nabavka

Proizvodi

Grupa Crnogorski Telekom koristi globalni UNSPSC (UN Standardni kodovi proizvoda i usluga) da bi obezbijedio transparentnost podataka.

PROIZVODI

Direktni materijali

Prenos
Podaci
Switching & platforme
Kablovi & dodaci
Inžinjering & izgradnja
Terminalna oprema & mobilni
Infrastruktura mobilnih mreža
Mobilne usluge & platforme
Mobilni komercijalni sistemi
Kapaciteti mreža & prenos
IT – Hardver
IT – Softwer
IT – Usluge
Usluge sadržaja

Indirektni materijali

Poštanske usluge
Kol centar
Obuka
Štampanje faktura
Tehnički proizvodi
Menadžment konsalting
Marketing & mediji
Revizija & finansije
Logistika
Vozni park
Putovanja
Pomoćne usluge
Radna snaga
Komunalije
Upravljanje infrastrukturom
Upravljanje komercijalnim prostorom
Upravljanje tehničkim prostorom
Kancelarijski proizvodi
Štampa za marketing

Prema UNSPSC kodu svi materijali (robe i usluge) su podijeljeni u dvije grupe: direktni i indirektni. Direktni materijali se dalje dijele na 14 grupa, a indirektni na 19. Ukupno postoje 33 grupe materijala.

Svaki od ovih materijala/pod-kategorija (materijala) spada u nadležnost jednog od menadžera nabavke. Ako želite da kontaktirate kontakt osobu nadležnu za vaše proizvode, možete poslati email odgovornom menadžeru nabavke.

Molimo vidite link dolje za detaljnija obajšnjenja o strukturi UNSPSC-a.

Stranica je posljednji put ažurirana 01/07/2013