<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Arhiva

12. 7. 2019.

Crnogorski Telekom organizuje nagradnu igru za svoje registrovane korisnike postpejd i pripejd govornih paketa (osim turistčkog paketa), fizička lica. Nagradna igra će trajati u periodu od 15. 7. do 15. 8. 2019. Pravila nagradne igre možete pogledati ovdje.

 

27. 6. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - fizička lica

Od 1. avgusta 2019. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:

 • Korisnici Max paketa koji su u aktuelnoj ponudi (Max 1.1 / Max 2.1 / Max 3.1 / Max 6.1 / Max Pro 1) dobiće mjesečno dodatnih 1 GB interneta, osim paketa Max Pro 1 koji će dobiti dodatnih 20 GB interneta mjesečno. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu veću za 1,05 eura.
 • Korisnici Smart paketa (Smart Plus 5 / Smart Plus 15 / Smart Plus 25 / Smart Plus 50 / Smart 5 / Smart 15) dobijaju 1 GB interneta koji je 1. avgusta potrebno aktivirati slanjem poruke 1GB PROMO na 1467. Jednom aktivirani GB ostaju korisniku dok god je na tom Smart tarifnom paketu. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu veću za 1,05 eura.
 • Korisnici Smart 5' i Smart 15' paketa dobijaju 1 GB interneta koji je 1. avgusta potrebno aktivirati slanjem poruke 1GB PROMO na 1467. Jednom aktivirani GB ostaju korisniku dok god je na tom Smart tarifnom paketu. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu 6,95 eura za Smart 5', odnosno 16,95 eura za Smart 15’.
 • Verzije Max tarifnih paketa koje više nijesu u aktuelnoj ponudi dobiće dodatnih 1 GB interneta mjesečno, osim Max Pro paketa koji će dobiti dodatnih 20 GB interneta mjesečno, a plaćaće sljedeće mjesečne iznose pretplata:
   
  • Max 1.0 – 10,95 eura
  • Max 2.0 – 16,95 eura
  • Max 3.0 – 21,95 eura
  • Max 4.0 – 30,95 eura
  • Max Pro – 56,95 eura
 • Korisnici postpejd tarifa u okviru Magenta 1 paketa dobiće dodatne GB uključene u postpejd tarife i to:
  • Magenta 1 paketi koji više nijesu u aktuelnoj ponudi i Magenta 1 M paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 1GB interneta mjesečno
  • Magenta 1 L paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 5 GB interneta mjesečno
  • Magenta 1 XL paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 20 GB interneta mjesečno
    
 • Mjesečne pretplate za ove pakete iznosiće:
   
  • Magenta 1 M paket koji je u aktuelnoj ponudi 30,90 eura
  • Magenta 1 L paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi, kao i Magenta L paket koji je u aktuelnoj ponudi 37,90 eura
  • Magenta 1 XL V1 paket koji nije u aktuelnoj ponudi 47,90 eura
  • Magenta 1 XL V2 paket koji nije u aktuelnoj ponudi, kao i Magenta 1 XL paket koji je u aktuelnoj ponudi 51,90 eura
    
 • Cijena minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori izonosiće 0,18 eura. Ova promjena se odnosi na sljedeće postpejd pakete za fizička lica: Smart grupa paketa, Max grupa paketa, Mono paket, Plus paket, Bonus postpejd (za korisnike paketa Magenta 1), Plus 2 paket, Tango postpejd paket, kao i postpejd paketi u okviru Magenta 1 paketa.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih postpejd paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 6. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, preko Extra TV platforme, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za jun 2019. godine.

Koristimo priliku da podsjetimo da je Crnogorski Telekom u aprilu 2019. uveo nove postpejd tarife Non-stop koje prvi put sadrže odvojene minute ka drugim mrežama, minute u mreži i više interneta u odnosu na ostale postpejd tarife koje su u aktuelnoj ponudi ili su povučene iz ponude. Cijene minuta i pretplate Non-stop tarifnih paketa ostaju nepromijenjene, a korisnici mogu sa postojećih tarifa preći na neku od novih tarifa koje, između ostalog, imaju i neograničene minute ka svim mrežama u Crnoj Gori.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - pravna lica

Od 1. avgusta 2019. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma, i to:

 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 5 / Smart Team 5 / Smart Team 5') imaće na raspolaganju 500 MB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 5,99 eura (veću za 0,81 eura u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 15 / Smart Team 15 / Smart Team 15') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 15,99 eura (veću za 0,48 eura u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 25 / Smart Team 25 / Smart Team 25') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 25,99 eura (veću za 0,13 eura u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 50 / Smart Team 50 / Smart Team 50') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 51,99 eura (veću za 0,27 Eur u odnosu na trenutnu ponudu).
 • Smart Biznis paketi koje više nijesu u aktuelnoj upotrebi imaće 1 GB internet protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju uključen u tarifu, a plaćaće sljedeće mjesečne iznose pretplata:
  • Smart Biznis 7 – 7,99 eura
  • Smart Biznis 15 – 15,99 eura
  • Smart Biznis 25 – 25,99 eura
  • Smart Biznis Premium – 50,99 eura
 • Cijena minuta ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,179 eura; tarifni interbal za pozive ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori biće 60 sekundi. Ova promjena važiće za korisnike sljedećih postpejd paketa van aktuelne ponude: Smart Biznis grupa paketa, Smart Team Plus grupa paketa, Smart Team grupa paketa, Smart Team' grupa paketa.
 • Za korisnike postpejd paketa Mono, cijena minuta ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,179 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).
 • sa Crnogorskim Telekomom zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Smart Biznis iz aktuelne ponude ili drugi paket prema Vašim potrebama) i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera) ili da kontaktirate agenta prodaje zaduženog za vašu kompaiju.

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1515 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 6. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, SMS-om, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za jun 2019.

Koristimo priliku da podsjetimo da je Crnogorski Telekom u aprilu 2019. uveo nove postpejd opcije za Smart Biznis pakete iz aktuelne ponude, koje sadrže odvojene minute ka drugim mrežama, minute u mreži i više interneta u odnosu na ostale postpejd tarife. Cijene minuta i pretplate Smart Biznis tarifnih paketa ostaju nepromijenjene, a korisnici mogu sa postojećih tarifa preći na neku od novih tarifa i opcija.

 

6. 6. 2019.

Od 8. 7. 2019. godine cijene poziva i SMS-a u nacionalnom saobraćaju u svim pripejd paketima, izuzev paketa ''Volim'', biće promijenjene na sljedeći način:

 

Aktuelna cijena

Nova cijena

Pozivi prema svim mrežama u CG

0,1830 €/min

0,1999 €/min

SMS prema svim mrežama u CG

0,0407 €

0,0500 €

Cijene su sa PDV-om.

Sve povoljnosti tarifnih paketa ostaju nepromijenjene.

Najpovoljniju komunikaciju omogućavaju pripejd opcije – za pozive, poruke, internet, ili kombinovano. Korisnici ih mogu aktivirati u Super meniju *111# (ovaj poziv je besplatan).

 

31. 5. 2019.

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI USLOVA UTVRĐENIH PRETPLATNIČKIM UGOVOROM

Počev od od 01.07. 2019. godine Crnogorski Telekom će izmijeniti cijene koje se odnose na sljedeće stavke cjenovnika usluga mobilne i/ili fiksne mreže Crnogorskog Telekoma:

Naknade za ponovno uključenje korisnika

Naknade za ponovno uključenje korisnika u slučaju privremenog isključenja (isključenje odlaznih poziva ili isključenje i odlaznih i dolaznih poziva usljed neplaćanja računa u roku definisanim Opštim uslovima korišćenja) biće povećana sa postojećih 0,92 EUR za korisnike mobilne telefonije i 0,81EUR za korisnike fiksne telefonije na 1,45 EUR (sa PDV-om).

Odnosi se na fizička i pravna lica.

Podsjećamo korisnike koji to do sada nijesu činili, da ubuduće blagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze kako bi izbjegli plaćanje naknade za ponovno uključenje.

Identifikacija dolaznih poziva

Mjesečna pretplata za uslugu identifikacije dolaznih poziva za korisnike fizička lica povećaće se sa 0,56 EUR na 0,99 EUR (sa PDV-om); Promjena se odnosi na korisnike govornih usluga fiksne telefonije, pri čemu će korisnicima Standard i Super paketa cijena usluge ostati nepromijenjena.

Extra TV Mini

Mjesečna pretplata za inovirani Extra TV Mini paket za korisnike fizička lica umjesto dosadašnjih 6,15 EUR iznosiće 6,99 EUR sa PDV-om. Extra TV Mini paket je od njegovog uvođenja, obogaćen sa preko 25 atraktivnih kanala, uključujući i najpopularnije regionalne kanale, čime se ukupan broj dostupnih kanala povećao na 54, a u narednom periodu se očekuje dodatno proširenje broja kanala.

 

28. 3. 2019.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POSTPEJD PAKETA MONO – FIZIČKA LICA

Od 1. maja 2019. godine izmijeniće se ugovoreni uslovi korišćenja paketa MONO postpejd za fizička lica.

U skladu sa odredbom člana 159 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'' br 40/13 i /17) i instrukcijama i zahtjevima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o načinu primjene pomenute odredbe radi usaglašavanja cijena paketa u skladu sa navedenim Zakonom, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene postpejd paketa MONO za fizička lica usaglasi sa cijenama postpejd paketa Max 1.1 koji je aktuelni i najkorišćeniji postpejd paket za fizička lica u ponudi Crnogorskog Telekoma. Napominjemo, u dosadašnjem periodu najkorišćeniji paket u našoj postpejd ponudi za fizička lica bio je Smart Plus 5 paket, a cijene postpejd paketa Mono bile su usaglašene sa cijenama Smart Plus 5 paketa.

Navedena promjena ugovorenih uslova podrazumijeva sljedeće:

 • Sniženje cijene interneta sa 0,0420 eura na 0,0030 eura za 100 KB (tj. sa 0,43 eura na 0,0305 eura za 1 MB).
 • Povećanje cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1332 eura na 0,1490 eura.
 • Povećanje cijene SMS-a ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,0207 eura na 0,0305 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka mrežama u Srbiji sa 0,0207 eura na 0,0610 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene, moguće, nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnik može da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskine ugovor za korišćenje Mono paketa, i o tome u pisanoj formi obavijesti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem tog obavještenja poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako je korisnik tokom trajanja ugovora kupio uređaj ili opremu na rate, kada je u obavezi da prilikom raskida ugovora izmiri preostale rate u cjelosti i tim povodom dođe u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).
 • sa Crnogorskim Telekomom zaključi ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Max 1.1 ili drugi paket prema potrebama korisnika) i u tom slučaju potrebno je da posjeti neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera).

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), potrebno je da pozove korisnički centar na broj 1500 i zatraži da ugovor bude zaključen na mjestu prebivališta (u stanu).

U slučaju da korisnik ne postupi na jedan od navedenih načina, smatraćemo da je saglasan da nastavi korišćenje paketa MONO sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 3. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Vijesti, na internet stranici www.telekom.me, kao i SMS-om.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE MONO PAKETA – PRAVNA LICA

Od 1. maja 2019. godine izmijeniće se ugovoreni uslovi korišćenja paketa MONO postpejd za pravna lica.

U skladu sa odredbom člana 159 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'' br 40/13 i /17) i instrukcijama i zahtjevima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o načinu primjene pomenute odredbe radi usaglašavanja cijena paketa u skladu sa navedenim Zakonom, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene postpejd paketa MONO za pravna lica usaglasi sa cijenama postpejd paketa Smart Biznis 7 koji je aktuelni i najkorišćeniji postpejd paket za pravna lica u ponudi Crnogorskog Telekoma. Napominjemo, u dosadašnjem periodu najkorišćeniji paket u našoj postpejd biznis ponudi bio je Smart Team Plus 5 paket, te su cijene postpejd paketa Mono bile su usaglašene sa njim.

Navedena promjena ugovorenih uslova podrazumijeva sljedeće:

 • Povećanje cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1035 eura na 0,1321 eura.
 • Povećanje cijene video poziva prema svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1035 eura na 0,1321 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,0207 eura na 0,0305 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka mrežama u Srbiji sa 0,0207 eura na 0,0508 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene, moguće, nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnik može da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskine ugovor za korišćenje Mono paketa i o tome u pisanoj formi obavijesti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem tog obavještenja poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako je korisnik tokom trajanja ugovora kupio uređaj ili opremu na rate kada je u obavezi da prilikom raskida ugovora izmiri preostale rate u cjelosti i tim povodom dođe u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).
 • sa Crnogorskim Telekomom zaključi ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Smart Biznis Intro ili drugi paket prema potrebama korisnika) i u tom slučaju potrebno je da posjeti neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera), ili da kontaktira agenta prodaje zaduženog za firmu u kojoj je zaposlen.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), potrebno je da pozove korisnički centar na broj 1515 i zatraži da ugovor zaključi na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da korisnik ne postupi na jedan od navedenih načina, smatraćemo da je saglasan da nastavi korišćenje paketa MONO sa izmijenjenim uslovima. Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 3. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Vijesti, na internet stranici www.telekom.me, kao i SMS-om.

 

14. 2. 2019.

Obavještenje o radovima u Donjoj Gorici

Zbog građevinskih radova na bulevaru u Donjoj Gorici, Crnogorski Telekom će raditi na izmiještanju dijela infrastrukture u tom dijelu grada. Radovi će početi 14. februara 2019. iza ponoći, pa se kod određenog broja korisnika očekuje privremeni prekid u radu servisa u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

6. 2. 2019.

Najava radova za RSS Spuž

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 02-06.02.2019. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Spužu, lokacija Gradina, opština Danilovgrad.

Ovim radovima planirano je da određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Spuž prebace se na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Gradina.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 02-06.02.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020881001-020881999.

 

15. 1. 2019.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih SMS-ova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave SMS poruka koji sadrže lažne informacije o osvojenoj nagradi. Molimo vas da svoje lične podatke čuvate i da ih ne šaljete na adresu koja je naznačena u zahtjevu. Podsjećamo da Telekom na ovaj način nikada ne poziva korisnike na slanje bilo kakvih podataka. Ukoliko ste dobili poruku sadržine kao u nastavku, preporuka je da na nju ne odgovarate i da je trajno izbrišete.

 

19. 12. 2018.

Obavještenje o radovima na mreži u Budvi

Zbog najavljenih građevinskih radova u Budvi, Telekom će raditi na izmiještanju dijela infrastrukture u centru grada u Mediteranskoj ulici. U periodu od 20 - 21. 12. 2018. godine, očekuje se da će kod određenog broja korisnika doći do prekida u radu servisa u trajanju od nekoliko sati do jednog dana. Telekomove ekipe će raditi pojačanim intenzitetom i tokom noćnih časova kako bi korisnicima u što kraćem roku obezbijedili nesmetan rad servisa. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.

 

15. 11. 2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE VOLIM PRIPEJDA

Od 15. decembra 2018. godine mijenjaju se uslovi korišćenja Volim pripejda:

 • Uvodi se mjesečna naknada koja obezbjeđuje besplatne pozive i poruke u Volim grupi i 1 GB interneta mjesečno. Naknada u iznosu od 2 eura naplacivace se s Volim pripejd računa od 15. decembra, svakih 30 dana.
 • Umjesto postojećih Volim opcija (7/15/30 dana interneta) korisnicima Volim pripejda biće dostupne sve Monster opcije. Mogu se aktivirati u Volim meniju *115# po promotivnim cijenama koje važe do kraja 2018.

Promotivna cijena Volim SIM kartice, 1 euro sa 1 euro inicijalnog kredita, važiće do 15. marta 2019. godine. Validnost bonus dopune koju korisnik dobija za kupovine u Voli marketima je 7 dana.

 

7. 11. 2018.

Obavještenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova koji sadrže prijetnje ili poziv za verifikaciju email adrese. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na unošenje bilo kakvih podataka. Ukoliko ste dobili mejl ovakve sadržine, preporuka je da ne odgovarate na mejl, da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

Takođe, obavezno promijenite password mejla.

 

22. 10. 2018.

Obavještenje o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova koji sadrži prijetnje.

Ukoliko ste dobili mejl prijeteće sadržine u kojem se navodi i password vašeg mejla, preporuka je da ne odgovarate na mejl, da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

Takođe, obavezno promijenite password mejla.

 

4. 10. 2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE MAGENTA BONUS PONUDE

U novembru 2018. prvoj grupi korisnika ističe promo period za Magenta bonus ponudu: 12 mjeseci korišćenja dodatnog postpejd broja bez pretplate, uz neograničene pozive u mreži i 1 GB interneta mjesečno.

Nakon promotivnih 12 mjeseci od kada su korisnici dobili Magenta bonus kartice, pretplata počinje da se naplaćuje i to sa 50% popusta – mjesečna pretplata biće 2,95 eura umjesto 5,90 eura (kako je bilo definisano uslovima korišćenja). Ovo se odnosi na korisnike koji koriste dodatni broj iz Magenta bonus ponude. Korisnicima koji taj broj ne koriste neće se naplaćivati mjesečna pretplata sve dok ne počnu da ga koriste.

Uz ranije povoljnosti (neograničeni pozivi u mreži i 1 GB interneta mjesečno), Magenta bonus postpejd broj imaće i dodatnu povoljnost, 50 minuta ka drugim mrežama mjesečno.

Crnogorski Telekom

 

29. 8. 2018.

Najava radova za RSS Lazine

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 29 - 31.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Kosić.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Lazine, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Kosić.

U periodu od 29 - 31.08.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020815001-020815999.

 

20. 8. 2018.

Najava radova za TKC Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 20-22.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Pažici.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Danilovgrad, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Pažići.

U periodu od 20-22.08.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020811001-020813999.

 

16. 8. 2018.

Najava radova za TKC Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 16-17.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Grlić.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Danilovgrad, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Grlić.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 16-17.08.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020811001-020813999, 020818001-020818999.

 

10. 8. 2018.

Upozorenje o pojavi lažnih mejlova

Obavještavaju se korisnici na opreznost usljed pojave lažnih mejlova ucjenjivačkog sadržaja.

Radi si o ucjeni putem mail servisa, kojom se traži da korisnik uplati novac u virtualnoj valuti na BitCoin račun. U mejlu se navodi da je instaliran maliciozni program na osnovu kojeg se može pristupiti privatnim podacima korisnika, koji će dalje biti proslijeđeni bliskim ljudima vlasnika podataka, ukoliko se ne izvrši tražena uplata.

Riječ o lažnim porukama i korisnicima se preporučuje da ne odgovaraju na ovakve mejlove, da ih označe kao SPAM i uklone sa sistema.

Preporučuje se i sljedeće:

 • Promijeniti lozinke mail servisa
 • Promijeniti lozinke za pristup računaru
 • Ne koristiti iste lozinke za pristup raznim servisima
 • Koristiti kompleksne lozinke (> 8 karaktera uključujući mala slova, velika slova, brojeve i specijalne znakove)
 • Instalirati i pokrenuti Anti Virus/ AntiMalware / AntiSpam zaštitu na računarima
 • Redovno ažurirati operativni sistem, korisničke aplikacije i definicije Anti Virus/ AntiMalware / AntiSpam programa

 

20. 7. 2018.

Obavještenje o izvodjenju radova u naselju Masline

U toku je realizacija VDSL rollout-a modernizacija pristupne mreze, postavljanje novih telekomunikacionih cvorista. Planirano je postavljanje telekomunikacionog cvorista u Maslinama u ulici Valtazara Bogisica. Ovim radovima planirano je da se dio korisnika iz naselja Masline koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Masline prebace na novo telekuminakciono cvoriste.

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 18-20.07.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju (oko 60 korisnika ).

 

10. 7. 2018.

Najava radova za TKC Kotor

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 10-11.07.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta na lokaciji Vrmac, Opština Kotor.

Ovim radovima je planirana migracija odredjenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Kotor, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Vrmac.

U periodu od 10-11.07.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 032322001-032328999.

 

4. 7. 2018.

Crnogorski Telekom – najava radova za RSS Pečurice

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 4-5.07.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Pečuricama, zona Mrkojevići, Opština Bar.

Ovim radovima je planirano da se određeni broj korisnika prebaci sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Pečurice, na novo telekuminakciono čvorište Mrkojevići.

U periodu od 4 - 5.07.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030361001-030361999.

 

13. 6. 2018.

Najava radova za TKC Cetinje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 13-15.06.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Cetinju, zona Jusovača, Opština Cetinje.

Ovim radovima planirano je da određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Cetinje prebace se na novo telekuminakciono čvorište Jusovača.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 13-15.06.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 041230001-041236999.

 

5. 6. 2018.

Pojava lažnih poruka o učešću u nagradnoj igri Telekoma

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova/poruka o učešću u nagradnoj igri Crnogorskog Telekoma.

U slučaju unošenja podataka, kako je naznačeno u zahtjevu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na unošenje bilo kakvih podataka. Ukoliko ste dobili mejl/poruku sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da iste odmah obrišete.

 

Izmjene u ponudi – pripejd paketi

Počev od 5.jula 2018. Crnogorski Telekom će povećati cijene poziva i poruka ka svim mrežama na paketima koji su van aktuelene ponude i paketu Mono. Cijene na Telekom prepaid 2017 i Volim prepaid paketu ostaju nepromijenjene.

Paketi koji će biti obuhvaćeni promjenom cijena su: Ajmo svi, Friends, Holiday (verzija do 2018), NRG, M4U, Pleme,Telekom prepaid (verzija do 2017) Sedam, Mono, Za Dž, Cosmos, Friends Ekipa, Telekom Turist 2016 paket.

Promjene cijena date u tabeli u nastavku

(osim ako Cjenovnikom nije drugačije naznačeno u okviru konkretnog tarifnog paketa)

Stara cijena bez PDV-a

Stara cijena sa PDV-om

Nova cijena bez PDV-a

Nova cijena sa PDV-om

Pozivi prema svim mrežama u CG

0.1218

0.1474

0.1513

0.1830

SMS prema svim mrežama u CG

0.0252

0.0305

0.0336

0.0407

Tarifni interval za pozive je 60 sekundi, ukoliko nije drugačije naznačeno u okviru tarifnog paketa.

Osim prethodno navedenih promjena, svaka aktivacija ,,Opcije 9.5 centi’’ čija je validnost 30 dana , koja se do sada nije naplaćivala će se počev od 5 jula 2018 godine naplaćivati 0.95 EUR.

 

20. 4. 2018.

Crnogorski Telekom – najava radova u TKC Budva

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u cilju unapređenja telekomunikacionog servisa raditi na zamjeni postojećeg telekomunikacionog čvorišta u TKC Budva u noći četvrtak/petak, 26.04/27.04 2018. godine u periodu od 00:00 do 04:00.

Ovim radovima planirano je da se svi korisnici za koje su telekomunikacioni servisi fukcionisali preko postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Budva prebace se na novo telekomunikaciono čvorište na istoj lokaciji.

Shodno planiranoj dinamici, u noći 26.04/27.04 2018. godine, počev od 00:00 očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji terminiraju na TKC Budva.

 

30. 3. 2018.

Crnogorski Telekom će od 1. maja tekuće godine smanjiti cijene internet ADSL paketa za fizička i pravna lica.

Nove cijene će važiti za nove i za postojeće korisnike ADSL paketa:

Fizička lica

Trenutne cijene

Nove cijene

ADSL Basic

10,73 €

9,66 €

ADSL Flat 2

12,96 €

11,66 €

ADSL Flat 5

17,02 €

15,32 €

ADSL Flat 7

19,90 €

17,91 €

Pravna lica

Trenutne cijene

Nove cijene

ADSL Flat B4

15,65 €

14,08 €

ADSL Flat B6

18,51 €

16,66 €

ADSL Flat B8

21,38 €

19,24 €

ADSL Flat B10

24,32 €

21,89 €

Takođe, od 1. maja 2018. godine Crnogorski Telekom uvodi niže cijene poziva iz fiksne mreže.

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h)

0,0652 €/min

0,0587 €/min

Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h)

0,0442 €/min

0,0397 €/min

Ostale fiksne mreže CG

0,0714 €/min

0,0428 €/min

Zona II – Evropa, fiksne mreže

0,1222 €/min

0,1101 €/min

Zona II – Evropa, mobilne mreže

0,2287 €/min

0,2057 €/min

Zona III – SAD i Kanada

0,0693 €/min

0,0629 €/min

Zona IV – Svijet, fiksne mreže

0,4078 €/min

0,3666 €/min

Zona IV – Svijet, mobilne mreže

0,6123 €/min

0,5506 €/min

Sve cijene su sa PDV-om.

 

8. 3. 2018.

12711 za prijavu smetnji u radu servisa

Podsjećamo da je za prijavu smetnji u radu servisa korisnicima na raspolaganju broj 12711. Pozivi ka ovom broju su besplatni iz svih mreža u Crnoj Gori. Osim toga, smetnje u radu servisa korisnici mogu prijaviti i na broj 1500 koji je besplatan za korisnike Telekom mobilne i fiksne mreže.

 

8. 2. 2018.

Obavještenje za korisnike mobilne telefonje

Crnogorski Telekom želi da upozori korisnike mobilne telefonije na pokušaj telefonske zloupotrebe. U većini slučajeva dešava se da zazvoni telefon, ali da se veza tako brzo prekine da korisnik ne uspije da odgovori na poziv. Propušteni pozivi dolaze sa neobičnog broja, koji ukazuje na neku udaljenu destinaciju (najskoriji primjer je sa numeracijom +675).

Savjetujemo korisnike da ne odgovaraju na takve pozive, tj. da ne pozivaju takav propušteni broj, i da ne šalju poruke ka tom broju, jer u suprotnom rizikuju da postanu žrtve prevare i dobiju visok telefonski račun.

Nakon uočenog pokušaja zloupotrebe, Telekom je preduzeo sve neophodne mjere kako bi dodatno zaštititio korisnike od ovakvih i sličnih prevara. Molimo korisnike da, ukoliko dobiju ovakav poziv ili poruku, da sporne brojeve prijave Telekomovom Kontakt centru na 1500.

 

20. 12. 2017.

Najava radova za RSS Klicevo, Niksic

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 20-22.12.2017. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog cvorista na lokaciji u Niksicu, lokacija Strasevina, Opstina Niksic.

Ovim radovima planirano je da odredjeni broj korisnika koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Klicevo prebace se na novo telekuminakciono cvoriste na lokaciji Strasevna-Niksic..

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 20-22.12.2017. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 040212001-040214999 I 040251001-040253999.

 

8. 12. 2017.

Od 1. januara 2018. važiće nova stopa PDV-a (21% umjesto dosadašnjih 19%) i cijene usluga Crnogorskog Telekoma biće joj prilagođene.

U Cjenovniku pripejd usluga važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev sljedećih stavki koje se neće mijenjati:

 • pripejd opcije, osim ILI-ILI pripejd opcija
 • cijena SIM kartice (Telekom prepaid 2017, Volim, Mono i Mobilni internet)
 • Mobilni internet pripejd paket (SIM kartica + modem)
 • pripejd vaučeri
 • Mobilni internet pripejd opcije
 • zamjena kartice

U Cjenovniku postpejd usluga za fizička lica važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev sljedećih stavki koje se neće mijenjati:

 • zamjena kartice
 • aktivacija SIM kartice

nove postpejd opcije (Viber&WhatsApp dodatak, Dodatak za društvene mreže, Opcija 250 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 5 GB, Opcija 10 GB, Opcija 250 MB jednokratno, Opcija 1 GB jednokratno, Magenta 1 opcija 1 GB, Magenta 1 opcija 5 GB, Dokup 1 GB, Dokup 5 GB)

U Cjenovniku postpejd usluga za poslovne korisnike važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, osim cijena za nove Smart Biznis pakete, nove internet opcije i digitalne dodatke koje se neće mijenjati.

U Cjenovniku usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica važećem na dan 1. 1. 2018. godine, u dijelu fiksnog govornog servisa sve cijene će biti prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev mjesečne pretplate za Standard i Super paket.

Takođe, mjesečna pretplata za paket Magenta 1 XL, nezavisno od tehnologije, počev od od 1. januara 2018. iznosiće 50,50 € (41,74 € bez PDV-a), umjesto 50,73 € (41,92 € bez PDV-a).

Cijene usluga u ostalim cjenovnicima biće prilagođene novoj poreskoj stopi počev od 1. januara 2018. godine.

 

28. 11. 2017.

Zbog tehničkih problema na mreži mobilni internet saobraćaj je jutros bio otežan za određeni broj korisnika. Naše ekipe su otklonile problem i u najkraćem roku omogućile nesmetan rad servisa. Izvinjavamo se korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

 

21. 11. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži u naselju Zabjelo

U nedjelju je u Jerevanskoj ulici na Zabjelu došlo do smetnji u radu naših servisa za korisnike fiksne telefonije,interneta i Extra TVa, usljed prekida optičkog kabla. Po obavještenju, dežurna ekipa Telekoma je odmah reagovala kako bi sanirala štetu i povezala prekinuti kabal. Međutim, Vanja D. Đurišić sa članovima porodice, kao i ranije kada je prekinuo vodovodne i kanalizacione cijevi, nije dozvolio ulazak u objekat Crnogorskog Telekoma (centralu) i time onemogućio dalji rad ekipe Telekoma i sanaciju oštećenog kabla. Telekom je o svemu navedenom u više navrata obavijestio nadležne organe. Država je dužna da obezbijedi kontinuitet telekomunikacione infrastrukture te se očekuje u najkraćem roku da će biti omogućena popravka prekinutog kabla.

Internet, kao i ostali telekomunikacioni servisi su u današnje vrijeme nezamjenjiv dio poslovnog ali i privatnog života, kao i pravo svih građana, te se nadamo da država neće dozvoliti da građani ispaštaju zbog spora koji gospodin Đurišić vodi sa Glavnim gradom.

Naša kompanija je do sada preduzela sve raspoložive mjere kako bi riješila ovaj veliki problem za nas i naše korisnike. Pored inicijalnih dopisa Upravi za inspekcijske poslove – Odsjek za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva kojima je taj državni organ obavijesten o oštecenjima infrastrukture Telekoma i traženo da nadležni inspektor preduzme radnje na koje je obavezan pozitivnim propisima tj. da obezbijedi uslove da Telekom moze pristupiti otklanjanju oštećenja na elektronskoj komunikacionoj mreži, poslato je i nekoliko urgencija na postupanje nadležnog inspektora.

Podsjećamo da je naša kompanija na datoj lokaciji postavila infrastrukturu još 1970tih godina, i od tada plaća naknadu Glavnom gradu na čijem je zemljištu infrastruktura postavljena. Gradjevinska i upotrebna dozvola koju Telekom posjeduje izdata je 2007 godine, i odnosi se na cijelo naselje Zabjelo.

Naši korisnici na Zabjelu su još od ljetos bili izloženi sličnim problemima, i nadamo sa da će konačno ova situacija biti riješena pravovremenom reakcijom nadleznih, kako bismo zaustavili dalja slična dešavanja i minimizirali materijalnu i nematerijalnu štetu koja je ovim nanijeta našoj kompaniji i prije svega, našim korisnicima.

 

13. 11. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada naših servisa na više lokacija u centralnom i južnom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku omogućili nesmetan rad svih servisa. Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

10. 11. 2017.

Najava radova za RSS Sutomore

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 10. 11. - 14. 11. 2017. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog cvorista na lokaciji Suvi potok, Sutomore, Opstina Bar.

Ovim radovima planirano je da odredjeni broj korisnika koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Sutomore prebace se na novo telekuminakciono cvoriste na lokaciji Suvi potok-Sutomore.

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 10.11.-14.11.2017. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030372001-030374999. Korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju.

 

31. 10. 2017.

Crnogorski Telekom će od 1. januara 2018. godine uvesti izmjene cijena i načina tarifiranja u određenim paketima na sljedeći način:

1. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za navedene postpejd pakete za fizička lica:

Paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Smart 5, Smart Plus 5

5,09 €

5,90 €

Smart 15, Smart Plus 15

15,26 €

15,90 €

Smart 25, Smart Plus 25

25,43 €

25,90 €

Smart 50, Smart Plus 50

50,86 €

51,90 €

2. Izmjena cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori za navedene postpejd pakete za fizička lica:

Paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Smart 5, Smart Plus 5

0,1017 €

0,1322 €

Smart 15, Smart Plus 15

0,0915 €

0,1322 €

Smart 25, Smart Plus 25

0,0814 €

0,1322 €

Smart 50, Smart Plus 50

0,0763 €

0,1322 €

Mono

0,1017 €

0,1322 €

Za navedene pozive u navedenim Smart paketima mijenja se i tarifni interval sa trenutnih 60/1 na 60 sekundi.

3. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za postpejd Mobilni internet Libero pakete za fizička lica:

Paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Mobilni internet Libero S

6,05 €

6,99 €

Mobilni internet Libero M

10,12 €

10,99 €

Mobilni internet Libero L

19,33 €

19,99 €

Mobilni internet Libero XL

29,50 €

30,99 €

4. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za Extra TV dodatne pakete za fizička i pravna lica:

Dodatni paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Plus, Arena, Pink, HBO, HBO Premium, Ruski

4,98 €

5,49 €

Cinestar TV Premiere HD

2,99 €

3,49 €

Regionalni, Dječiji

3,96 €

4,49 €

Maxi

19,22 €

19,99 €

Sve cijene su sa PDV-om.

 

25. 10. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada naših servisa na više lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku omogućili nesmetan rad svih servisa. Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

9. 10. 2017.

Obavještenje

Zbog prekida optičkog pravca Bijelo Polje -Plav, koje je uzrokovano izvodjenjem radova na saobraćajnoj infrastrukturi, došlo je do prekida internet servisa, Extra TV-a i fiksne telefonije, a otežan je i rad mobilne telefonije na ovom području.

Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku sanirali problem i omogućili nesmetan rad svih servisa.

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

28. 9. 2017.

AKTIVACIJA PRIPEJD BROJA OD STRANE KORISNIKA

Izmjena trajanja perioda u kome je moguća aktivacija pripejd broja od strane korisnika uvedena je 25. 9. 2017.

Nakon kupovine/registracije, korisnik može aktivirati pripejd broj (pozivom, slanjem SMS-a ili internet sesijom) u roku od 6 mjeseci od kupovine tj. registracije. Ukoliko korisnik ne aktivira broj u navedenom roku, broj se trajno deaktivira, a Crnogorski Telekom zadržava pravo daljeg raspolaganja brojem jer brojevi pripadaju kategoriji ograničenih resursa za koje postoji zakonska obaveza racionalnog korišćenja

Podsjećamo da se validnost pripejd broja nakon aktivacije od strane korisnika produžava dopunom. Period validnosti zavisi od tarifnog paketa; više informacija na www.telekom.me. 

 

22. 8. 2017.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu računa ili naloga za elektronsku poštu Crnogorskog Telekoma.

U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

https://telekom.me/content/images/slika1.jpg

 

11. 8. 2017.

Najava radova u ulici Jelice Mašković, Podgorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 14 - 16. 08. 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u naselju Konik, u ulici Jelice Mašković, Opština Podgorica. Očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020627001-020629999.

Zahvaljujemo korisnicima na strpljenju i razumijevanju.

 

1. 8. 2017.

Najava radova za RSS Donja Gorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 2. i 3. avgusta 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u naselju Tološi u ulici Boška Buhe, Opština Podgorica.

Ovim radovima planirano je prebacivanje servisa sa postojećeg na novo telekomunikaciono čvorište u ulici Boška Buhe. Očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020264001-020269999.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

 

21. 7. 2017.

Najava radova – modernizacija pristupne mreže u Donjoj Gorici

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 25. i 26. jula 2017. godine raditi na modernizaciji mreže u Donjoj Gorici u Podgorici.

Zbog prebacivanja na novo telekomunikaciono čvoriste u ulici Dr. Anta Gvozdenovića, očekuje se privremeno ograničenje telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod ukupno 130 korisnika. Riječ je o pretplatničkim brojevima iz numeracionog opsega 020260001-020261999.

Unaprijed zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.

 

1.7.2017.

PROMJENE U FIKSNOJ TELEFONIJI

Crnogorski Telekom od 1. 8. 2017. godine inovira Standard  i Super pakete i uvodi nove Standard FLAT i Super FLAT pakete, koji uključuju pozive ka Telekom fiksnoj i Telekom mobilnoj mreži. To praktično znači oko 500.000 telefonskih brojeva, što nas čini najvećom mrežom u Crnoj Gori.

Standard i Super

Svi rezidencijalni korisnici Standard i Super paketa koji ne koriste Telekom internet i/ili Extra TV uslugu, imaće inovirani paket sa mjesečnom pretplatom od 3,83 €.

Umjesto dosadašnjih povoljnosti Standard i Super paketa:

 • 100 besplatnih minuta u lokalu od 19h do 7h (Standard paket)
 • 1000 besplatnih minuta u lokalu od 19h do 7h (Super paket)

... sa inoviranim paketom korisnik dobija:

 • 2000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži
 • 2000 minuta ka Telekom fiksnoj mreži

ISPROBAJTE U AVGUSTU!

Opušteni razgovori u Telekom mreži! Isprobajte naše inovirane pakete Standard i Super jer u avgustu ih koristite uz uključene pogodnosti, bez mjesečne pretplate.

Od 1. 9. 2017. inovirani Standard i Super paketi imaće pretplatu 3,83 € sa PDV-om.

Naknada za pristup fiksnoj mreži Telekoma od 6,07 € (sa PDV-om) ostaje nepromijenjena.

Standard FLAT i Super FLAT

Svi dosadašnji korisnici Standard i Super paketa fiksne telefonije, fizička lica, koji pored govornih imaju i dodatne Telekom servise (internet i/ili Extra TV uslugu), ubuduće će koristiti inovirane Standard FLAT, odnosno Super FLAT pakete.

Uz dosadašnje povoljnosti Standard i Super paketa:

 • 100 besplatnih minuta u lokalu od 19h do 7h (Standard paket)
 • 1000 besplatnih minuta u lokalu od 19h do 7h (Super paket)

... sa paketom Standard FLAT / Super FLAT - za istu cijenu dodatno dobijate:

 • 2000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži

Nadamo se da ćete prepoznati prednosti inoviranih paketa i koristiti fiksni telefon kada ste kod kuće jer to je dobar način da uštedite. Kako?

Osim uključenih minuta ka obje Telekom mreže, evo i drugih prednosti:

Pozivi ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori najjeftiniji su na tržištu:

 • 6,4 centa (7-19 h)
 • 4,3 centa (19-7 h)

Cijene važe ka svim mobilnim mrežama, bez razlike.Tarifni interval 60/1sec za Standard paket i 60/60 sec za Super paket. 

Ako ipak ne vidite prednosti inoviranih paketa, u ponudi je Basic paket:

 • pretplata 0 eura
 • 50 minuta u lokalu 7-19h, Telekom fiksna mreža
 • 50 minuta u lokalu 19-7h, Telekom fiksna mreža

Naknada za pristup fiksnoj mreži Telekoma od 6,07 € (sa PDV-om) ostaje nepromijenjena.

Posjetite T-Centar! Zajedno ćemo pronaći najbolje rješenje za vas.

 

8. 6. 2017.

Krađe i oštećenja telekomunikacione infrastrukture Crnogorskog Telekoma u Podgorici i Danilovgradu

U proteklih nekoliko dana zabilježene su krađe i oštećenja telekomunikacione infrastrukture Crnogorskog Telekoma u Podgorici i Danilovgradu, usljed čega je došlo do prekida rada naših servisa. Krađe su prijavljene nadležnim organima, a naše ekipe su izlaskom na teren u najkrećem mogućem roku riješile problem i omogućili nesmetan rad svih naših servisa.

Sa ovim problemima suočavali smo se u istom periodu prošle godine, kada je zabilježen veliki broj krađa. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju sektora tehnike i sigurnosti Crnogorskog Telekoma i službenika Centra bezbjednosti Podgorica, kao i angažovanjem zaštitarske firme od strane naše kompanije ovaj problem je tada riješen. Očekujemo da će pravovremenom reakcijom svih uključenih strana i ove godine problem biti uspješno riješen, kako bismo zaustavili dalja slična dešavanja i minimizirali materijalnu i nematerijalnu štetu koja je ovim nanijeta našoj kompaniji.

Nastojimo da pravovremeno informišemo javnost, a naše korisničke službe u svakom trenutku mogu ponuditi sve potrebne informacije svim našim korisnicima.

 

30. 5. 2017.

NIŽE CIJENE U ROMINGU

Crnogorski Telekom će od 1. Jula 2017 godine sniziti cijene roming usluga u Srbiji, Bosni Hercegovini i Makedoniji. Niže cijene će biti primijenjene na odlazne i dolazne pozive, SMS, kao i na internet potrošnju.

Nova cijena odlaznih poziva u romingu biće 0.2261 Eur/min umjesto dosadašnjih 0,2856 eura Eur/min a cijena dolaznih poziva će biti snižena sa 0,0833 Eur/min na 0,0595 Eur/min. Cijena SMS poruke će biti 0,0714 Eur/SMS umjesto dosadašnjih 0,0952 Eur/SMS. Takođe, internet saobraćaj će biti znatno povoljniji - cijena po MB će biti 0,234 Eur umjesto dosadašnjih 0,5355 Eur.

Da podsjetimo, Crnogorski Telekom u Srbiji nudi posebne povoljnosti za svoje postpejd korisnike u VIP Srbija mreži - Na raspolaganju je 300 besplatnih dolaznih minuta iz Crne Gore, kao i povoljnije cijene odlaznih poziva ka Crnoj Gori i Srbiji.

Navedene izmjene se odnose na pripejd i postpejd korisnike Crnogorskog Telekoma, osim na one koji su se opredijelili za neku od dodatnih opcija u romingu koje sa sobom nose druge povoljnosti.

Cijene su sa PDV-om.

 

30. 5. 2017.

Obavještenje

Od 3. jula 2017. provjera stanja na računu u pripejdu naplaćivaće se 1 cent sa PDV-om za sljedeće načine provjere:

 • Poziv na *122# za sve pripejd pakete Telekoma / *125# za Volim paket
 • Izbor opcije za provjeru stanja na računu:
 • Super Meni *111# / Volim Meni *115#
 • Kontakt centar 1500 / Volim korisnički servis 1400

Stanje na računu može se provjeriti bez naknade u Telekom ME aplikaciji.

Aplikacija je namijenjena svim Telekom korisnicima i besplatna je za preuzimanje. To je lični korisnički prostor gdje se mogu dobiti sve informacije i podrška, aktivirati/deaktivirati opcije i usluge, prijaviti problem...

 

26. 5. 2017.

Obavještenje

Crnogorski Telekom će produžiti do 30. septembra, 2017 godine tekuće promo kampanje za poslovne korisnike fiksnog i mobilnog interneta:

 • Besplatna instalacija, oprema i zasnivanje pretplatničkog odnosa za Biznis Duo korisnike
 • Besplatna instalacija, oprema i zasnivanje pretplatničkog odnosa za Magenta 1 Biznis korisnike
 • Besplatna instalacija i oprema za korisnike fiksnog interneta (bakar/optika)
 • 10x više GB mjesečno u paketima Mobilni Intenet Libero za vrijeme trajanja ugovora

Ponuda je validna samo za poslovne korisnike.

Trajanje promo ponude: 01. 06. 2017 - 30. 09. 2017.

 

19. 5. 2017.

Obavještenje

Zbog prekida optičkog pravca Bijelo Polje -Berane, koje je uzrokovano izvodjenjem radova na saobraćajnoj infrastrukturi, došlo je do prekida internet servisa, Extra TV-a i fiksne telefonije, a otežan je i rad mobilne telefonije na području Berana, Plava, Andrijevice, Gusinja, Rožaja.

Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku sanirali problem i omogućili nesmetan rad svih servisa.

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

5. 5. 2017.

Obavještenje

Crnogorski Telekom obavještava svoje korisnike da je internet saobraćaj otežan zbog problema u prenosnim kapacitetima koji se nalaze van terotorije Crne Gore.

U toku su radovi na rješavanju nastalih problema, kako bi se što prije omogućio nesmetan rad svih servisa.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

27. 4. 2017.

Radovi na snimanju kablovske kanalizacije Crnogorskog Telekoma

Crnogorski Telekom je započeo projekat snimanja svoje telekomunikacione kablovske kanalizacije, u skladu sa obavezama iz Zakona o elektronskim komunikacijama, Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i Pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Projekat snimanja telekomunikacione kablovske kanalizacije, koji je od izuzetnog značaja ne samo za Crnogorski Telekom vec i za državu Crnu Goru, podrazumijeva vrlo intenzivno geodetsko snimanje kablovske kanalizacije, kablova i okana Crnogorskog Telekoma.

Projekat će trajati tri godine, a izvodiće se po sljedećim fazama:

 • Faza 1: područje Glavnog grada Podgorica i prijestonice Cetinje,
 • Faza 2: ostala gradska područja u Crnoj Gori
 • Faza 3: preostala područja na kojima Crnogorski Telekom posjeduje telekomunikacionu kablovsku kanalizaciju,
 • Faza 4: područja na kojima su telekomunikacioni kablovi položeni direktno u zemlju.

Projekat predstavlja još jedan korak bliže ka e-kompaniji i omogućiće efikasnije planiranje i izgradnju mreže, uz manje vremena i resursa. Takođe vrijeme otklanjanjaa kablovskih kvarova biće kraće, kao i samo ispitivanje prohodnosti kablovske kanalizacije.

 

12. 4. 2017.

12711 za prijavu smetnji u radu servisa

Podsjećamo da je za prijavu smetnji u radu servisa korisnicima na raspolaganju broj 12711. Pozivi ka ovom broju su besplatni iz svih mreža u Crnoj Gori. Osim toga, smetnje u radu servisa korisnici mogu prijaviti i na broj 1500 koji je besplatan za korisnike Telekom mobilne i fiksne mreže.

 

5. 4. 2017.

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) dodijelila je Kosovu novi 3-cifreni pozivni broj 383. Korisnici Crnogorskog Telekoma moći će da koriste novi prefiks za pozivanje mobilnih i fiksnih mreža na Kosovu od 5. 5. 2017.

Detaljnije

 

4. 4. 2017.

Crnogorski Telekom će počev od 4. maja tekuće godine naplaćivati naknadu za ponovno uključenje broja koji je isključen zbog neblagovremenog plaćanja računa. Navedena naknada iznosi 90 centi sa PDV-om, a odnosi se na postpejd korisnike mobilne mreže - fizička lica, kao i na korisnike koji su u radnom ili nekom drugom odnosu kod pravnog lica, a sami su odgovorni za plaćanje računa.

Rok za plaćanje postpejd računa je 15. u mjesecu, a korisnici račun mogu platiti preko Telekom ME aplikacije, na automatima za plaćanje računa u T-Centrima, u poslovnicama Pošte Crne Gore ili preko žiro računa. Blagovremenim izvršenjem ove obaveze, korisnik će izbjeći isključenje, a time i plaćanje navedene naknade.

 

23. 2. 2017.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave lažnih mejlova koji sadrže informacije o "deblokiranju" elektronske pošte Crnogorskog Telekoma zbog "premašivanja dozvoljene e-mail kvote". U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

 

22. 2. 2017.

Obavještavamo korisnike da su problemi u radu mreže, koji su registrovani juče, istog dana sanirani, tako da svi servisi nesmetano rade.

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

21. 2. 2017.

Obavještavamo sve korisnike da su jutros registrovani problemi u radu 3G mreže na području Podgorice i primorja. Ekipe Crnogorskog Telekoma rade na rješavanju problema, kako bi se u što kraćem roku omogućio nesmetan rad svih servisa.

 

17. 2. 2017.

Obavještenje za korisnike paketa Extra Trio Mix i Magenta 1 XL

Od 18. 03. Telekom uvodi novo pravilo za dopunu pripejd brojeva koji su uključeni u pakete Extra Trio Mix i Magenta 1 XL. Ovi paketi, pored ostalog, obezbjeđuju po 2 € dopune mjesečno za pripejd brojeve koji su sastavni dio paketa. Telekom će početkom svakog mjeseca dopunjavati isključivo pripejd brojeve koji su u tom momentu aktivni.

Podsjećamo, da bi zadržao aktivan status pripejd broja, korisnik mora dopunjavati svoj račun u skladu sa pravilima / periodom važenja računa definisanim za tarifni paket koji koristi.

 

11. 1. 2017.

Korisnici usluge Moj svijet u mogućnosti su da koriste povoljnosti u 17 zemalja, odnosno 17 mreža sa liste: AMC Albanija, ERONET Bosna i Hercegovina, Telenor Bugarska, Cosmote Grčka, TIM Italija, Cosmote Rumunija, T-Mobile: Austrija, Njemačka, Mađarska, Holandija, Češka, Slovačka, Velika Britanija, SAD, Hrvatska, Makedonija, Poljska.

Usljed regulacije, redovne cijene u romingu mogu biti niže od onih u opciji Moj svijet u nekim zemljama sa Moj svijet liste: BiH i Makedonija. Detalji i odnos cijena dati su u tabeli:

Zemlja

Usluga

Cijena za Moj svijet
korisnike (EUR)

Redovna cijena (EUR)

Srbija
VIP mreže

Odlazni poziv

0.12/0.22/0.29*

0.12/0.22/0.29*

Dolazni poziv

0.08 nakon potrošenih
300 besplatnih minuta

0.08 nakon potrošenih
300 besplatnih minuta

SMS

0.10

0.10

MB

0.54

0.54

Srbija
ostale mreže

Odlazni poziv

1.01

0.29

Dolazni poziv

0.30

0.08

SMS

0.30

0.10

MB

10.16

0.54

Bosna i Hercegovina,
Makedonija

Odlazni poziv

1.52

0.29

Dolazni poziv

0.60 nakon potrošenih
besplatnih minuta**

0.08

SMS

0.30

0.10

MB

10.16

0.54

Ostalih 15 zemalja
u kojima važi Moj svijet
(osim BiH i Makedonije)

Odlazni poziv

1.01

1.52 - 2.33

Dolazni poziv

0.60 - 1.11 nakon potrošenih
besplatnih minuta**

0.60 - 1.11

SMS

0.15

0.30 - 0.40

MB

4.26

10.16

Sve cijene su date sa PDV-om.

* Cijena poziva iz VIP Srbija mreže ka Telekom mobilnoj mreži u CG i VIP Srbija mreži / cijena poziva iz VIP Srbija mreže ka ostalim mrežama u CG i Srbiji / cijena poziva iz VIP Srbija mreže ka ostalim destinacijama

** Količina besplatnih minuta zavisi od tarifnog paketa koji se koristi

Tarifni interval za pozive za korisnike Moj svijet usluge je 60 sekundi osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 sekund) i za korisnike u VIP Srbija mreži (gdje je tarifni interval 30/1).

Tarifni interval za GPRS saobraćaj za korisnike Moj svijet usluge je 100 KB osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 KB) i za korisnike u VIP Srbija mreži (gdje je tarifni interval 1 KB).

Tarifni interval za pozive za korisnike koji nemaju aktiviranu Moj svijet uslugu je 60 sekundi osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 sekund) i za korisnike u Srbiji, BiH i Makedoniji (gdje je tarifni interval 30/1). Tarifni interval za GPRS saobraćaj za korisnike koji nemaju aktiviranu Moj svijet uslugu je 100 KB osim za Mono postpaid korisnike (gdje je tarifni interval 1 KB) i za korisnike u Srbiji, BiH i Makedoniji (gdje je tarifni interval 1 KB).

 

9. 12. 2016.

Crnogorski Telekom će od 25. decembra tekuće godine smanjiti cijene internet ADSL paketa za fizička i pravna lica. Nove cijene će važiti za nove i za postojeće korisnike ADSL paketa:

Fizička lica

Trenutne cijene

Nove cijene

ADSL Basic

11,73 €

10,56 €

ADSL Flat 2

14,16 €

12,74 €

ADSL Flat 5

18,61 €

16,74 €

ADSL Flat 7

21,75 €

19,58 €

Pravna lica

Trenutne cijene

Nove cijene

ADSL Flat B4

17,10 €

15,39 €

ADSL Flat B6

20,23 €

18,21 €

ADSL Flat B8

23,37 €

21,03 €

ADSL Flat B10

26,58 €

23,92 €

Takođe, od 25. decembra 2016. godine, Crnogorski Telekom uvodi niže cijene poziva iz fiksne mreže.

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Međugrad – standardna tarifa (7-19h)

0,0268 €/min

0,0187 €/min

Međugrad – niža tarifa (19-7h)

0,0188 €/min

0,0132 €/min

Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h)

0,1166 €/min

0,0641 €/min

Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h)

0,0791 €/min

0,0434 €/min

Zona II – Evropa, fiksne mreže

0,1607 €/min

0,1202 €/min

Zona II – Evropa, mobilne mreže

0,2999 €/min

0,2249 €/min

Zona III – SAD i Kanada

0,0910 €/min

0,0682 €/min

Zona IV – Svijet, fiksne mreže

0,5355 €/min

0,4010 €/min

Zona IV – Svijet, mobilne mreže

0,8033 €/min

0,6021 €/min

Sateliti

0,9639 €/min

0,7223 €/min

 

30. 11. 2016.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu računa ili naloga za elektronsku poštu Crnogorskog Telekoma. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka.

Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

https://telekom.me/content/images/primjer-maila-3011.jpg

22. 11. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 22. novembra do 3. decembra 2016. godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

 • Rss Zlodo,191 broadband korisnik
 • Rss Zabrdje, 87 broadband korisnika
 • Rss Potrlica 105 broadband korisnika
 • Rss Moćevac, 271 broadband korisnika
 • Rss Grevo, 49 broadband korisnika

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), interneta i extra TV-a u trajanju od dva sata.

 

11. 11. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 14. do 19. novembra godine raditi na modernizaciji mreže na Lokaciji TKC Pljevlja, za 605 korisnika širokopojasnog interneta. Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), interneta i extra TV-a u trajanju od dva sata.

 

07. 11. 2016.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada fiksnih i mobilnih servisa na više lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi omogućili nesmetan rad servisa, ali konačna stabilizacija zavisiće od vremenskih uslova i daljeg napajanja električnom energijom.

 

31. 10. 2016.

Upozorenje korisnicima o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed ponovne pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu naloga za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka za e-mail naloge. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, preporuka je da linkove i priloge ne otvarate, već da mejl odmah obrišete.

 

https://telekom.me/content/images/mail-prijava31.10.jpg

 

26. 10. 2016.

Upozorenje korisnicima

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed ponovne pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve za potvrdu naloga za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka za e-mail naloge. Ukoliko ste dobili mejl sadržine kao u nastavku, savjetujemo da ga odmah izbrišete.

 

https://telekom.me/content/images/neobicna-aktivnost-mail.jpg

 

7. 10. 2016.

Upozorenje o pojavi lažnih mejlova

Pozivamo sve korisnike na opreznost usljed pojave mejlova koji sadrže lažne zahtjeve vezane za upotrebu WebMail servisa za t-com.me naloge za elektronsku poštu. U slučaju otvaranja linka koji se nalazi u mejlu, vaš računar može biti izložen napadu malicioznog softvera. Podsjećamo da Telekoma na ovaj način nikada ne poziva korisnike na ažuriranje podataka za e-mail naloge, kao i da naloge brišemo samo na zahtjev korisnika.

 

30. 9. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 3. oktobra 2016. godine raditi na prebacivanju korisnika sa RSS Tološi na RSS Delta zbog poboljšanja performansi mreže za broadband servise.

Očekuje se privremeni prekid usluga govornih servisa (PSTN), Interneta i extra TV-a za 65 korisnika u trajanju od četiri sata.

 

30. 9. 2016.

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 3. oktobra 2016. do 7.oktobra godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

na području Tivta:

245 korisnika – ADSL cvoriste Gradiosnica biće migrirano na novu ADSL opremu.

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), internet i extra TV-a u trajanju od dva sata.

 

27. 9. 2016.

Najava radova - migracija korisnika u Opštini Tivat

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 28. septembra do 3. oktobra 2016. godine raditi na modernizaciji mreže na sljedećim lokacijama:

na području Tivta:

 • 212 korisnik – ADSL čvorište Krašići,
 • 83 korisnika - ADSL čvorište Lepetani,
 • 157 korisnika – ADSL čvorište Radovići biće migrirano na novu ADSL opremu.

Očekuje se privremeno ograničenje usluga govornih servisa (PSTN), internet i Extra TV-a u trajanju od dva sata.

 

16. 9. 2016.

Crnogorski Telekom organizuje nagradnu igru za svoje registrovane korisnike koji koriste jedan od korisničkih paketa iz ponude Crnogorskog Telekoma namijenjinih fizičkim licima, a koji aktiviraju jednu od predefinisanih opcija i dodatnih paketa u mobilnoj i fiksnoj telefoniji. Nagradna igra će trajati od 19.09.2016. do 31.10.2016. godine.

Način sprovođenja igre u