AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

Standard paket


Naknada € 
Mjesečna naknada za pristup mreži
6,17

Mjesečna pretplata na Standard paket 3,83 € 

Paket uključuje:

 • 2,000 minuta ka Telekom fiksnoj mreži
 • 2,000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži
 • Dodatna usluga preusmjeravanja poziva
 • Dodatna usluga konferencijska veza
 • Usluga provjere stanja na računu

Tarifiranje: Tarifiranje je po sekundi uz minimalno trajanje razgovora od 1 minut. Tarifiranje poziva prema Srbiji je na minut. Za ostale telefonske razgovore važe cijene iz standardne ponude. Mjesečnu pretplatu od: 3.83 € davalac usluga će početi da obračunava od 01.09.2017. godine.


Mjesečna pretplata na Standard FLAT paket 0,00 € 

Paket uključuje:

 • 100 minuta lokala u periodu od 19h-7h u Telekom fiksnoj mreži
 • 2,000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži
 • Dodatna usluga preusmjeravanja poziva
 • Dodatna usluga konferencijska veza
 • Usluga provjere stanja na računu

Tarifiranje: Tarifiranje je po sekundi uz minimalno trajanje razgovora od 1 minut. Tarifiranje poziva prema Srbiji je na minut. Za ostale telefonske razgovore važe cijene iz standardne ponude.

Namijenjen isključivo korisnicima Standard paketa koji uz to imaju Telekom internet i/ili Extra TV servis kao i korisnicima C kategorije invaliditeta bez obzira na broj ugovorenih Telekom servisa.


Mjesečna pretplata na Standard' FLAT paket 0,00 € 

Paket uključuje:

 • 100 minuta ka Telekom fiksnoj mreži u periodu 19h-7h
 • 2,000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži
 • Dodatna usluga preusmjeravanja poziva
 • Dodatna usluga konferencijska veza
 • Usluga provjere stanja na računu

Tarifiranje: Tarifiranje je po sekundi uz minimalno trajanje razgovora od 1 minut. Tarifiranje poziva prema Srbiji je na minut. Za ostale telefonske razgovore važe cijene iz standardne ponude osim lokala i međugrada u Telekom mreži koji se tarifiraju kao lokal standardne ponude

Namijenjen isključivo korisnicima sa negeografskom numeracijom koji uz to imaju Telekom internet i/ili Extra TV servis kao i korisnicima C kategorije invaliditeta bez obzira na broj ugovorenih Telekom servisa.


Mjesečna pretplata na Basic paket 0,00 € 

Paket uključuje:

 • 50 minuta lokala u periodu od 19h-7h u Telekom fiksnoj mreži
 • 50 minuta lokala u periodu od 7h-19h u Telekom fiksnoj mreži
 • Dodatna usluga preusmjeravanja poziva
 • Dodatna usluga konferencijska veza
 • Usluga provjere stanja na računu

Tarifiranje: Tarifiranje je po sekundi uz minimalno trajanje razgovora od 1 minut. Tarifiranje poziva prema Srbiji je na minut. Za ostale telefonske razgovore važe cijene iz standardne ponude.


Standardna ponuda (cijene razgovora) € 
Cjenovnik poziva u periodu jakog saobraćaja (07-19h)
Lokal
0,01
Međugrad
0,01
Mobilne mreže CG
0,05
Cjenovnik poziva u periodu slabog saobraćaja (19-07h)
Lokal
0,01
Međugrad
0,01
Mobilne mreže CG
0,03
Međunarodni pozivi ka fiksnim mrežama
Zona 0 – Srbija
0,12
Zona I – Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)
0,12
Zona II – Evropa
0,11
Zona III – SAD i Kanada
0,06
Zona IV – Svijet
0,37
Sateliti
0,73
Međunarodni pozivi ka mobilnim mrežama
Zona 0 – Srbija
0,21
Zona I – Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)
0,27
Zona II – Evropa
0,21
Zona III – SAD i Kanada
0,06
Zona IV – Svijet
0,55
Sateliti
0,73

Ostale cijene razgovora standardne ponude izlistane su u zvanicnom Cjenovniku. Cijene su date sa primjenom matematickog pravila zaokruzivanja.