TELEKOM PRIPEJD

500 GB/min/SMS

15 dana – 10 eura

Opšti uslovi zasnivanja korisničkog odnosa (136 KB)