AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

TANGO
FIKSNA + MOBILNA TELEFONIJABesplatni međusobni pozivi!

Izaberite jedan fiksni i jedan mobilni broj – upakujte ih u Tango paket – i imate besplatne međusobne pozive.
Da biste razgovarali duže i dijelili više!

magenta jedan

Fiksna telefonija

  • 100 minuta prema svim mobilnim mrežama u CG
  • 5000 minuta ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži*
magenta jedan

Mobilna telefonija

  • 100 minuta prema svim mrežama u CG, mobilnim i fiksnim
  • 5000 minuta ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži*

12,90 €

mjesečno

*Minuti ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži troše se nakon 100 minuta ka svim mrežama.

Cijene poziva u fiksnoj telefoniji prema zvaničnom cjenovniku.
Cijene u mobilnoj telefoniji: pozivi ka svim mrežama 0,149 €/min; SMS ka svim mrežama 0,0305 €.
Ostale cijene prema zvaničnom cjenovniku mobilne telefonije.
Tarifni interval 60 sekundi.

Uslovi korišćenja