Radovi na mreži

1. 7. 2021.

Obavještavamo vas da će zbog izvođenja radova na zamjeni oštećene opreme na magistralnom putu M-3 dionica Nikšić-Podgorica, u tunelu Budoš, u petak, 2.7.2021. u periodu od 9 do 10:30, režim saobraćaja biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

 

23. 6. 2021.

Izmještanje optičkog kabla - Bregalnička ulica, Podgorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u četvrtak, 24. juna 2021. godine, raditi izmještanje optičkog kabla na početku Bregalničke ulice u Podgorici. Radovi će početi u ponoć između srijede i četvrtka, usljed čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama Zagorič i Malo brdo. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

17. 6. 2021.

Izmještanje lokalnog optičkog kabla Podgorica-Spuž

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 18. juna 2021. godine, raditi izmještanje lokalnog optičkog kabla Podgorica-Spuž, na početku Bregalničke ulice u Podgorici. Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, usljed čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Spuž, Velje Brdo, Martinići, Stologlav, Pričelje, Gradina (Danilovgrad) i Rogami, Duklja, Drezga, Bezjovo, Korita Kučka, Medun, Gornje Mrke, Stanjevića Rupe (Podgorica). Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

21. 4. 2021.

Najava radova - Bregalnička ulica, Podgorica

Zbog rekonstrukcije Bregalničke ulice u Podgorici, ekipe Crnogorskog Telekoma će u četvrtak, 22. aprila 2021. godine, raditi izmještanje magistralnog optičkog kabla Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Radovi će početi u ponoć između srijede i četvrtka, usljed čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Novo Selo, Jelenak, Podglavica, Vinići, Maljat, Kosić, Gostilje (Danilovgrad).

Takođe, zbog rekonstrukcije ulice, ekipe Crnogorskog Telekoma će izvoditi neophodne radove i u toku dana, usljed čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od 8 do 16 časova. U prekidu ce biti servisi na lokaciji Malo Brdo, Podgorica.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

31. 3. 2021.

Izmještanje optičkih kablova - Pljevlja

Zbog rekonstrukcije saobraćajnice, ekipe Crnogorskog Telekoma će u četvrtak, 1. aprila 2021. godine, raditi privremeno izmještanje optičkih kablova Pljevlja - Prijepolje i Pljevlja - Bijelo Polje. Radovi će početi u ponoć između srijede i četvrtka, usljed čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

11. 2. 2021.

Izmještanje optičkih kablova - Budva

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 12. februara 2021. godine, raditi izmještanje optičkih kablova Pržno – Hotel Miločer i Budva-Bar. Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, usljed čega, kod određenog broja korisnika, može doći do privremenog prekida u radu servisa u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

19. 1. 2021.

Rekonstrukcija optičkih kablova - Novo Selo, Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u srijedu, 20. januara 2021. godine, raditi rekonstrukciju optičkih kablova na lokaciji Novo Selo. Radovi će početi u ponoć između utorka i srijede, usljed čega, kod određenog broja korisnika, može doći do privremenog prekida u radu servisa u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

16. 12. 2020.

Najava radova u mreži - Bar

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će 17.12.2020. godine, u periodu od 00:00h do 07:00h, obavljati planirane radove u mreži, usljed kojih može doći do privremenog prekida u radu servisa na lokacijama Čeluga, Stari Bar, Donje Zaljevo. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

1. 12. 2020.

Hitni radovi na izmještanju optičkog kabla u Zagoriču, Podgorica

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će danas, u periodu od 11h do 12:30h, raditi na izmještanju optičkog kabla na lokaciji u Zagoriču, usljed čega može doći do privremenog prekida u radu servisa kod određenog broja korisnika. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

26. 11. 2020.

Najava radova u mreži - Tivat

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će 27.11.2020. godine, u periodu od 00:00h do 07:00h, obavljati planirane radove u mreži, usljed kojih može doći do privremenog prekida u radu servisa na području Opštine Tivat. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

25.11. 2020.

Rekonstrukcija magistralnih optičkih kablova Bijelo Polje-Berane i Bijelo Polje-Kolašin

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u četvrtak, 26. novembra 2020. godine, raditi rekonstrukciju optičkih kablova na lokaciji: kružni tok Ribarevine - semafori za obilaznicu oko Bijelog Polja. Radovi će početi u ponoć između srijede i četvrtka, usljed čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na teritorijama opština: Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnjica. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

19. 11. 2020.

Najava radova u mreži - Pljevlja

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će 20.11.2020. godine, u periodu od 00:00h do 07:00h, obavljati planirane radove u mreži, usljed kojih može doći do otežanog korišćenja pojedinih servisa na području Opštine Pljevlja. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

28. 7. 2020.

Najava radova – Bjelogora, Ulcinj

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 30-31.07.2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Ulcinju, lokacija Bjelogora, Opština Ulcinj.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Ulcinj prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Bjelogora.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 30-31.07.2020. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030411001-030412999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

23. 7. 2020.

Najava radova za TKC Berane, RSS Petnjik

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 24-25.07.2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Beranama, lokacija Hotel Berane, Opština Berane.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Berane i RSS Petnjik prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Hotel Berane.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 24-25.07.2020. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 051231001-051239999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

22. 7. 2020.

Najava radova – Donje Luge, Berane

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 23-24.07.2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Beranama, lokacija Donje Luge, Opština Berane.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Berane i RSS Petnjik prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Donje Luge.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 23-24.07.2020. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 051234001-051236999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

29. 6. 2020.

Najava radova u mreži

U cilju proširenja kapaciteta, Crnogorski Telekom će izvoditi radove na svojoj infrastrukturi 29.06.2020. 23:00h – 30.06.2020. 04:00h. U periodu izvođenja radova može doći do otežanog saobraćaja. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

19. 6. 2020.

Najava radova – izmještanje optičkih kablova PG-DG-NK i Podgorica-Spuž

Zbog rekonstrukcije puta, ekipe Crnogorskog Telekoma će u utorak, 23. juna 2020. godine, raditi izmještanje optičkih kablova na dionicama Podgorica-Danilovgrad-Nikšić i Podgorica-Spuž. Radovi će početi u ponoć između ponedjeljka i utorka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Novo Selo, Jelenak, Podglavica, Kosić, Maljat, Vinići, Gostilje, Spuž, Velje Brdo,  Martinići, Stologlav, Pričelje, Gradina, Drezga, Bezjovo, Korita Kučka, Medun, Gornje Mrke, Stanjevića Rupe. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

1. 6. 2020.

Najava radova - Ulica Peka Pavlovića, Cetinje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 01-05.06.2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Cetinju, lokacija ulica Peka Pavlovića, Opština Cetinje.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Cetinje prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji u ulici Peka Pavlovića.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 01-05.06.2020. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 041230001-041235999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

5. 5. 2020.

Najava radova u mreži

Tokom radova na infrastrukturi našeg pružaoca usluge globalnog pristupa Internetu, može doći do otežanog saobraćaja 06.05.2020. godine u periodu od 9 do 11 časova. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

Obavještenje o radovima na lokaciji Vojno selo, Plav

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 06-07.05.2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Plavu, lokacija Vojno selo, Opština Plav.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Plav prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Vojno selo.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 06-07.05.2020. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 051250001-051252999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

4. 5. 2020.

Najava radova – lokacija Gradiošnica, Tivat

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u utorak, 05. maja 2020. godine, na lokaciji Gradiošnica raditi izmještanje OC kabineta, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

28. 4. 2020.

Najava radova u mreži

Tokom radova na infrastrukturi našeg pružaoca usluge globalnog pristupa Internetu, može doći do otežanog saobraćaja 29.04.2020. godine. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

22. 4. 2020.

Najava radova u mreži Telekoma Hrvatska

Tokom radova na infrastrukturi našeg pružaoca usluge, može doći do otežanog saobraćaja u periodu od 23.04.2020. 23:00h – 24.04.2020. 04:00h. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

13. 4. 2020.

Najava radova na mreži

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će u periodu od 13-14.04.2020. godine obavljati planirane radove na mreži, usljed kojih može doći do otežanog korišćenja pojedinih mobilnih internet servisa. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

8. 4. 2020.

Najava radova zbog rekonstrukcije saobraćajnice za Župu, Nikšić

Zbog rekonstrukcije saobraćajnice, ekipe Crnogorskog Telekoma će u četvrtak, 9. aprila 2020. godine, raditi privremeno izmještanje optičkog kabla za Župu. Radovi će početi u ponoć između srijede i četvrtka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Župa, Zagrad, Bastaje i Kuta. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

6. 4. 2020.

Najava radova na mreži

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će u periodu od 06-07.04.2020. godine obavljati planirane radove na mreži, usljed kojih može doći do otežanog korišćenja pojedinih internet servisa. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

2. 4. 2020.

Najava radova na mreži

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će 02.04.2020. godine obavljati planirane radove na mreži, usljed kojih može doći do otežanog korišćenja pojedinih internet servisa, u toku dana. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

31. 3. 2020.

Najava radova na mreži

Tehnička služba Crnogorskog Telekoma će 31.03.2020. godine obavljati planirane radove na mreži, usljed kojih može doći do otežanog korišćenja pojedinih internet servisa, u periodu od 9 do 16 časova. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

16. 3. 2020.

Najava radova – Mediteranska ulica, Budva

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 17.03.2020. godine raditi na sanaciji smetnje na bakarnom kablu na lokaciji Mediteranska ulica, Budva. Radovi će početi u 9 časova ujutru, usled čega, kod korisnika na ovom kablovskom pravcu može doći do privremenog ograničenja svih telekomunikacionih usluga, u periodu od 9 do 18 časova. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

10. 3. 2020.

Najava radova – Njivice, Herceg Novi

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u srijedu, 11. marta 2020. godine raditi sanaciju optičkih vlakana na pravcu Herceg Novi – Dubrovnik (Prevlaka). Radovi će početi u ponoć između utorka i srijede, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa na lokaciji Njivice, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

6. 2. 2020.

Najava radova zbog rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica -Tuzi

Zbog rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica -Tuzi, ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 7. februara 2020. godine, raditi izmještanje optičkog kabla na dionici Kuće Rakića - most na Cijevni. Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Tuzi, Sukuruć, Kuće Rakića, Karabuško Polje, Šipčanik, Dušići. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

3. 2. 2020.

Najava radova za RSS Tološi, Podgorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u utorak, 04. februara 2020. godine raditi na zamjeni opreme na lokaciji Tološi. Radovi će početi u ponoć između ponedjeljka i utorka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do kratkotrajnog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

15. 1. 2020.

Najava radova - lokacije Donja Gorica i Elastik, Podgorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u četvrtak, 16. januara 2020. godine raditi na zamjeni opreme na lokacijama Donja Gorica i Elastik. Radovi će početi u ponoć između srijede i četvrtka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

13. 1. 2020.

Najava radova za RSS Kličevo, Nikšić

Radovi će početi u ponoć između ponedjeljka i utorka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti centrale Dvršnik, Vraćenovići, Podbožur, Cuce, Ostrog, Čađalica, Trubjela, Ilino Brdo, Sokoline, Planik, Nudo i Kličevo. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

25. 12. 2019.

Najava radova na lokaciji Brajša, Ulcinj

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 26-27.12.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Vladimiru, lokacija Brajša, Opština Ulcinj.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Vladimir prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Brajša.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 26-27.12.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030459001-030459999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

24. 12. 2019.

Obavještenje o radovima na lokaciji Velje selo, Bar

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 25.12.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Pečuricama, lokacija Velje selo, Opština Bar.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta OC Grdovići prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Velje selo.

Shodno određenoj dinamici 25.12.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030361001-030361999. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

20. 12. 2019.

Obavještenje o radovima na lokaciji Ustanička ulica, Herceg Novi

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 23-24.12.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta, lokacija Ustanička ulica, Opština Herceg Novi.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Herceg Novi prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Ustanička ulica.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 23-24.12.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju većinski numeraciji iz opsega: 031326001-031327999.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

18. 12. 2019.

Najava radova – lokacija Stologlav, Spuž

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 20. decembra 2019. godine, na lokaciji Stologlav raditi na izmještanju optičkog kabla Spuž - RSS Novo Selo. Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Novo Selo, Jelenak, Podglavica, Vinići, Maljat, Kosić. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

16. 12. 2019.

Najava radova – Ulica Bracana Bracanovića, Podgorica

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u utorak, 17. decembra 2019. godine, u ulici Bracana Bracanovića - Podgorica raditi na izmještanju optičkog kabla. Radovi će početi u ponoć između ponedjeljka i utorka, usled čega, kod određenog broja korisnika optike može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

Obavještenje o radovima na lokaciji Pešca, Berane

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 17-18.12.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta, lokacija Pešca, Opština Berane.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Berane prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Pešca.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 17-18.12.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 051231001-051235999.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

12. 12. 2019.

Najava radova zbog rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica-Tuzi

Zbog rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica – Tuzi, ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 13. decembra 2019. godine raditi izmještanje optičkog kabla na dionici Stočna pijaca – Kuće Rakića. Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do privremenog prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti servisi na lokacijama: Tuzi, Sukuruć, Kuće Rakića, Karabuško Polje, Šipčanik, Dušići.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

2. 12. 2019.

Najava radova – lokacija Plantaže, Podgorica

Radovi će početi u ponoć između ponedjeljka i utorka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do kratkotrajnih prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

28. 11. 2019.

Rekonstrukcija magistralnog optičkog kabla Bijelo Polje – Mojkovac (Kolašin)

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 29. novembra 2019. godine, na lokaciji restoran Krstac, raditi na rekonstrukciji magistralnog optičkog kabla Bijelo Polje – Mojkovac (Kolašin). Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, usled čega, kod određenog broja korisnika može doći do kratkotrajnih prekida u radu servisa, u periodu od ponoći do 6 časova ujutru.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

15. 11. 2019.

Obavještenje o radovima na lokaciji Skerepače, Rožaje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će 15-16.11.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Rožajama, lokacija Skerepače 2, Opština Rožaje.

Ovim radovima planirano je da se određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Skerepače prebace na novo telekomunikaciono čvorište na lokaciji Skerepače 2.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 15-16.11.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 051278001-051278999.

Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

13. 11. 2019.

Obavještenje o radovima u mjestu Slijepač most kod Bijelog Polja

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u petak, 15. novembra 2019. godine, na lokaciji Slijepač most-ribnjak raditi na sanaciji magistralnog optičkog kabla Bijelo Polje – Pljevlja. Radovi će početi u ponoć između četvrtka i petka, pa se kod određenog broja korisnika očekuje privremeni prekid u radu servisa u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. U prekidu će biti veza Bijelo Polje-Pljevlja i veza MUP Bijelo Polje-Pljevlja, i centrale Tomaševo, Pavino Polje, Kovren i Grab. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

14. 2. 2019.

Obavještenje o radovima u Donjoj Gorici

Zbog građevinskih radova na bulevaru u Donjoj Gorici, Crnogorski Telekom će raditi na izmiještanju dijela infrastrukture u tom dijelu grada. Radovi će početi 14. februara 2019. iza ponoći, pa se kod određenog broja korisnika očekuje privremeni prekid u radu servisa u periodu od ponoći do 6 časova ujutru. Unaprijed se izvinjavamo korisnicima zbog neprijatnosti.

 

6. 2. 2019.

Najava radova za RSS Spuž

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 02-06.02.2019. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Spužu, lokacija Gradina, opština Danilovgrad.

Ovim radovima planirano je da određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Spuž prebace se na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Gradina.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 02-06.02.2019. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020881001-020881999.

 

19. 12. 2018.

Obavještenje o radovima na mreži u Budvi

Zbog najavljenih građevinskih radova u Budvi, Telekom će raditi na izmiještanju dijela infrastrukture u centru grada u Mediteranskoj ulici. U periodu od 20 - 21. 12. 2018. godine, očekuje se da će kod određenog broja korisnika doći do prekida u radu servisa u trajanju od nekoliko sati do jednog dana. Telekomove ekipe će raditi pojačanim intenzitetom i tokom noćnih časova kako bi korisnicima u što kraćem roku obezbijedili nesmetan rad servisa. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.

 

29. 8. 2018.

Najava radova za RSS Lazine

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 29 - 31.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Kosić.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Lazine, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Kosić.

U periodu od 29 - 31.08.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020815001-020815999.

 

20. 8. 2018.

Najava radova za TKC Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 20-22.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Pažici.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Danilovgrad, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Pažići.

U periodu od 20-22.08.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020811001-020813999.

 

16. 8. 2018.

Najava radova za TKC Danilovgrad

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 16-17.08.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Danilovgradu, na lokaciji Grlić.

Ovim radovima je planirana migracija određenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Danilovgrad, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Grlić.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 16-17.08.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 020811001-020813999, 020818001-020818999.

 

20. 7. 2018.

Obavještenje o izvodjenju radova u naselju Masline

U toku je realizacija VDSL rollout-a modernizacija pristupne mreze, postavljanje novih telekomunikacionih cvorista. Planirano je postavljanje telekomunikacionog cvorista u Maslinama u ulici Valtazara Bogisica. Ovim radovima planirano je da se dio korisnika iz naselja Masline koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Masline prebace na novo telekuminakciono cvoriste.

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 18-20.07.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju (oko 60 korisnika ).

 

10. 7. 2018.

Najava radova za TKC Kotor

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 10-11.07.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta na lokaciji Vrmac, Opština Kotor.

Ovim radovima je planirana migracija odredjenih brojeva sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Kotor, na novo telekuminakciono čvorište na lokaciji Vrmac.

U periodu od 10-11.07.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 032322001-032328999.

 

4. 7. 2018.

Crnogorski Telekom – najava radova za RSS Pečurice

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 4-5.07.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Pečuricama, zona Mrkojevići, Opština Bar.

Ovim radovima je planirano da se određeni broj korisnika prebaci sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta RSS Pečurice, na novo telekuminakciono čvorište Mrkojevići.

U periodu od 4 - 5.07.2018. godine, očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030361001-030361999.

 

13. 6. 2018.

Najava radova za TKC Cetinje

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 13-15.06.2018. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog čvorišta u Cetinju, zona Jusovača, Opština Cetinje.

Ovim radovima planirano je da određeni broj korisnika koji su radili sa postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Cetinje prebace se na novo telekuminakciono čvorište Jusovača.

Shodno određenoj dinamici u periodu od 13-15.06.2018. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 041230001-041236999.

 

20. 4. 2018.

Crnogorski Telekom – najava radova u TKC Budva

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u cilju unapređenja telekomunikacionog servisa raditi na zamjeni postojećeg telekomunikacionog čvorišta u TKC Budva u noći četvrtak/petak, 26.04/27.04 2018. godine u periodu od 00:00 do 04:00.

Ovim radovima planirano je da se svi korisnici za koje su telekomunikacioni servisi fukcionisali preko postojećeg telekomunikacionog čvorišta TKC Budva prebace se na novo telekomunikaciono čvorište na istoj lokaciji.

Shodno planiranoj dinamici, u noći 26.04/27.04 2018. godine, počev od 00:00 očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji terminiraju na TKC Budva.

 

8.3.2018.

12711 za prijavu smetnji u radu servisa

Podsjećamo da je za prijavu smetnji u radu servisa korisnicima na raspolaganju broj 12711. Pozivi ka ovom broju su besplatni iz svih mreža u Crnoj Gori. Osim toga, smetnje u radu servisa korisnici mogu prijaviti i na broj 1500 koji je besplatan za korisnike Telekom mobilne i fiksne mreže.

 

20. 12. 2017.

Najava radova za RSS Klicevo, Niksic

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 20-22.12.2017. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog cvorista na lokaciji u Niksicu, lokacija Strasevina, Opstina Niksic.

Ovim radovima planirano je da odredjeni broj korisnika koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Klicevo prebace se na novo telekuminakciono cvoriste na lokaciji Strasevna-Niksic..

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 20-22.12.2017. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 040212001-040214999 I 040251001-040253999.

 

28. 11. 2017.

Zbog tehničkih problema na mreži mobilni internet saobraćaj je jutros bio otežan za određeni broj korisnika. Naše ekipe su otklonile problem i u najkraćem roku omogućile nesmetan rad servisa. Izvinjavamo se korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

 

21. 11. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži u naselju Zabjelo

U nedjelju je u Jerevanskoj ulici na Zabjelu došlo do smetnji u radu naših servisa za korisnike fiksne telefonije,interneta i Extra TVa, usljed prekida optičkog kabla. Po obavještenju, dežurna ekipa Telekoma je odmah reagovala kako bi sanirala štetu i povezala prekinuti kabal. Međutim, Vanja D. Đurišić sa članovima porodice, kao i ranije kada je prekinuo vodovodne i kanalizacione cijevi, nije dozvolio ulazak u objekat Crnogorskog Telekoma (centralu) i time onemogućio dalji rad ekipe Telekoma i sanaciju oštećenog kabla. Telekom je o svemu navedenom u više navrata obavijestio nadležne organe. Država je dužna da obezbijedi kontinuitet telekomunikacione infrastrukture te se očekuje u najkraćem roku da će biti omogućena popravka prekinutog kabla.

Internet, kao i ostali telekomunikacioni servisi su u današnje vrijeme nezamjenjiv dio poslovnog ali i privatnog života, kao i pravo svih građana, te se nadamo da država neće dozvoliti da građani ispaštaju zbog spora koji gospodin Đurišić vodi sa Glavnim gradom.

Naša kompanija je do sada preduzela sve raspoložive mjere kako bi riješila ovaj veliki problem za nas i naše korisnike. Pored inicijalnih dopisa Upravi za inspekcijske poslove – Odsjek za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva kojima je taj državni organ obavijesten o oštecenjima infrastrukture Telekoma i traženo da nadležni inspektor preduzme radnje na koje je obavezan pozitivnim propisima tj. da obezbijedi uslove da Telekom moze pristupiti otklanjanju oštećenja na elektronskoj komunikacionoj mreži, poslato je i nekoliko urgencija na postupanje nadležnog inspektora.

Podsjećamo da je naša kompanija na datoj lokaciji postavila infrastrukturu još 1970tih godina, i od tada plaća naknadu Glavnom gradu na čijem je zemljištu infrastruktura postavljena. Gradjevinska i upotrebna dozvola koju Telekom posjeduje izdata je 2007 godine, i odnosi se na cijelo naselje Zabjelo.

Naši korisnici na Zabjelu su još od ljetos bili izloženi sličnim problemima, i nadamo sa da će konačno ova situacija biti riješena pravovremenom reakcijom nadleznih, kako bismo zaustavili dalja slična dešavanja i minimizirali materijalnu i nematerijalnu štetu koja je ovim nanijeta našoj kompaniji i prije svega, našim korisnicima.

 

13. 11. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada naših servisa na više lokacija u centralnom i južnom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku omogućili nesmetan rad svih servisa. Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

10. 11. 2017.

Najava radova za RSS Sutomore

Ekipe Crnogorskog Telekoma će u periodu od 10. 11. - 14. 11. 2017. godine raditi na postavljanju novog telekuminakcionog cvorista na lokaciji Suvi potok, Sutomore, Opstina Bar.

Ovim radovima planirano je da odredjeni broj korisnika koji su radili sa postojeceg telekomunikacionog cvorista RSS Sutomore prebace se na novo telekuminakciono cvoriste na lokaciji Suvi potok-Sutomore.

Shodno odredjenoj dinamici u periodu od 10.11.-14.11.2017. godine očekuje se privremeno ograničenje svih telekomunikacionih usluga u trajanju od nekoliko sati kod korisnika koji su planirani za migraciju, a pripadaju numeraciji iz opsega: 030372001-030374999. Korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju.

 

25. 10. 2017.

Obavještenje o stanju na mreži

Zbog vremenskih neprilika i problema sa napajanjem električnom energijom došlo je do prekida rada naših servisa na više lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku omogućili nesmetan rad svih servisa. Izvinjavamo se svim korisnicima zbog mogućih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

9. 10. 2017.

Obavještenje

Zbog prekida optičkog pravca Bijelo Polje -Plav, koje je uzrokovano izvodjenjem radova na saobraćajnoj infrastrukturi, došlo je do prekida internet servisa, Extra TV-a i fiksne telefonije, a otežan je i rad mobilne telefonije na ovom području.

Ekipe Crnogorskog Telekoma su na terenu, kako bi u što kraćem roku sanirali problem i omogućili nesmetan rad svih servisa.

Izvinjavamo se svim korisnicima zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar