<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>


FolderX

Digitalno upravljanje dokumentima i arhivom u Cloudu
Web rješenje koje uvodi red u haos papirologije


Šta je Folder X?

Kompletno rješenje za upravljanje elektronskom dokumentacijom firme. Omogućava automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, kao i upravljanje dokumentima kroz sve faze: od ulaza, preko obrade do izlaza. Rješenje je integrisano sa eTrust servisima pa omogućava i elektronsko potpisivanje, pečatiranje, verifikovanje i vremensko pečatiranje dokumenata.

Jednostavan je za uvođenje I korišćenje. I fleksibilan, pa će se dobro slagati s rješenjima koja već imate I lako odgovoriti potrebama vašeg biznisa.

Najvažnije prednosti

 

 • Efikasnost i transparentnost – Efikasna organizacija dokumenata i upravljanje dokumentima,  praćenje informacija i promjena u dokumentima, optimizacija poslovnih procesa, jednostavna i brza pretraga.
   
 • Bilo kad, bilo gdje – Svi važni dokumenti dostupni su vam uvijek i svuda, treba vam samo internet veza.
   
 • Sigurnost – Digitalno čuvani dokumenti u Cloudu sigurniji su od krađe ili zloupotrebe, a moguć je i nadzor nad fizičkom arhivom.
   
 • Ušteda – Nema dodatnih ulaganja u infrastrukturu i softvere; u mjesečnu naknadu uključeno je i održavanje usluge pa ste sigurni da sve uvijek radi kako treba.

 

 • Integracija sa eTrust servisima – elektronski dokument se moze kreirati, elektronski potpisati i pecatirati cime se garantuje njegova nepromjenjivost

Kako to izgleda u praksi

 

 • Brza pretraga dokumenata
  Koliko puta ste pomislili kako bi bilo dobro imati nešto tipa Google pretraživača za dokumenta? FolderX će vam pružiti upravo takvo iskustvo, pronalazi dokumente s lakoćom.

 • Usklađenost i sigurnost
  Naša usluga je u skladu s regulativom, a usklađena je s korporativnim standardima i  poslovnim politikama. Vaši podaci maksimalno su sigurni jer se čuvaju u sigurnom data centru u Crnoj Gori, uz dnevno sigurnosno čuvanje podataka.

 • Vrhunska tehnologija
  Aplikacija je razvijena u najmodernijim softverskim tehnologijama i zasnovana je na web platformi čime se obezbjeđuje jednostavan pristup sistemu preko bilo kog računara koji ima instaliran Internet pretraživač.

 • Podrška 24/7
  Online tehnička podrška uvijek vam je dostupna – prijava zahtjeva, kvarova i/ili problema u radu sistema šalju se na Helpdesk, kroz korisnički web interfejs na web stranici https://support.logate.com

Da vidimo izbliza...

FolderX sistem sastoji se od tri modula: Arhivska aplikacija, Upravljanje dokumentima i Elektronska djelovodna knjiga.

Možete ih koristiti pojedinačno, a zajedno kreiraju cjelokupan sistem za upravljanje elektronskom i fizičkom dokumentacijom: kompletan proces evidentiranja, manipulisanja, upravljanja kretanjem, i arhiviranja fizičke i elektronske dokumentacije, praćenje promjena (verzioniranje i revizija), kao i integrisanje biznis procesa preduzeća.

Arhivska aplikacija
Upravljanje dokumentima
Elektronska djelovodna knjiga

•  Administracija arhivskih jedinica 
•  Građa i administracija građe 
•  Liste i administracija listi 
•  Administracija korisnika 
•  Komentari i notifikacije  
•  Standardni izvještaji (Izvještaj o građi u listama, Izvještaj o građi za izlučenje, Izvještaj o zauzetosti tehničkih jedinica)

 

Uslugu plaćate mjesečno, a cijena zavisi od broja licenci i fajlova.

Licenca po korisniku: 12,50 €/mj. bez PDV-a / 15,13 € sa PDV-om.

Prikazana cijena licence po korisniku važi za slučajeve kada klijent ima do 15 korisnika modula.

Broj fajlova  

Cijena po fajlu 

bez PDV-a

Cijena po fajlu

sa PDV-om

do 1.000 

8,00 €

9,68 €

od 1.001 do 5.000 

7,20 €

8,71 €

od 5.001 do 10.000 

6,40 €

7,74 €

od 10.001 do 20.000

5,60 €

6,78 €

od 20.001 do 30.000

4,80 €

5,81 €

od 30.001 do 50.000 

4,00 €

4,84 €

od 50.001 do 100.000

3,40 €

4,11 €

od 100.001 do 150.000

2,80 €

3,39 €

 

Formula za izračunavanje mjesečne cijene:

(broj korisničkih licenci za modul AA x 12,50 eura) + (broj započetih hiljada fajlova x jedinična cijena u okviru odgovarajućeg ranga).

Zainteresovani? Imate pitanje?
Korisne informacije
Uslovi korišćenja (516 KB)
teleneo-extra-bold
teleneo-regular