KUPI TELEKOM TOURIST PRIPEJD PAKET I BESPLATNO AKTIVIRAJ OPCIJU SURF+ SA NAJVIŠE 4G INTERNETA

Pošalji SURF+na 1467 i dobijaš:

  • 3 GB4G internet
  • 2 GBza Facebook, Twitter, Messenger*
  • NEOGRANIČENpristup Telekom WiFi mreži

Opcija važi 7 dana. Prva aktivacija je besplatna za korisnike Tourist paketa. Nakon prve besplatne aktivacije, opcija je dostupna za 5 €. Sadržaj opcije važi u nacionalnom saobraćaju. Preostale MB iz opcije možete provjeriti porukom SURF+ INFO na broj 1467.

Cijena Tourist pripejd paketa je 3 €, sa 2 € kredita. Ponuda važi do 01.05.2017. ili do isteka zaliha.


Cijena poziva unutar CG
0.21 €
Cijena SMS unutar CG
0.05 €
Cijena za 100KB
0.11 €
Cijena SMS-a ka Srbiji
0.05 €

Tarifni interval 60/60, za Internet na 100kb. Ostale cijene prema cjenovniku.


Ponuda za korišćenje Telekom prepaid Tourist paketa


*Saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja se obračunava prema uslovima tarife (npr. pri posjeti Facebook-u, gledanje video klipa sa druge lokacije se obračunava iz 6 GB za internet iz iste opcije ili prema standardnim cijenama iz Cjenovnika, ukoliko su resursi za slobodni internet iz opcije potrošeni).

GET DATA YOU NEED FOR CAREFREE SURFING ON A NEW TELEKOM TOURIST NUMBER ACTIVATE OPTION SURF+ FOR FREE

Text SURF+to 1467 and get:

  • 3 GB4G INTERNET
  • 2 GBFOR FACEBOOK, TWITTER AND MESSENGER*
  • UNLIMITEDTELEKOM WIFI ACCESS

Option is valid for 7 days. First activation is free of charge on a new Telekom prepaid Tourist number untill 01. 05. 2017. After first free activation, option is available at price 5 €. Included data is available for surfing in national traffic. Price of Tourist prepaid package 3 €, with 2 € credit.

Calls in national traffic
0.21 €
Text in national traffic
0.05 €
100KB
0.11 €
Text towards Serbia
0.05 €

Tariff interval: calls 60/60, internet: 100 kb. Other prices according to the price list.


Terms of usage Telekom Tourist prepaid package


*When using the Social Networks add-on, data traffic generated by accessing content that does not originate from included social networks is charged against the regular tariff. (e.g. When browsing Facebook, watching an embedded YouTube clip will be charged against the regular tariff while all other Facebook traffic will be charged against the Social Networks add-on). If the data hard cut option (“Opcija za limit internet potrošnje”) is active, once regular tariff data bundle is exhausted, all data traffic is suspended, including the Social Networks add-on included content.