TELEKOM PRIPEJD

500 GB/min/SMS

7 dana – 10 eura

Opšti uslovi zasnivanja korisničkog odnosa (301 KB)