TELEKOM PRIPEJD

500 jedinica koje trošiš kako hoćeš

Zašto mi da kombinujemo za tebe kada možeš ti!

Opšti uslovi zasnivanja korisničkog odnosa (136 KB)