AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid usluge 02

SMS servisi u saradnji sa Servis provajderima

Broj servisa Provajder Cijena SMSa u € (sa PDVom) Opis servisa
14641 NTH 1.02 SMS licitacija
14741 NTH 1.02 SMS licitacija
14841 NTH 0.51 SMS chat
14941 NTH 0.61 Interaktivni SMS servisi
14669 NTH 1.53 SMS chat
14884 NTH 3.05 Web payment servis
14541 Con Trade IT Solutions 0,51 Interaktivni SMS servisi
14999 RTV Atlas 0,51 Interaktivni radio-TV sadržaji
14666 RTV Atlas 0,20 Interaktivni radio-TV sadržaji
14900 Daily Press 2,00 SMS oglasi
14567 TV Vijesti 0,51 Učešće/glasanje gledalaca
14711 Zire 0,61 SMS tiping - savjeti za kladionicu
14544 Zire 0,30 Interaktivni SMS servisi
14554 Zire 1,02 Interaktivni SMS servisi
14744 Zire 1,53 Interaktivni SMS servisi
14545 Zire 1,02 Interaktivni SMS servisi
14505 Zire 2,03 Interaktivni SMS servisi
14561 Telemon 0,71 Interaktivni SMS servisi
14562 Telemon 1,19 Interaktivni RTV sadržaj
14563 Telemon 0,54 SMS komentari
14564 Telemon 1,79 Astro savjet
14677 Telemon 0,31 SMS komentari
14574 Telemon 1,21 Pretplatnički SMS servisi
14530 Telemon standardna cijena poruke Interaktivni SMS servisi
14575 Hipotekarna banka 0,10 Interaktivni SMS servisi
14551 T-Team Plus 0,60 Usluga SMS parkinga - Podgorica
14552 T-Team Plus 0.50 Usluga SMS parkinga - Podgorica
14553 T-Team Plus 0.40 Usluga SMS parkinga - Podgorica
14511 JP Parking Servis Herceg Novi 0.8 Usluga SMS parkinga - Herceg Novi
14512 JP Parking Servis Herceg Novi 0.5 Usluga SMS parkinga - Herceg Novi
14513 JP Parking Servis Herceg Novi 5.0 Usluga SMS parkinga - Herceg Novi
14944 Pobjeda 0.99 Mali oglasi - Pobjeda
1456 CKB 0.10 Provjera stanja na računu
14543 Prijestonica Cetinje 1.02 Donatorska linija
14776 Terra Comunications Doel 2.03 SMS kupovina kredita za igrice na internetu
14571 LeeLoo 2.5 Pretplatnički SMS servisi
14560 Go Live 0.1 - 2.34 Pretplatnički SMS servisi
14654 Go Live 0.1 - 2.34

Pretplatnički SMS servisi

14664 Go Live 0.1 - 2.34

Pretplatnički SMS servisi

14665 Go Live 0.1 - 2.34

Pretplatnički SMS servisi

Prilikom korišćenja ovih servisa, detaljno se informisite o cijeni i trajanju usluge za koju se prijavljujete, a koju nudi eksterni provajder usluga. Time se štitite od neželjene potrošnje.

Stranica je posljednji put ažurirana 08/01/2015