AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top web hosting

Web hosting

Web prezentacija vaše firme će na Telekom serverima naći bezbjedan prostor, a svi koji traže podatke o vama doći će do njih lako i brzo.

Internet prezentacije su postale važan "začin" u savremenoj komunikaciji i poslovanju. Zato su s pravom stekle epitet najlakšeg, najbržeg i najjeftinijeg načina da informaciju o sebi, svom preduzeću i djelatnosti, uspješno predstavite cijelom svijetu. Usluge Web hostinga omogućavaju smještaj internet prezentacija na web Telekom serverima. Ove usluge namijenjene su firmama i institucijama različite veličine i poslovnih profila i veoma su fleksibilne, što otvara mogućnost da izaberete specifične servise koji su najviše prilagođeni vašim potrebama.

Postavljanjem vaše prezentacije na Telekom servere ona postaje vidljiva milionima korisnika, i to 24 sata dnevno i bez geografskih ograničenja.

Telekom Web hosting sadrži četiri različita hosting paketa na dvije najpopularnije platforme - MS Windows 2003 i Linux serverima. Kvalitet Web hosting servisa bazira se na jakim, brzim i stabilnim serverima i kvalitetnom linku, što omogućava brz i lak pristup prezentacijama. Uz Telekom Web hosting vaša internet prezentacija je smještena na servere koji su direktno vezani na Internet kičmu.

Telekom Web hosting servisi obezbijediće vašoj internet prezentaciji maksimalnu:

  • sigurnost
  • dostupnost
  • brzinu
  • stabilnost svih segmenata
  • svestranu i blagovremenu tehničku podršku

Stranica je posljednji put ažurirana 04/03/2015