<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Mapa pokrivenosti

Mapa pokrivenosti

Napomena:

Mape su bazirane na predviđanju pokrivenosti na otvorenom prostoru i ne garantuju u potpunosti pokrivenost signalom na svakoj konkretnoj lokaciji, jer kvalitet signala može biti narušen zbog uticaja sredine, vremenskih prilika i objekata u okruženju.

Za preciznije informacije, pozovite Kontakt centar na broj 1500 ili posjetite T-Centar.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar