TELEKOM TOURIST PREPAID

Slobodan stil. Superiorne brzine.

500 GB

Više nego dovoljno

15 dana

10 €

500 GB

Više nego dovoljno

30 dana

15 €

LJETO JE ZA SURF

Surfujte opušteno u najbržoj mreži!

Gigabajta je više nego dovoljno da relaksirano zujite netom. Pitanje je samo koliko ostajete.

Birajte naš turistički pripejd paket sa 500 GB koji važe 15 dana (10 eura), ili onaj gdje gigabajti važe 30 dana (15 eura).

Gigabajte dobijate automatski čim registrujete broj, nije potrebna aktivacija. Stanje možete provjeravati SMS-om, pošaljite poruku INFO na 1467.

Ostajete duže?

Produžite i internet na telefonu s turističkim promo dodatkom:

  • 500 GB - 15 dana - 10 eura
  • 500 GB - 30 dana - 15 eura

Dodatak možete aktivirati SMS-om. U zavisnosti od toga koji izaberete, pošaljite poruku T15 / T30 na 1466. Provjera stanja porukom T15 INFO / T30 INFO na 1466.

Praktični detalji

Potražite Telekom Tourist prepaid paket na trafikama ili u našim poslovnicama (T-Centrima).

Validnost gigabajta ističe petnaestog/tridesetog dana u ponoć. Ponuda važi za nove korisnike turističkog paketa, do 30. 9. 2021.

Pripejd broj je aktivan 30 dana od aktivacije ili posljednje dopune. Slijedi 60 dana tzv. mirovanja kada broj možete aktivirati novom dopunom. Nakon toga broj više nije moguće aktivirati.

Uslovi korišćenja (241 KB)