AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

SMS Help Desk 1500

Najbrže do rješenja problema.

Problem u radu servisa fiksne telefonije, ADSL-a i Extra TV-a možete besplatno prijaviti SMS-om. Prijava je jednostavna, a rješenje stiže brzo jer – smetnje prijavljene SMS-om imaju prioritet u rješavanju.

Jednostavno. Brzo. Besplatno.

Za prijavu smetnji pošaljite SMS na broj 1500. Tekst poruke zavisiće od servisa:

  • TEL xxxxxxxxx – za smetnje u radu fiksnog telefona,
  • ADSL xxxxxxxxx – za ADSL smetnje,
  • ETV xxxxxxxxx – za smetnje u radu Extra TV-a.

Za provjeru statusa rješavanja problema možete poslati poruku sadržine: STATUS xxxxxxxxx

xxxxxxxxx je broj fiksnog telefona sa pozivnim brojem grada. Primjer poruke: ADSL 020433750

Probleme prijavljene SMS-om rješavaćemo u najkraćem roku.