AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

nabavka

Sprječavanje korupcije

Kao dio Deutsche Telekom grupe posvećeni smo prevenciji svih oblika korupcije, i imamo stroga pravila čiji je cilj da spriječi te pojave. Naše upravljanje sistemom usklađenosti počiva na principima koji su uspostavljeni širom cijele DT grupe:

  • Procjena rizika za usklađenost poslovanja
  • Obuke I kominkacija
  • Interna pravila, politike I regulativa

Od naših dobavljača i partnera očekujemo ponašanje koje je u skladu sa najvišim etičkim standardima, kao i poštovanje odredbi našeg Kodeksa ponašanja kao i osnovnih principa etičkog poslovanja.