AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top sms usluge poslovne

SMS info

Korisno i zabavno...Dobitna kombinacija!

SMS račun

Kad god poželite možete saznati trenutno stanje na svom računu – diskretno i jednostavno, SMS-om.

Svoje troškove možete držati pod kontrolom (ili bar imati uvid u njih). Servis vam omogućava da saznate stanje na računu bilo kad u toku mjeseca. Pošaljite poruku RACUN na broj 1467 i SMS info će vam odgovoriti. U poruci ce biti naveden datum i tačno vrijeme do kada je stanje ažurirano.

Stanje na svom računu možete saznati i slanjem poruke sa nekog drugog telefonskog broja. Postupak je sljedeći: na broj 1467 pošaljite poruku u kojoj ćete, osim riječi ''racun'', upisati i broj telefona (bez 067) za koji se traži stanje, kao i četiri posljednje cifre sa SIM kartice, sa razmacima (npr. RACUN 123456 4455). Odgovor ćete, takođe, dobiti odmah.

Provjera troškova roaminga

Poruka o stanju na računu uključuje troškove nastale dok ste bili u romingu. Ipak, ova stvar zahtijeva dodatnu pažnju. Može se desiti da u trenutku kada dobijete povratnu informaciju nisu obrađeni svi pozivi u romingu. Obrada troškova za roming, samim tim i uvid u troškove, može trajati i nekoliko dana, zavisno od toga kad stignu troškovi od strane našeg roming partnera čiju ste mrežu koristili.

SMS roming

Putujete? Želite da saznate imena naših roaming partnera u nekoj državi i kod njihove mreže? Pitajte SMS roaming! Na broj 1467 pošaljite poruku: ROAMING ime države i odmah ćete dobiti poruku sa traženim podacima. Na primjer, ako pošaljete poruku: roaming Svajcarska, povratna informacija je: ''Svajcarska – broj roaming partnera 3: ORANGE (228-03), SWISSCOM (228-01), SUNRISE (228-02).'' Ukoliko želite da saznate pozivne brojeve (numeraciju) za određenu mrežu sa kojom T-Mobile ima komercijalni roaming, na broj 1467 pošaljite poruku: ROAMING ime operatera (npr. Roaming orange) i odmah će stići odgovor (npr. Roaming partner ORANGE, numeracija: +352021). Cijena SMS-a odgovara cijeni poruke u T-Mobile mreži u tarifi koju koristite.

SMS rječnik

Treba vam brz prevod riječi ili rečenice? Uvijek vam je pri ruci SMS rječnik. U svakom trenutku i sa lakoćom prevodite na engleski, njemački, francuski, španski, italijanski, albanski, mađarski, crnogorski. Prevod je moguć u svim kombinacijama. Zato je potrebno da uvijek navedete sa kojeg i na koji jezik želite da prevodite. Da označite jezik, koristite prvo slovo jezika. Razmak je obavezan. Na primjer, S E znači: prevedi sa španskog na engleski. C F: prevod sa našeg jezika na francuski. I tako redom. Tekst poruke je širi. Evo detalja... Poruka će zavisiti od toga da li vam treba značenje jedne riječi ili rečenice. Unosite, sa razmacima: RIJEC za prevod jedne riječi / TEKST za frazu ili rečenicu, zatim oznaku jezika sa kojega i na koji se prevodi i, na kraju, riječ / frazu (za koju tražite prevod). SMS šaljete na broj 1466. Ovako to izgleda na primjeru, za prevod sa engleskog na italijanski recimo: RIJEC E I red (dobićete povratnu poruku ’’red = imenica: rosso, scoperto; pridjev: rosso’’); TEKST E I red is my favourite (povratna poruka je ’’il rosso e il mio preferito’’). Prevod teksta obavlja računarski program, pa neće uvijek biti gramatički korektan. Pojedini jezici imaju slova sa posebnim znakovima koji se ne mogu upisati u SMS poruku. Prilikom prevođenja upisujte samo slovo (npr. za é, e, e, ë upišite samo E). Uspješno korišćenje servisa se naplaćuje; povratna poruka sa traženom informacijom košta 9 centi. Slanje SMS-a na 1466 je besplatno.

SMS imenik

T-Mobile i T-Com imenici putem SMS-a. Dovoljna je jedna poruka da dobijete informaciju o broju telefona T-Mobile i T-Com korisnika, ili o vlasniku broja. Da saznate nečiji T-Mobile broj dovoljno je na broj 1467 poslati poruku, sa razmacima: TEL ime prezime (npr. TEL Dragan Dragic), a za broj korisnika fiksne telefonije poruku TELFIX ime prezime (npr. TELFIX Dragan Dragic). Odmah će, ukoliko je broj dozvoljen za informacije, stići povratna poruka sa traženim brojem. Da saznate ime vlasnika određenog broja, pošaljite poruku TEL broj telefona (npr. TEL 067xxxxxx ili TEL 020xxxxxx) na broj 1467. Uspješno korišćenje servisa se naplaćuje; povratna poruka sa informacijom o broju ili vlasniku košta 14 centi. SMS na 1467 šaljete po cijeni poruke u T-Mobile mreži u tarifi koju koristite. Osim brojeva T-Mobile postpaid korisnika, u imenik se, na lični zahtjev, može unijeti i telefonski broj pripejd korisnika tako da bude dostupan za informacije.

? na 1466

Praktično uputstvo za korišćenje SMS servisa, ali i podsjetnik na još neke korisne SMS aktivacije, možete pronaći i u hodu: pošaljite SMS sadržine ? na broj 1466 i dobićete link na kome su praktični koraci (tekstovi poruka i sl...).

"Cijena SMS-a odgovara cijeni poruke u T-Mobile mreži u tarifi koju koristite.’’

Stranica je posljednji put ažurirana 20/05/2013