<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

 


PUTUJETE U SRBIJU?

Skroz opušteno, jer imate A1 roming karte. Važe u mreži A1 Srbija (ex VIP).
 


 

S A1 roming kartom ste bezbrižni jer nema dodatnih internet troškova dok karta važi – i dok ste u A1 mreži. Zato uvijek ručno birajte mrežu.

Ako gigabajte iz karte potrošite ranije, dalji internet saobraćaj biće blokiran u mreži A1 Srbija (ex VIP) u preostalom periodu važenja karte. Tada možete dektivirati kartu (vodite računa o potrošnji jer se tada internet tarifira po cijenama iz cjenovnika), ili kupiti novu.

Oprez! Imajte na umu da se saobraćaj u drugim mrežama naplaćuje u skladu sa cjenovnikom.

A1 ROMING KARTA 3 DANA
  • 100 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 500 MB
4,90 €
A1 ROMING KARTA 7 DANA
  • 150 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 1 GB
7,90 €
A1 ROMING KARTA 15 DANA
  • 200 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 2 GB
9,90 €
A1 ROMING KARTA GODIŠNJA
  • 500 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 5 GB 10 GB
19,90 €

Karte važe na dan aktivacije plus 3/7/15 dana; godišnja karta važi 12 mjeseci. 

Korisne informacije

A1 roming karte važe u mreži A1 Srbija (ex VIP); uvijek ručno birajte mrežu.

Provjera stanja
Može se desiti da u trenutku kada primite povratnu poruku nijesu obrađeni svi pozivi jer obrada roming saobraćaja zavisi od operatera čiju mrežu koristite u romingu i može kasniti.

Cijena SMS-a na broj 14555 odgovara cijeni poruke u mreži u tarifnom paketu koji koristite. Telekom ME aplikacija besplatna je za preuzimanje. Cijene su sa PDV-om.

Uslovi korišćenja (73 KB)