nabavka

Procjena dobavljača

Procjena odabranog dobavljača radi se prema objektivnim kriterijumima specifičnim za određeni proizvod, kao što su poštovanje rokova isporuke, kvalitet roba i usluga, konkurentnost i potencijal za inovacije.

Rezultati procesa evaluacije saopštavaju se dobavljačima ubrzo nakon završetka internih procedura.

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013