TRAVEL&SURF 4G

NOVI ROMING DODACI ZA BRZ I BEZBRIŽAN SURF

Putujte i surfujte bezbrižno

  • Bez nepredviđenih troškova
  • U čak 15 zemalja svijeta
  • 4G surf

TRAVEL&SURF

Surf bez nepredviđenih troškova

Aktivirajte neki od Travel&Surf 4G dodataka i nakon potrošenog sadržaja iz dodatka, do kraja perioda trajanja dodatka, osiguraćemo da nemate dodatne troškove sprečavanjem daljeg internet saobraćaja u romingu. Vodite računa da ste izabrali mrežu u kojoj usluga važi.

Osim SMS-om na 14555, dodatak možete aktivirati i kroz Super Meni *111# ili u Telekom ME aplikaciji. Cijene su sa PDV-om.

Brz i bezbrižan surf u čak 15 zemalja

Usluga Travel&Surf 4G važi u mrežama:
Srbija
VIP
Austrija
T-Mobile
Njemačka
Telekom.de
Mađarska
Telekom HU
Holandija
Telekom NL
Češka
T-Mobile CZ
Slovačka
Slovak Telekom
Velika Britanija
Everything Everywhere
SAD
T-Mobile USA
Hrvatska
Croatian Telekom
Makedonija
Telekom.mk
Poljska
T-Mobile Poland
Bugarska
Telenor
Grčka
Cosmote
Rumunija
Telekom Romania
Usluga je dostupna svim postpejd korisnicima Telekom mobilne mreže.

Važno je znati

Vodite računa da je na vašem telefonu uključeno ručno (manuelno) biranje mreže i izaberite mrežu u kojoj usluga važi! Nakon aktivacije dodatka, sačekajte povratnu poruku koja potvrđuje da je aktivacija uspješna; od tog trenutka koristite uslugu, a dani se računaju od ponoći tog dana. Svaka opcija ima ograničeni period trajanja, preostali saobraćaj se ne može prenositi.

Nakon potrošene količine podataka uključene u dodatak, dalji internet saobraćaj u romingu će biti onemogućen za vrijeme trajanja dodatka. Za dalje korišćenje interneta u romingu, aktivirajte novi dodatak. Ukoliko, ipak, želite da koristite internet po cijenama Data saobraćaja u romingu iz važećeg cjenovnika postpaid usluga, deaktivirajte postojeći dodatak i internet saobraćaj će vam biti omogućen.

Uslove korišćenja možete pronaći ovdje.

Korišćenje interneta u romingu
Bez neželjene potrošnje. Bez nepotrebnih troškova.

Može se desiti da vaš mobilni telefon koristi internet, a da vi toga nijeste svjesni. Razlozi mogu biti različiti: korišćenje email-a, programa za komunikaciju u realnom vremenu, slanje i primanje MMS-ova, automatsko ažuriranje (update) programa/aplikacija. Bilo kako bilo, ostvareni saobraćaj kojeg nijeste svjesni se tarifira i naplaćuje. Ukoliko ste van granica Crne Gore, saobraćaj u romingu se obračunava po cijenama operatora čiju mrežu koristite. To bi mogao biti razlog što je vaš račun znatno veći od očekivanog.

Lako možete stvar držati pod kontrolom i spriječiti da vaš telefon proizvodi neželjeni internet saobraćaj – dovoljno je obratiti pažnju na neka podešavanja.

Pogledajte Vodič za bezbjednu upotrebu.