AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top prenos podataka

Zakup vodova

Prema zahtjevu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Crnogorski Telekom, počev od 1. juna 2012. godine, primjenjuje novi način obračuna cijena za zakup vodova.

Prema novom modelu, cijena voda se obračunava u odnosu na kapacitet i dužinu (kilometražu) voda, a uključuje dvije stavke – inicijalni iznos i inkrement.
Inicijalni iznos predstavlja fiksnu cijenu za određeni kapacitet i dužinski korak na koju se dodaje određeni broj inkremenata.

Primjer:
Mjesečna pretplata za vod kapaciteta 2 Mb/s, dužine 1.5 km iznosi:
Inicijalni iznos pretplate za udaljenost do 2 km (uključujući 2km) + 2 x mjesečni iznos za dodatnu dužinu za segment do 2 km (obračunska jedinica 1 km)
150 + 2 x 28= 206 EUR+ PDV.

Opšti uslovi zasnivanja pretplatničkog odnosa u fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica se primjenjuju i na zasnivanje pretplatničkog odnosa za zakup voda.
Opšte uslove možete pronaći ovdje.

Stranica je posljednji put ažurirana 16/07/2012

Zakup vodova - Kalkulator