AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top prepaid usluge

Roming zone - pripejd

Nema iznenađenja u romingu!

Jedna zona - jedna cijena.

Gdje god da vas put nanese – podijelite svoje doživljaje i iskustva s putovanja bezbrižno... Uz nove, jednostavne tarife u romingu: jedinstvene cijene svih poziva, SMS-a i interneta u određenoj zoni!

Jednostavnost. Lakoća. Kontrola troškova. Nema iznenađenja – osim onih prijatnih, koje nam putovanja donose.

Cijene roming usluga za pripejd korisnike

Zone Odlazni pozivi Dolazni pozivi SMS Internet saobraćaj
cijena 1 MB
Zona Balkan - prema svim mrežama u CG 0,0946 0,0484 0,0298 0.0312
Zona Balkan - prema ostalim mrežama zone Balkan (osim CG) 0,2299
Srbija, BiH i Sjeverna Makedonija prema ostalim destinacijama 0,2299 0,0605 0,0726
Albanija prema ostalim destinacijama 1,5411 0,6102 0,3000
Kosovo prema ostalim destinacijama 2,3683 1,1274 0,4034
Hrvatska 1,5411 0,6102 0,3000 10,3316
Svijet 2,3683 1,1274 0,4034 10,3316
Sateliti 6,4016 5,3674 1,2307 12,4000

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Pozivi se tarifiraju na 60 sekundi osim za:
- Mono pripejd paket gdje je tarifni interval 1 sekund
- Zona Balkan prema svim mrežama u CG, Zona Balkan prema ostalim mrežama zone Balkan: prvi tarifni interval je 30 sekundi, nakon toga tarifiranje na 1 sekund.
- Dolazne pozive unutar Zone Balkan gdje je tarifni interval na 1 sekund.

Internet se tarifira na 100 KB osim za:
- Mono pripejd paket gdje je obračunska jedinica 1 KB
- Zona Balkan prema svim mrežama u CG, Zona Balkan prema ostalim mrežama zone Balkan: obračunska jedinica 1 KB.

MMS se tarifira kao internet saobraćaj.

Zoni Balkan: Srbija, BiH, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo.
Zona Svijet uključuje sve zemlje izuzev Zone Balkan i Hrvatske, bez obzira na izbor operatora.
Kosovo koristi državni kod Monaka (operator Vala - Telecom Monaco) i Slovenije (operator IPKO - Telekom Slovenia) i spada u Zonu Balkan.