<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

MAGENTA 1 BIZNIS

SASTAVITE SAMI VAŠ IDEALAN PAKET

SLOBODA PRI IZBORU USLUGA

Vaš Magenta 1 biznis paket može da sadrži neograničen broj mobilnih i fiksnih brojeva. Minimalan broj je jedan paket iz mobilne mreže i jedan paket iz fiksne mreže. Sve ostalo možete dodavati po želji - i tako kreirati paket idealan za vas.

Mobilna mreža

Izaberite jedan ili više paketa mobilne mreže.

Magenta Biznis 0.1
Neograničeni minuti u mreži
100 minuta ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
1GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
8,95 €

mjesečno

Magenta Biznis 1.1
Neograničeni minuti u mreži
150 minuta ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
5GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
11,95 €

mjesečno

Magenta Biznis 2.1
Neograničeni minuti u mreži
350 minuta ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
10GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
Cloud
  • E-mail Exchange S
15,95 €

mjesečno

Magenta Biznis 3.1
Neograničeni minuti u mreži
Neograničeni minuti ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
40GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
Cloud
  • E-mail Exchange M
  • Arhiva 20GB
23,95 €

mjesečno

Magenta Biznis 4.1
Neograničeni minuti u mreži
Neograničeni minuti ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
100GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
Besplatna aktivacija Travel&Surf dodatka svakog mjeseca
Podijeli internet sa 1 brojem
Cloud
  • E-mail Exchange L
  • Arhiva 100GB
31,95 €

mjesečno

Magenta Biznis VIP
Neograničeni minuti u mreži
Neograničeni minuti ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
200GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
Besplatna aktivacija Travel&Surf dodatka svakog mjeseca
Podijeli internet sa 2 broja
Cloud
  • E-mail Exchange L
  • Arhiva 200GB
58,95 €

mjesečno

Magenta Biznis PREMIUM
Neograničeni minuti u mreži
Neograničeni minuti ka drugim mobilnim mrežama u CG
Neograničeni SMS ka svim CG mrežama
500GB Interneta sa ugovornom obavezom 12/24 mj.
Besplatna aktivacija Travel&Surf dodatka svakog mjeseca
Podijeli internet sa 3 broja
Cloud
  • E-mail Exchange L
  • Arhiva 500GB
108,95 €

mjesečno

Detalji kupovine

  • Ukupno

Ukupan iznos

0,00 €