<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

 

Roming zone i partneri

 

Postpejd

Roming zone

Cijene roming usluga za postpejd korisnike
Zone Odlazni pozivi €/min Dolazni pozivi €/min SMS € Internet saobraćaj €/MB
Zona Balkan - prema svim mrežama u CG Cijena kao u tarifi koju korisnik koristi za pozive ka svim mrežama u CG 0 Cijena kao u tarifi koju korisnik koristi za pozive ka svim mrežama u CG 0,0091
Zona Balkan - prema ostalim mrežama zone Balkan (osim CG) Cijena kao pozivi ka internacionalnim zonama zavisno od destinacije u kojoj završava poziv 0 Cijena kao pozivi ka internacionalnim zonama zavisno od destinacije u kojoj završava poziv
Srbija, BiH i Sjeverna Makedonija prema ostalim destinacijama 0,2299 0,0605 0,0726
Albanija prema ostalim destinacijama 1,5411 0,6102 0,3000
Kosovo prema ostalim destinacijama 2,3683 1,1274 0,4034
EU13 + SAD 1,9800 0,8800 0,4000 4,3329
Svijet 2,3683 1,1274 0,4034 10,3316
Sateliti 6,4016 5,3674 1,2307 12,4000

Zona Balkan: Srbija, BiH, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo*.

Zona EU13+SAD uključuje sljedeće zemlje: Hrvatska, Austrija, Bugarska, Grčka, Italija, Rumunija, Njemačka, Mađarska, Holandija, Češka, Slovačka, Velika Britanija, SAD, Poljska.

Zona Svijet uključuje sve zemlje izuzev Zone Balkan i EU13+SAD, bez obzira na izbor operatora.

*Kosovo koristi državni kod Monaka (operator Vala - Telecom Monaco) i Slovenije (operator IPKO - Telekom Slovenia) i spada u Zonu Balkan.

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Pozivi se tarifiraju na 60 sekundi osim:

  • Mono postpejd paket gdje je tarifni interval 1 sekund
  • Zona Balkan prema svim mrežama u CG i zona Balkan prema ostalim mrežama zone Balkan gdje je tarifni interval kao u tarifi koju korisnik koristi u CG.

Internet se tarifira na 100 KB osim:

  • Mono postpejd paket gdje je obračunska jedinica 1 KB
  • Zona Balkan gdje je obračunska jedinica kao u tarifi koju korisnik koristi u CG.
teleneo-extra-bold
teleneo-regular