<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

OFFICE

365

DOBRO POZNATI MICROSOFT PROGRAMI POSTALI SU JOŠ PRAKTIČNIJI!

Ako pišete u Wordu, radite u Excel tabelama, pravite prezentacije u Powerpointu, šaljete mejlove – Microsoft 365 će vam se dopasti!

Paket uključuje sve programe koje koristite i poznajete, omogućavajući vam da im pristupite sa svih uređaja, bilo kad i bilo gdje.

Isprobajte besplatno 30 dana!

KOME JE NAMIJENJEN Microsoft 365?

Microsoft 365 namijenjen je svim poslovnim korisnicima koji žele dodatno poboljšati produktivnost u firmi i svakodnevnu saradnju sa svojim klijentima.

POZNATI PROGRAMI, NOVE FUNKCIONALNOSTI

Microsoft 365 namijenjen je svim poslovnim korisnicima koji žele dodatno poboljšati produktivnost u firmi i svakodnevnu saradnju sa svojim klijentima.
NOVI NAČIN KORIŠĆENJA
Microsoft 365 je novi način korišćenja programa koje već dobro poznajete (npr. Word, Excel, PowerPoint i Outlook) uz brojne nove mogućnosti i dodatne programe u sklopu pojedinih paketa.
ISTOVREMENA KOLABORACIJA
Mogućnost rada više osoba na istom dokumentu ubrzava vaše poslovanje jer više ne morate trošiti vrijeme na slanje dokumenata mail-om ili preko USB-a. Sada dokument možete staviti na jedno mjesto (SharePoint), što će omogućiti da ga više osoba uređuje istovremeno. Takođe, sve promjene u dokumentu biće uvijek vidljive, pa ćete po potrebi lako moći obrađivati glavnu verziju dokumenta.
VIDEOKONFERENCIJE
Videokonferencije nikada nijesu bile lakše, jer u okviru pojedinih paketa Office-a 365 dobijate i Skype for Business, još jedan poznati program. Skype for Business, osim dobro poznatih osnovnih funkcionalnosti, omogućava vam da vaš ekran podijelite sa učesnicima videokonferencije tako da ste sigurni da svi pratite npr. istu prezentaciju. Ako drugi učesnik videokonferencije želi podijeliti neki svoj sadržaj, omogućeno je jednostavno prebacivanje na drugog učesnika.

KAKO RADI Microsoft 365?

Usluga ima dvije glavne komponente koje su različito zastupljene u pojedinim paketima - klasične desktop programe koji se instaliraju lokalno na računaru, te internetske verzije pojedinih programa.
OFFICE DESKTOP
Idealni paket je onaj koji u sebi sadrži obje komponente, jer vam omogućava najveći stepen produktivnosti i možete iskoristiti sve prednosti usluga.
OFFICE CLOUD
To konkretno znači da npr. dokument koji ste izradili u Excel-u ili prezentaciju u PowerPoint-u možete upload-ovati na SharePoint (internetska aplikacija), što će vam omogućiti da tom dokumentu pristupate s bilo kojeg mjesta, bilo kada.

PREDNOSTI OFFICE-A 365

 • Svi programi koje koristite u jednom paketu.
 • Licencu plaćate u mjesečnim naknadama, a ne cijelu godinu unaprijed.
 • Licencu iz jednog Microsoft 365 paketa možete koristiti na najviše 5 PC ili MAC uređaja, 5 tableta i 5 mobilnih telefona.
 • Podaci su sinhronizovani i sigurni na svim uređajima, uz pristup bilo kad i bilo gdje.
 • Plaćate tačno onoliko koliko koristite, uz jednostavno dodavanje ili otkazivanje novih paketa.

OSNOVNI PAKETI

OSNOVNI PAKETI (BUSINESS)
BUSINESS Microsoft 365
Business Basic
Microsoft 365 Apps
Microsoft 365
Business Standard
Office 365
Enterprise E3
Mjesečna naknada po korisniku 6,99 €
bez PDV-a
8,99 €
bez PDV-a
13,55 €
bez PDV-a
24,99 €
bez PDV-a
Maksimalan broj korisnika
300
300
300
neograničen

Cijeli Desktop Office Professional paket
Sada dostupne nove aplikacije sistema
Office 2016 za PC i Mac
x
 • Word 
 • Excel 
 • PowerPoint 
 • Outlook 
 • OneNote
 • Publisher1
 • Word 
 • Excel 
 • PowerPoint 
 • Outlook 
 • OneNote
 • Publisher1
 • Skype2
 • Word 
 • Excel 
 • PowerPoint 
 • Outlook 
 • OneNote
 • Publisher1
 • Access1
 • Skype2
Office aplikacije za tablete
x
Da
Da
Da
Office aplikacije za pametne telefone
x
Da2
Da2
Da2
Office web aplikacije (Office Online)
Da
Da
Da
Da
Prostor za zajedničko korišćenje datoteka (OneDrive for Business)
Da
Da
Da
Da
E-mail (Exchange Online)  4
Da
x
Da
Da
Web-konferencije, prisutnost i direktne poruke (Skype for Business)
Da
x
Da
Da
Vlastite internet stranice (SharePoint Online)
Da
x
Da
Da
Društvena mreža za kompanije (Yammer)
Da
x
Da
Da
Lokalna podrška
Da
Da
Da
Da
Microsoft garancija za 99,9% neprekidnog rada
Da
Da
Da
Da
Centar za prezentaciju elektronskih dokumenta)
x
x
x
Da
Usklađenost i zaštita informacija
x
x
x
Da
Govorna pošta
x
x
x
Da
Integracija servisa Active Directory
Da
Da
Da
Da

1 Samo klijentski programi i/ili računari sa operativnim sistemom Windows; ne može se koristiti na više računara.

2 Aplikacija Skype za firme, uvrštena u Microsoft 365 ProPlus i Office 365 Enterprise E3, ima PSTN mogućnosti. Skype za firme još nije dostupan za Mac. Lync za Mac 2011 najnovija je verzija. Lync za Mac kompatibilan je s aplikacijama Skype za firme serverska verzija i Skype za firme online.

3 Otvaranje, uređivanje i prikaz dokumenata programa Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneDrive for Business na uređaju iPhone®, telefonima sa sisitemom Android i uređaju Windows Phone. Dostupni su i Lync 2013, Yammer, OneNote i druge aplikacije za firme.

4 Korisnici sa svojom poslovnom e-poštom mogu povezati sljedeće verzije programa Outlook i tako koristiti dobro poznatu aplikaciju s bogatim karakteristikama: najnoviju verziju programa Outlook, Outlook 2013, Outlook 2010 (s ponešto ograničenom funkcionalnošću), Outlook 2007 te Outlook 2011 za Mac i Outlook 2008 za Mac. To ne obuhvata Exchange Online Kiosk ni Microsoft 365 Enterprise K1.