<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQNGLFF&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
phones

SMS prijava za E-račun:

Za E-račun se možete prijaviti i SMS-om, sa vašeg postpejd broja:

Prijava za E-račun za mobilnu mrežu: pošaljite poruku ERMOB PRIJAVA vaša email adresa na broj 1477. Primjer: ERMOB Prijava markomarkovic@t-com.me
Prijava za E-račun za fiksnu mrežu pošaljite ERFIX PRIJAVA xxxxxxxxx vaša email adresa (xxxxxxxxx je broj fiksnog telefona) na 1477. Primjer: ERFIX Prijava 020123456 markomarkovic@t-com.me