nabavka

Razvoj dobavljača

Postoje različiti nivoi saradnje sa dobavljačima. Cilj saradnje je dostizanje odnosa strateškog partnerstva. Procjena performansi i potencijala dobavljača, kao i strategija za proizvode i dobavljače, ključni su kriterijumi za razvoj naših dobavljača. Ciljeve i aktivnosti razvijamo u saradnji sa našim dobavljačima.

Stranica je posljednji put ažurirana 21/05/2013