AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top max telefonija

Šta je MAX telefonija

MAX telefonija je najbolje rješenje za sva mala, srednja i velika preduzeća koja omogućava kvalitetnije poslovanje i kontrolu mjesečnih troškova.

MAX telefonija omogućava poslovnim korisnicima da, telefoniraju putem IP protokola, korišćenjem ADSL, SHDSL ili optičkog pristupa. Ova usluga je bazirana na IP Centrex platformi i u potpunosti zamjenjuje korišćenje kućne (PBX) centrale. MAX telefonija vam nudi uštedu prilikom kupovine centrale i smanjuje prostor za njeno smještanje. Sve to vam pruža udobnije korišćenje telefonskih usluga.

Sa MAX telefonijom imate povoljnije telefoniranje prema nacionalnim, međunarodnim i mobilnim mrežama, kao i korišćenje naprednih dodatnih servisa IP Centrexa. Takođe, pozivi između lokacija istog korisnika se ne naplaćuju.

Korisnik može koristiti IP telefone i/ili analogne telefone. Pristupom na korisnički portal, korisnik samostalno administrira dodatne usluge.

Stranica je posljednji put ažurirana 22/05/2013