<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

 

Prenesite svoj broj u Telekom mrežu!

 

Odaberite Telekom mobilnu mrežu i zadržite svoj stari broj. Ulazite u svijet mobilne komunikacije u kome vam se stalno otvaraju nove mogućnosti i nude sjajne povoljnosti. Dobro došli!
Sam postupak prenosa broja je jednostavan. Nije potrebno odjaviti se kod prethodnog operatera. Sve ćemo završiti zajedno, u T-Centru.

Za početak, provjerite da li ispunjavate uslove za prenos broja.

 • Ako ste postpaid korisnik, potrebno je da izmirite obaveze prema starom operateru. Sa sobom ponesite posljednji račun (plaćen, naravno); takođe i važeći lični dokument.
 • Prepaid korisnik treba da je registrovan kod prethodnog operatera.
 • Prenos broja je moguć nakon minimum 3 mjeseca provedenih u prethodnoj mreži.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, vaš zahtjev će biti prihvaćen. Slijede praktični koraci...

Dođite u T-Centar.

 • U T-Centru će vam pomoći da popunite zahtjev za prenošenje broja. Važno je potvrditi da su svi uslovi za prenos broja ispunjeni
 • Rok za prenos broja je tri radnih dana. Do tada možete koristiti svoju staru karticu.
 • Poslaćemo vam SMS obavještenje o tome da li je vaš zahtjev prihvaćen i, ukoliko jeste, poziv da posjetite T-Centar
 • Dobićete novu SIM karticu Telekom mobilne mreže sa svojim starim brojem. Možete izabrati dodatne usluge koje želite da koristite
 • Prenos broja - aktivacija nove kartice – obavlja se radnim danima, u periodu od 13h do 16h. Tokom procesa prenosa, doći će do kratkotrajnog prekida servisa
 • Aktivacijom nove kartice, stara prestaje da funkcioniše, a vi nastavljate komunikaciju sa svog starog broja, u novoj mreži!

Ako ste pod ugovornom obavezom sa prethodnim operatorom, on će vam ispostaviti račun za tekući mjesec, koji će sadržati potrošnju i sve preostale obaveze prema njemu.  

Obavezna dokumenta za prenos broja
Prepaid i postpaid korisnici, fizička lica: važeći identifikacioni dokument.
Postpaid, fizička i pravna lica: dokaz o plaćenom računu za prethodni obračunski period. 
Pravna lica: izvod iz Centralnog registra pravnih subjekata.

Agencija za telekomunikacije odredila je nadoknadu za prenos broja 3,50 eura. Telekom za sada neće naplaćivati ovu nadoknadu.

 

Provjerite u kojoj je mreži broj koji pozivate:

 • ukucajte *136*0xxxxxxxx# i, kao potvrdu, pritisnite tipku za pozivanje
 • Pošaljite poruku sa tekstom MREZA 0xxxxxxxx na broj 14789
 • na sajtu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
 • preuzmite aplikaciju “Operator” (https://ukojojsimrezi.me)
 • Pozovite naš Kontakt centar, odaberite opciju za provjeru stanja na računu ili kojoj mreži pripada broj i unesite broj telefona koji želite da provjerite u formatu 382xxxxxxxx

0xxxxxxxx je broj telefona koji provjeravate.

 

Prenos fiksnog broja
Postupak je isti kao pri prenosu mobilnog broja.

Napomena:
Usluga prenošenja broja je zakonska obaveza svih mobilnih i fiksnih operatera. Agencija za telekomunikacije propisuje proces podnošenja zahtjeva; Crnogorski Telekom nema uticaja na rokove odobravanja i prenosa. Ne obezbjeđuje se naknada za preostali iznos pripejd kredita i neiskorišćeni saobraćaj u prethodnoj mreži. Dodatne usluge koje su aktivirane kod prethodnog operatera ne mogu biti prenijete.

Saobraćaj ostvaren sa stare kartice do momenta aktivacije nove, plaća se prethodnom operateru. Korisnik je dužan da izmiri sve obaveze plaćanja usluga koje je koristio do trenutka prenosa broja iz jedne mreže u drugu. U suprotnom, Crnogorski Telekom je dužan da pokrene suspenziju broja ukoliko obaveze ne budu izmirene u navedenom roku.

Poslovni korisnici mogu zakazati sastanak sa predstavnikom Službe prodaje pozivom Biznis Kontakt centra na broj 1515 ili u T-Centru.