AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Besplatan ADSL internet svim školama u Crnoj Gori

09.05.2012.

adsl skole

Crnogorski Telekom će omogućiti svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori besplatno korišćenje superbzog ADSL interneta i u narednih pet godina. Memorandum o nastavku saradnji na ovom projektu potpisali su danas Džejson King (Jason King), direktor Marketinga Crnogorskog Telekoma i Srđan Raičević, sekretar Ministarstva prosvjete i sporta.

U razgovoru sa novinarima King je istakao značaj projekta za obrazovni sistem i crnogorsko društvo uopšte, uz podsjećanje da je i u prethodnih pola decenije, zahvaljujući Crnogorskom Telekomu, besplatan pristup superbrzom ADSL internetu imalo preko 150 škola u Crnoj Gori.

“Uvjereni smo da je besplatan internet u školama bio jedan od faktora koji su doprinijeli povećanju informatičke pismenosti i korišćenju interneta u zemlji“, rekao je on i naglasio da Crnogorski Telekom kao vodeći provajder broadband servisa ima odgovornost da bude prvi partner na putu Crne Gore u informaciono društvo.

“Kao jedna od vodećih kompanija u zemlji, Crnogorski Telekom će nastaviti sa podrškom i ulaganjem u razvoj obrazovanja, sporta i kulture, dajući na taj način doprinos boljoj budućnosti društva čiji smo dio” – rekao je King.

Srđan Raičević je naglasio da se korišćenjem interneta u školama nastavni proces osavremenjuje, a crnogorski učenici imaju mogućnost da se povežu sa svojim vršnjacima u drugim zemljama. Na ovaj način se internet tehnologije integrišu u obrazovni sistem i predstavljaju veoma važno dopunsko sredstvo u savremenoj edukaciji.

»Kontinuirano unapređivanje nastavnog procesa kroz uvođenje internet konekcije u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama predstavlja samo jednu od mnogih komponenti reforme obrazovnog sistema, koju u Crnoj Gori sprovodimo duži niz godina.«- istakao je Raičević.