AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top sms usluge poslovne

SMS Broadcast

SMS broadcast je usluga koja omogućava slanje SMS poruka većem broju korisnika u kratkom vremenskom periodu i ka svim mobilnim mrežama. Bazira se na masovnom slanju SMS poruka, kojima klijente možete informisati o Vašim aktivnostima i uslugama vašeg preduzeća. Korišćenjem SMS reklamne poruke povećavate efikasnost poslovanja i ostvarujete svoje poslovne ciljeve.

Uz SMS broadcast vaše preduzeće ima mogućnost da na jednostavan, brz i efikasan način bude u kontaktu sa korisnicima, ali i sa zaposlenima i poslovnim partnerima. Korišćenje u interne svrhe omogućava brz protok važnih informacija, čime dodajete efikasnost vašim poslovnim rješenjima.

SMS broadcast je sredstvo masovne komunikacije koje koristi sve prednosti SMS-a. Poruka je diskretna, manje uznemirujuća od poziva, a prisnija i spontanija od e-maila, i stiže direktno onima kojima je namjenjena.

U trenutku kad vam je to važno možete poslati SMS obavještenje grupama korisnika koje sami formirate.

Mjesečna pretplata zavisi od perioda na koji se zaključuje ugovor.

Ugovor za  SMS broadcast 3 mjeseca 6 mjeseca 12 mjeseci
Pretplata  70 50 30


Cijena pojedinačne SMS poruke zavisi od broja poslatih poruka u toku mjeseca.

Broj poslatih poruka u toku jednog mjeseca Cijena po poruci
do 2.500 (min) 0.038 €
2.501 – 10.000 0.031 €
10.001 – 30.000 0.028 €
30.001 i više 0.025 €
Internacionalne (Zone I-IV i Sateliti) 0.10 €
Cijene su prikazane bez PDV-a.


Cijene u tabeli važe za poruke poslate prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori.
Dobićete pristup (korisničko ime i šifru) web aplikaciji. Na vama je da definišete jedinstveni naziv pošiljaoca, koji će stajati u zaglavlju poruke koju budete slali. Takođe, potrebno je da obezbijedite bazu korisnika u formi notepad ili excel fajla (TCV-tab separator ili CSV-comma separator) koju možete importovati u aplikaciju.

Za slanje SMS broadcast poruke neophodna je saglasnost korisnika čiji su brojevi navedeni u dostavljenoj bazi.

Kontakt za poslovne korisnike:
Biznis centar, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 3, Podgorica. Telefoni: 020 400 810, 020 400 820 ili 020 400 830 od 8 do 16 sati radnim danima.

Stranica je posljednji put ažurirana 03/07/2013