<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Kako da dopunim pripejd račun?

Pošalji mi kredit
Postpejd korisnici Telekoma mogu poslati kredit na pripejd račun Telekom mreže. Usluga je dostupna u Super Meniju i aplikaciji Telekom ME. Ako više volite SMS, može i ta varijanta. Pošaljite poruku DOPUNAx 067YYYYYY na broj 14670; x je iznos koji želite da pošaljete, a 067YYYYYY je broj primaoca kredita.

Iznos dopune: između 5 i 20 eura, u cijelim iznosima eura, bez centi; osim u aplikaciji Telekom ME gdje birate iznos od 3 eura i više.
Informaciju o korišćenju servisa možete dobiti u aplikaciji Telekom ME, Super Meniju ili pošaljite poruku INFO na broj 14670. Poruke ka 14670 odgovaraju cijeni poruke u mreži u tarifi koju koristite.

Da li postoje neka ograničenja?

Pripejd korisnici mogu koristiti servis ''Pošalji mi kredit'' nakog 30 dana od aktivacije broja, uz minimalno ostvarenu jednu dopunu i glasovni saobraćaj u vrijednosti od 5 eura. Pripejd korisnik ima dnevni limit za slanje/primanje kredita 20 eura. Pripejd broj može primiti jednu dopunu dnevno (bez obzira na visinu dopune).

Za postpejd korisnike, maksimalan iznos dopuna u toku mjeseca je 20 eura. Za povećanje mjesečnog limita, kontaktirajte naš Korisnički centar na 1515.

Online dopuna
Lako i sigurno. Plus isplativo, jer donosi 10% više.
Dopunite račun online i dobijate dodatni iznos od 10% vrijednosti dopune.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar