DIGITALNI DODACI I INTERNET OPCIJE

Za internet zavisnike, još više GB-a!
Sada i nove varijante - digitalni dodaci za vaše omiljene aplikacije.

 

 

Digitalni dodaci
Internet opcije za svaki mjesec
Internet opcije jednokratne
Internet opcije Magenta 1
Internet dokup
Ostale opcije
Viber&WhatsApp

Sa 5 GB interneta mjesečno za korišćenje aplikacija Viber i WhatsApp bezbrižno ste u kontaktu!

0,90 € mjesečno
Društvene mreže

5 GB interneta mjesečno za Facebook, Twitter, Messenger, Viber i WhatsApp - i nikada nećete propustiti dešavanja na društvenim mrežama!

1,90 € mjesečno

Prva aktivacija digitalnog dodatka besplatna je prvih 30 dana. Nakon toga, u sljedećem mjesecu, sadržaj opcije/dodatka i cijena proporcionalni su broju dana do kraja obračunskog perioda.

Kada aktivirate dodatak, on ostaje aktivan (iz mjeseca u mjesec) sve dok ga sami ne deaktivirate.

Neiskorišćeni sadržaj se ne prenosi u sljedeći mjesec. U mjesecu aktivacije / deaktivacije, sadržaj i pretplata proporcionalni su broju dana korišćenja dodatka.
Ako se protok podataka iz dodatka potroši prije kraja mjeseca, za dalji internet saobraćaj primjenjuje se politika tarifnog paketa koji korisnik koristi.

Ukoliko korisnik ima aktivnu neku od starih Internet opcija (koje nijesu u aktuelnoj ponudi), neće moći aktivirati dodatak dok prethodno ne deaktivira Internet opciju. U tom slučaju neće je moći aktivirati ponovo jer stare opcije nisu u aktuelnoj ponudi. Korisnicima koji imaju aktivnu Internet opciju iz ranije ponude, opcija ostaje aktivna sve dok je sami ne deaktiviraju.

Opcije važe u nacionalnom saobraćaju. 

Uslovi korišćenja (246 KB)