<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
phones

SMS prijava za E-račun:

Za E-račun se možete prijaviti i SMS-om, sa vašeg postpejd broja:

Prijava za E-račun za mobilnu mrežu: pošaljite poruku ERMOB PRIJAVA vaša email adresa na broj 1477. Primjer: ERMOB Prijava markomarkovic@t-com.me
Prijava za E-račun za fiksnu mrežu pošaljite ERFIX PRIJAVA xxxxxxxxx vaša email adresa (xxxxxxxxx je broj fiksnog telefona) na 1477. Primjer: ERFIX Prijava 020123456 markomarkovic@t-com.me