AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top prepaid usluge

Spisak roaming partnera

Na svojim putovanjima uzduž i poprijeko ove naše planete, koristite svoj Telekom broj...

Važno!

Zbog promjene međunarodnog koda, o funkcionalnosti novih kartica u romingu obavezno se informišite prije putovanja; pozovite naš Kontakt centar na 1500.

Partner Voice SMS Prepaid Data