AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid tarife

Start paket

Za dobar početak

Start paket uključuje:

Minuti ka svim CG mrežama 50
Minuti u mreži 50
Mjesečna pretplata 6,00 €


Dodatne opcije

Start paket možete pojačati dodatnim opcijama za internet, pozive ili SMS. Opis i način aktivacije pogledajte ovdje, uz napomenu da uz Start paket možete aktivirati sve opcije osim opcije za limit intrnet potrošnje. 


PRAKTIČNI DETALJI

Važno je znati!

Sadržaj Start paketa se koristi u nacionalnom saobraćaju; ne važi ka specijalnim brojevima. Pozivi u mreži su na raspolaganju nakon potrošenih minuta ka svim mrežama. Minuti ka svim mrežama se odnose na sve mobilne i fiksne mreže u Crnoj Gori, uključujući i Telekom mobilnu i fiksnu mrežu.

Cijena u nacionalnom saobraćaju van paketa: SMS/MB 0,03 €, minut 0,13 €. Tarifni intervali: 60 sekundi za pozive, 100 KB za internet. Ostale cijene prema zvaničnom postpaid cjenovniku.

Sadržaj tarifnih paketa / opcija i pretplate su proporcionalne broju dana korišćenja u prvom i posljednjem mjesecu. Cijene su sa PDV-om.


Stranica je posljednji put ažurirana 12/04/2016