<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

 

TEHNOLOGIJA I VIZIJA

Inovativne aplikacije mijenjaju naš svijet

 

 

Telekom, vaš digitalni partner za budućnost.
Poslovnim korisnicima nudimo napredna digitalna rješenja koja omogućavaju automatizaciju poslovnih procesa na najvišem nivou, kako bi se prilagodili zahtjevima savremenog tržišta.

Pametna klupa
Pametan parking
Monitoring kvaliteta vazduha i nivoa buke
Rješenja za E-Mobility
Rješenja za navodnjavanje
Rješenja za odvoz otpada
teleneo-extra-bold
teleneo-regular