nabavka

Procesi

Proces nabavke u našoj kompaniji predmet je stalnih promjena u obliku optimizacije, inovacije i pojednostavljenja procesa. Razlog za ovo je pružanje usluge visokog kvaliteta internim klijentima. Stoga je proces pod stalnim nadzorom i analizom, čiji je rezultat vidljiv u stalnom poboljšanju i kretanju ka boljim rezultatima iz ove oblasti.

Na ovoj stranici možete da dobijete različite informacije o kupovini materijala i usluga, formularima za tendere, sistemu za procjenu dobavljača, e-nabavci, itd. U Crnogorskom Telekomu oblast nabavke je u potpunosti u nadležnosti Sektora za nabavku i logistiku (SN).

Ciljevi Sektora:

  • Inovacija i optimizacija
  • Pojednostavljenje procesa
  • Pružanje visoko kvalitetnih usluga

U slučaju da vašu kompaniju registrujete na ovoj stranici, dobićete pristup drugim informacijama u vezi sa nabavkom u CTG. Na primjer, imaćete direktan pristup informacijama o sredstvu za e-Sourcing i sistemu za proces procjene dobavljača.

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013