top fiksna telefonija

Standard paket

Mjesečna pretplata € (u zagradi su cijene sa PDV-om)
Direktna linija 5.1 (6.07)
Telefonska pretplata
0.00 (0.00)
Mjesečna naknada za pristup mreži za I i II kategoriju
5.1 (6.07)
ISDN pretplata 7.68 (9.14)
Telefonska pretplata 0.00 (0.00)
Mjesečna naknada za pristup mreži za I i II kategoriju 5.1 (6.07)
Dodatna mjesečna naknada za ISDN BA za I i II kategoriju 2.58 (3.07)
PSTN dvojnik 3.82 (4.55)
Telefonska pretplata 0.00 (0.00)
Mjesečna naknada za dijeljeni pristup mreži za I i II kategoriju 3.82 (4.55)
Uračunate povlastice
100 min lokal ili dial-up u jeftinoj tarifi + dodatne usluge
Cjenovnik poziva  07-19h  19-07h
Lokal 0.0125 (0.0149) 0.0090 (0.0107)
Međugrad 0.0158 (0.0187) 0.0111 (0.0132)
Mobilne mreže CG 0.0539 (0.0641) 0.0365 (0.0434)
Ostale fiksne mreže u Crnoj Gori 0.0590 (0.0702)
Međunarodni pozivi ka fiksnim mrežama
(0-24h)
 ka mobilnim mrežama
(0-24h)
Zona 0 - Srbija 0.0990 (0.1178) 0.1710 (0.2035)
Zona I - Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija) 0.0990 (0.1178) 0.2250 (0.2678)
Zona II - Evropa 0.1010 (0.1202) 0.1890 (0.2249)
Zona III - SAD i Kanada 0.0573 (0.0682) 0.0573 (0.0682)
Zona IV - Ostatak svijeta (Sve zemlje koje ne pripadaju zonama 0, I, II i III) 0.3370 (0.4010) 0.5060 (0.6021)
Sateliti 0.6070 (0.7223) 0.6070 (0.7223)

Tarifiranje je po sekundi uz minimalno trajanje razgovora od 1 minut. Tarifiranje poziva prema Srbiji je po minuti.

U zagradi su cijene sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Dodatne usluge: conference call + call fwd + provjera stanja na racunu preko broja 1500

Stranica je posljednji put ažurirana 26/12/2016