataka. Govorna i MMS usluga nijesu omogućene.

15 DANA INTERNETA ZA 5 €
DATA PREPAID SIM KARTICA SA 3 GB

Data prepaid SIM kartica uključuje 3 GB koji važe 15 dana. Dopunom internet računa u toku ovih prvih 15 dana period validnosti se produžava na 90 dana.


MODEMI

Za povezivanje računara na internet koriste se USB modemi. Instalacija je veoma jednostavna.

Telekom Data SIM karticu, namijenjenu za prenos podataka, stavite u USB modem, koji ćete zatim preko USB priključka spojiti na računar. Ugrađen softver, jednostavna i automatska aplikacija čine pristup Internetu jednostavnim i brzim. Nakon završetka instalacije na radnoj površini pojaviće se ikonica kojom se pokreće program za internet konekciju.

Ugovor prepaid mobilni internet