korporativno baner

Skupština akcionara


Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica održaće se 29. maja 2019. godine.
Odluku o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Ovdje možete preuzeti glasački listić i ovlašćenje za glasanje za predstojeću Skupštinu akcionara.

Materijale sa predlozima odluka koje zahtijevaju odobrenje Skupštine akcionara možete preuzeti ovdje:
Ordinary Shareholders’ Assembly of 2019 of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica is to be held on May 29th, 2019.
Resolution on convening and setting up the Agenda of the Ordinary Shareholders’ Assembly of 2019 you may find here.

Here you may find voting ballots and authorization to vote on the upcoming Shareholders’ Assembly.

All materials requiring approval of the Shareholders’ Asssembly you may find here: