<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Izmjene u ponudi

12. 7. 2024.

Obavještavamo Vas da će se od 15. avgusta 2024. godine izmijeniti ugovoreni uslovi korišćenja paketa za koji ste zaključili ugovor sa Crnogorskim Telekomom, na sljedeći način:

Mjesečna pretplata povećava se za 2 eura (sa uključenim PDV-om) u sljedećim tarifama:

 • Ranija verzija  Extra Trio paketa, Extra Trio: M, L, XL; 
 • Magenta TV + Internet: M, L, XL paketi,
 • Magenta 1 M i Magenta 1 L paketi, sve verzije navedenih paketa
 • Extra Duo i Kućni internet paketi;
 • Sezonski paketi: Kućni internet sezonski, TV + Internet sezonski

Izmjene se odnose na gore navedene pakete na svim dostupnim tehnologijama.

Od 15. avgusta, takođe povećavamo brzine na optici, novim i postojećim korisnicima, sljedećih paketa za fizička lica:

 • MagentaTV + Intrenet M sa 200/20 Mbps na 300/30 Mbps;
 • MagentaTV + Internet L sa 400/40 Mbps na 500/50 Mbps;
 • Magenta 1 M v5 sa 300/30 Mbps na 500/50 Mbps
 • Magenta 1 L v5 sa 500/50 Mbps na 1 Gbps/250 Mbps;
 • Kucni internet M sa 200/20 Mbps na 300/30 Mbps.

 

4. 3. 2024.

OBAVJEŠTENJE ZA PRIPEJD KORISNIKE


Od 1. 4. 2024. minimalna dopuna pripejd računa na trafikama i u prodavnicama biće 5 eura. Minimalna dopuna preko naših kanala biće 4 eura (www.telekom.me, Telekom ME aplikacija, Extra TV portal, postpejd2pripejd, automat za plaćanje u Telekom prodavnicama).

Ako račun dopunjavate na našim kanalima, dopune vrijede više:

- Online dopuna na www.telekom.me donosi 10% više kredita 
- Dopune preko Extra TV portala obezbjeđuju pripejd korisniku besplatne minute u mreži sa svakom dopunom
- Dopune u Telekom ME aplikaciji vrijede duplo; duplirani dio važi 7 dana. 

 

29. 12. 2023.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

Obavještavamo vas da će se od 1. februara 2024. godine izmijeniti ugovoreni uslovi korišćenja paketa za koji ste zaključili pretplatnički ugovor za usluge Crnogorskog Telekoma, na sljedeći način:

Usluge fiksne mreže za fizička lica:

 • Mjesečna pretplata sljedećih tarifa povećava se za 1 euro (sa uključenim PDV-om): Extra Trio M, Magenta TV + Internet M,  Magenta 1 M v4,  Magenta 1 M v5 i Extra Trio sezonski paket.
 • Mjesečna pretplata sljedećih tarifa povećava se za 2 eura (sa uključenim PDV -om):  Magenta 1 M v3,  Magenta 1 L v3,  Magenta 1 XL v3.
 • Izmjene u fiksnoj mreži odnose se na gore navedene pakete na svim dostupnim tehnologijama.

Usluge mobilne postpejd mreže za fizička lica:

 • Mjesečna pretplata govornih i mobilni internet paketa povećava se za 1 euro (sa uključenim PDV-om) i to: aktuelni Non-stop, Max, Odličan5 paketi, tarife Smart Next, Smart Extra, Plus i Plus2, zatim aktuelni MI Libero Plus paketi , Extra MI, kao i Mobilni Internet Libero paketi koji nisu u aktuelnoj ponudi.

Usluge mobilne pripejd mreže:

 • Cijena pripejd opcija povećava se u zavisnosti od sadržaja u prosjeku do 20% (minuti u mreži, minuti ka drugim mrežama, internet protok ili SMS), trajanja opcija (1/7/15/30 dana), kao i u zavisnosti od specifičnih uslova opcije, a više detalja korisnik će dobiti SMS porukom za konkretnu opciju koju koristi.

Usluge mobilne mreže pravna lica:

 • Mjesečna pretplata sljedećih paketa povećava se za 1 euro (sa uključenim PDV-om): aktuelnih Smart biznis, VIP i Premium paketa, zatim, Smart Biznis, Smart Team i Smart Team Plus paketa koji nisu dio aktuelne ponude; aktuelnih mobilni internet paketa Net Biznis, kao i Magenta Biznis mobilnih postpejd paketa.

 

19. 12. 2023.

Program nagrađivanja 

Program nagrađivanja iz Telekom ME aplikacije polako se gasi, ali to ne znači kraj pogodnostima. Zamijeniće ga novi i sadržajniji program, takođe u aplikaciji, a koji će ponuditi zanimljive povoljnosti iz naše ponude i ponude naših partnera.

U aktuelnom programu poene možete zaraditi do 15. januara 2024. godine, a korisnici Online Non-stop tarife od januara više neće dobijati po 100 poena mjesečno.

Svi poeni koje ste sakupili ostaju vam na raspolaganju i validni su 12 mjeseci od trenutka kad ste ih zaradili. U tom periodu poene možete mijenjati za nagrade.

Početkom sljedeće godine očekujte novi program u aplikaciji, koji će ponuditi zanimljive povoljnosti iz naše ponude i ponude naših partnera, i nagradne igre. Te će se ponude vremenom povećavati i mijenjati.

 

1. 12. 2023.

Obavještenje za poslovne korisnike o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

Crnogorski Telekom planira unapređivanje postojećih postpejd tarifa namijenjenih pravnim licima i njihovo usklađivanje sa trenutno aktuelnim tarifama u cilju pojednostavljenja portfolija postpejd usluga, ali i višeg nivoa zadovoljstva korisnika.

U skladu sa tim, obavještavamo korisnike da planiramo da, počev od 1. januara 2024. godine postepeno tokom tog mjeseca, migriramo korisnike paketa Smart Biznis Mini, Intro, Start, Regular, Superior, Exclusive iz segmenta malih i srednjih firmi na odgovarajuće pakete iz aktuelne ponude za pravna lica. Korisnici će biti migrirani na pakete iz aktuelnog Smart biznis portfolija tako da u budućnosti imaju sličan iznos pretplate (nešto manji ili veći iznos, zavisi od paketa) i sličan ili unapređeniji sadržaj paketa.

 

Obavještenje za korisnike paketa Non Stop x.1 portfolija postpejd usluga mobilne telefonije

Obavještavamo korisnike paketa Non Stop x.1 portfolija postpejd usluga mobilne telefonije Crnogorskog Telekoma, da će se od 1. januara 2024. godine izmijeniti ugovoreni uslovi paketa koji koriste, na način da će se cijena mjesečne pretplate povećati za iznos od 1 eur sa PDV-om. Promjena se odnosi na sljedeće mjesečne pretplate:

 • Mjesečna pretplata Non-stop 1.1 tarife će umjesto  12.90 iznositi 13.90 eura
 • Mjesečna pretplata Non-stop 2.1 tarife će umjesto 17.90 iznositi 18.90 eura
 • Mjesečna pretplata Non-stop 3.1 tarife će umjesto 20.90 iznositi 21.90 eura
 • Mjesečna pretplata Non-stop 4.1 tarife će umjesto 35.90 iznositi 36.90 eura.

 

1. 7. 2023.

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA CRNOGORSKOG TELEKOMA

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2023. godine izmijeniti ugovoreni uslovi korišćenja paketa za usluge fiksne mreže Crnogorskog Telekoma, na način da će se cijena mjesečne pretplate povećati za iznos od 1 eur sa PDV-om. Promjena se odnosi na korisnike koji pored usluge fiksne telefonije imaju i internet i / ili Extra TV servise. Povećanje iznosa mjesečne pretplate za 1.00 eur sa PDV-om se odnosi na sljedeće grupe paketa:

Za fizička lica:

 • Magenta 1 (M, L, XL paketi, aktuelna i prethodne verzije ovih paketa), Extra Trio (M, L , XL paketi kao i prethodna verzija Extra Trio paketa), sezonski paketi (TV Duo sezonski, Extra Duo sezonski, Extra Trio sezonski paketi), Extra Duo, TV Duo, TV Start i TV Mini paketi (za sve navedene kategorije podrazumijeva pakete na svim tehnologijama).

Za pravna lica:

 • Magenta 1 Biznis, Biznis Duo, solo ADSL Flat kao i solo Optika pakete koji su dio aktuelne ponude (podrazumijeva pakete na svim tehnologijama za pravna lica).

 

28. 4. 2023.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

U skladu sa zakonom o elektronskim komunikacijama, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene saobraćaja u Mono postpejd paketu za poslovne korisnike uskladi sa aktuelnim najkorišćenijim postpejd paketom za poslovne korisnike.  

Od 1. juna 2023. Mono paket će biti izmijenjen na sljedeći način: 

 • Cijena SMS poruke ka svim mrežama u Crnoj Gori biće 0,03 umjesto 0,0305 eura.
 • Cijena poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori biće 0,18 umjesto 0,179 eura/min. 
 • Cijena MB-a biće 0,03 umjesto 0,0303 eura.

Cijene uključuju PDV. 

Ostali uslovi korišćenja  Mono postpejd paketa za pravna lica ostaju nepromijenjeni.

 

1. 3. 2023.

OBAVJEŠTENJE ZA PRIPEJD KORISNIKE


Od 1. 4. 2023. minimalna dopuna pripejd računa na trafikama i u prodavnicama biće 4 eura. Minimalna dopuna preko naših kanala biće 3 eura (www.telekom.me, Telekom ME aplikacija, Extra TV portal, postpejd2pripejd, automat za plaćanje u Telekom prodavnicama).

Ako račun dopunjavate na našim kanalima, dopune vrijede više:

- Online dopuna na www.telekom.me donosi 10% više kredita 
- Dopune preko Extra TV portala obezbjeđuju pripejd korisniku besplatne minute u mreži sa svakom dopunom
- Dopune u Telekom ME aplikaciji vrijede duplo; duplirani dio važi 7 dana. 

 

2. 11. 2022.

Obavještavamo korisnike postpejd usluga mobilne telefonije Crnogorskog Telekoma da je 1. decembra 2022. godine planirano pojednostavljenje postpejd portfolija usluga  mobilne mreže za fizička lica kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi. S tim u vezi ukidaju se Smart Plus tarifni paketi, kao i Non-stop 0 i Max 0 tarife, a korisnici ovih tarifnih paketa biće migrirani na odgovarajuće tarifne pakete iz aktuelne ponude.

Korisnici starih Smart Plus paketa biće migrirani na tarifu iz aktuelnog Non-stop portfolija. Na novim tarifama korisnici će, umjesto ograničenih minuta ka svim CG mrežama i friends & family brojeva iz Smart Plus tarifa, imati neograničene pozive u mreži, značajno veći broj minuta ka drugim mrežama u Crnoj Gori, neograničen SMS ka svim mrežama u Crnoj Gori, internet uključen u pretplatu, kao i prenesene sve friends & family brojeve, a pretplata će biti 3 do 5 eura veća u odnosu na pretplatu Smart Plus paketa.
 
Korisnici tarifa Max 0 i Non-stop 0 biće migrirani na aktuelne tarife Odličan, 5 Start i Odličan, 5 Maxi  sa većom količinom GB u paketu, dok će mjesečna pretplata biti povećana za 0,50 eura sa PDV-om  za korisnike tarife Max 0, odnosno 1,10 eura sa PDV-om za korisnike tarife Non-stop 0.

 

30. 9. 2022.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

Za Crnogorski Telekom, 2022. je godina prekretnica. Prvi smo u Crnoj Gori lansirali komercijalno dostupnu 5G mrežu, najprije u Podgorici a zatim i u drugim crnogorskim gradovima na jugu i sjeveru zemlje. Danas imamo najveću pokrivenost 5G mrežom u Crnoj Gori – ona je u ovom trenutku dostupna u 18 gradova za gotovo 70% stanovništva u Crnoj Gori, a Podgorica je prvi crnogorski 5G grad.

Uz modernizaciju mobilne mreže, cijele godine radimo na unapređivanju i širenju fiksne mreže po cijeloj Crnoj Gori, i dovodimo optiku u područja sjeverne i južne regije u kojima je nismo imali. Sa širenjem optike nastavićemo i narednih mjeseci, a u ovom trenutku nekoliko hiljada novih domaćinstava iz danilovgradske, hercegnovske, kotorske, nikšićke, pljevaljske i drugih opština ima pristup najbržem fiksnom internetu Crnogorskog Telekoma.

Nakon što smo tokom prethodne dvije godine, koje je obilježila pandemijska i ekonomska kriza a zatim i značajna inflacija, učinili sve da ne dovedemo u pitanje stabilnost pružanja usluga našim korisnicima, uspjeli smo da u tom izazovnom periodu obezbijedimo uslove da realizujemo značajna ulaganja u mrežu i dodatno popravimo korisničko iskustvo, koje je u fokusu našeg poslovanja.

Analize su nam ipak pokazale da, u okolnostima u kojima trenutno poslujemo, unapređivanje kvaliteta usluga koje vam pružamo i njihovo održavanje podrazumijeva  određeno povećanje troškova što nije moglo biti bez uticaja na uslove naše ponude.

*  *  *

S tim u vezi obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2022. godine izmjeniti ugovoreni uslovi korišćenja paketa za koji ste zaključili pretplatnički ugovor za usluge fiksne mreže CrnogorskogTelekoma, na način da će se cijena mjesečne pretplate povećati za iznos od 0.95 eur sa PDV-om. Promjena se odnosi na korisnike koji pored usluge fiksne telefonije imaju i internet i / ili Extra TV servise.

S obzirom da su navedene izmjene nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom:

 • bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).
 • zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera).
 • U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom) pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

 

1. 9. 2022.

Od 1. oktobra 2022. godine Crnogorski Telekom će sniziti cijene poziva iz fiksne mreže ka mobilnim mrežama, a takođe i cijene poziva Univerzalnog servisa.

Cijene lokalnih i međumjesnih poziva
Trenutne cijene
Nove cijene
Destinacija
bez PDV-a
sa PDV-om
bez PDV-a
sa PDV-om
Prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori u periodu slabog saobraćaja
0.0265 €/min
0.0321 €/min
0.0224 €/min
0.0271 €/min

 

Cijene poziva Univerzalnog servisa
Trenutne cijene
Nove cijene
Destinacija
bez PDV-a
sa PDV-om
bez PDV-a
sa PDV-om
Druge mobilne mreže u Crnoj Gori
0.0274 €/min
0.0332 €/min
0.0233 €/min
0.0282 €/min

 

Cijene međunarodnih poziva Univerzalnog servisa
Trenutne cijene
Nove cijene
Destinacija
bez PDV-a
sa PDV-om
bez PDV-a
sa PDV-om
Zona 2 - Evropa
0.0728 €/min
0.0881 €/min
0.0655 €/min
0.0793 €/min
Zona 4 – Ostatak svijeta fiksne mreže
0.1818 €/min
0.2200 €/min
0.1636 €/min
0.1980 €/min
Zona 4 – Ostatak svijeta mobilne mreže
0.3185 €/min
0.3854 €/min
0.2867 €/min
0.3469 €/min

 

Nove cijene će važiti i za fizička i za pravna lica, za nove i za postojeće korisnike fiksne mreže i Univerzalnog servisa Crnogorskog Telekoma.

 

12. 7. 2022.

Od 1. avgusta 2022. godine Crnogorski Telekom će sniziti cijene poziva iz fiksne mreže ka fiksnim i mobilnim mrežama.

Cijene lokalnih i međumjesnih poziva

Trenutne cijene

Nove cijene

Destinacija

bez PDV-a

sa PDV-om

bez PDV-a

sa PDV-om

Medjumjesni poziv u periodu jakog saobraćaja

0,0142 €/min

0,0172 €/min

0,0128 €/min

0.0155 €/min

Prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori u periodu jakog saobraćaja

  0.0274 €/min

0.0332 €/min

0,0233 €/min

0.0282 €/min

Prema svim ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori

0.0257 €/min

0.0311 €/min

0,0231 €/min

0.0280 €/min

 

Cijene međunarodnih poziva

Trenutne cijene

Nove cijene

Destinacija

bez PDV-a

sa PDV-om

bez PDV-a

sa PDV-om

Zona 2 - fiksne mreže

0.0728 €/min

0.0881 €/min

0.0655 €/min

0.0793 €/min

Zona 4 - fiksne mreže

0.1818 €/min

0.2200 €/min

0.1636 €/min

0.1980 €/min

Zona 4 - mobilne mreže

0.3185 €/min

0.3854 €/min

0.2867 €/min

0.3469 €/min

Nove cijene će važiti i za fizička i za pravna lica, za nove i za postojeće korisnike fiksne mreže Crnogorskog Telekoma.

 

1. 7. 2022.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrdjenih pretplatničkim ugovorom

Počev od avgusta 2022. godine naši korisnici će imati priliku da uživaju u sportskim dogadjima najatraktivnije svjetske fudbalske lige kakva je Engleska Premijer liga koju će prenositi Arenasport kanali, po prvi put od kada Extra TV postoji. Naime, na sportskim kanalima dostupnim na Extra TV platformi korisnici će imati praktično cjelokupne fudbalske i druge atraktivne sportske sadržaje, uključujući i prenose svih 380 utakmica sezone engleske lige. Vrhunsko sportsko takmičenje kakvo je Premijer liga je kruna našeg sportskog programa, uz ostala već dostupna takmičenja, među kojima su Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija, španska, italijanska i francuska fudbalska liga, kao i ABA i NBA košarkske lige, tako da ljubitelje sporta na Extra TV-u očekuje zaista izuzetan program.

Razumljivo povećanje troškova u svim sferama, pa dakle i veći troškovi obezbjeđivanja dodatnih TV sadržaja ne mogu ostati bez uticaja na našu ponudu u pogledu cijena usluga.

S tim u vezi Crnogorski Telekom ce počev od 1. avgusta 2022. godine,  izmjeniti cijene sljedećih paketa:

 • Cijena mjesečne pretplate Extra Trio M paketa će ubuduće iznositi 25,99 eura (predstavlja povećanje od 1,00 eur mjesečno)
 • cijene mjesečne pretplate Extra Trio L paketa će ubuduće iznositi 29,99 eura (predstavlja povećanje od 1,00 eur mjesečno)

 Navedene cijene su sa uključenim PDV-om.

Cijena Extra Trio XL paketa će ostati nepromijenjena.

S obzirom na to da su navedene izmjene nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnici ovih paketa mogu:

 • sa Crnogorskim Telekomom  bezuslovno raskinuti ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestiti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako su tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada su u obavezi da prilikom raskida ugovora izmire preostale rate u cjelosti i tim povodom dođu u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).
 • sa Crnogorskim Telekomom zaključe ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude i u tom slučaju potrebno je da posjete neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera).

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), može da pozove korisnički centar na broj 1500 i zatraži da ugovor zaključi na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da korisnici navedenih paketa ne postupe na jedan od navedenih načina, smatraćemo da su saglasni da nastave korišćenje paketa koji trenutno imaju sa izmijenjenim uslovima.

 

5. 5. 2021.

Besplatni dolazni pozivi, potrošnja minuta i gigabajta iz osnovnog paketa tokom putovanja po regionu – ovo su ukratko povoljnosti koje vas očekuju od 1. jula ove godine, kada startuje primjena posljednje faze roming regulacije u zemljama Zapadnog Balkana.

„Roming kao kod kuće“, kako se naziva primjena Sporazuma o sniženju cijena rominga, dio je usklađivanja regionalne regulative sa regulativom Evropske unije, i predstavlja praktičnu primjenu ideje evropskog jedinstvenog tržišta bez granica, na kojoj počiva Evropska unija.

Budući da ova inicijativa stavlja fokus na korisnika i njegove potrebe, kao i da je Crna Gora dio zone Zapadnog Balkana, želimo da vam ukratko predstavimo kako u praksi izgleda „roming kao kod kuće“, odnosno šta to konkretno znači za vas. Takođe, kako bismo vam putovanja učinili još prijatnijim, odlučili smo i da vam ponudimo još bolje opcije za surfovanje širom Evrope.

Kada je o „romingu kao kod kuće“ riječ, korisnici Telekoma će uskoro u zemljama regiona razgovarati i surfovati kao u Crnoj Gori, što znači da će svi oni koji od 1. jula putuju u Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Srbiju ili BiH, u tim zemljama minute, gigabajte i SMS-ove iz svojih paketa trošiti kao u našoj zemlji.

Tako će dolazni pozivi će za korisnike Telekoma koji se nađu unutar zone Zapadnog Balkana uvijek biti besplatni,

dok će se za odlazne pozive trošiti minuti namijenjeni za pozive ka drugim mrežama.

Slično je i sa gigabajtima i SMS-ovima iz paketa, koje ćete u zemljama regiona trošiti kao u Crnoj Gori. U slučaju da

potrošite minute, gigabajte i SMS-ove iz paketa, njihova cijena će biti ista kao da nastavite da razgovarate, dopisujete se i surfujete kod kuće.

Međutim, uz povoljnosti za korisnike koje donosi „roming kao kod kuće“, u Telekomu smo željeli da svim korisnicima omogućimo što prijatnije putovanje i boravak u inostranstvu i van zone Zapadnog Balkana.

Zato smo pripremili nove Travel&Surf karte koje će se u ponudi naći od juna ove godine, biće još bolje nego do sada i omogućiće opušteno surfovanje u većini evropskih zemalja.

Aktiviranjem Travel&Surf opcije moći ćete – kao i do sada, ali po još povoljnijim uslovima – da surfujete u partnerskim mrežama Telekoma širom Evrope bez nepredviđenih troškova, a ako potrošite internet iz dodatka, ili greškom pređete u drugu mrežu, internet saobraćaj se automatski onemogućava. Na vama je samo da uživate u putovanjima.

Istina, način na koji planiramo odmore i putujemo tokom prošle godine se u značajnoj mjeri promijenio, što je uticalo i na naše navike i ponašanje, možda nas je natjeralo i da odustanemo od nekih planova. U Telekomu ipak čvrsto vjerujemo da na ovaj način – sličnim inicijativama usmjerenim na vaše potrebe, i naravno, odgovornim ponašanjem i poštovanjem mjera i preporuka tokom putovanja – to iskustvo možemo zajedno opet učiniti prijatnijim i ljepšim.

 

5. 5. 2021.

Počev od 1 jula 2021 godine roaming ponuda se mijenja usljed uvodjenja posebnih uslova usluge za zemlje Zapadnog Balkana koji podrazumijevanju cjenovni princip ,,u roamingu kao kod kuće''. Budući da to pored ostalog znači da će korisnik ubuduće imati besplatne dolazne pozive kada je u roamingu u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana, Telekom planira promjene opcije Moj svijet koja se uglavnom zasniva na odredjenom broju besplatnih minuta dolaznih poziva i jedinstvenim cijenama odlaznih poziva kada se korisnik nalazi u 17 zemalja medju kojima su i zemlje Zapadnog Balkana.

U skladu sa tim, obavještavamo Vas da će se od 01. jula 2021. godine:

 • Opcija Moj svijet više neće biti dostupna korišćenje i za nove aktivacije.
 • Cijene saobraćaja u državama u kojima je važio Moj svijet (Moj svijet države) mijenjaju se na sljedeći način:
   

Zona

Nova cijena

Trenutna cijena

Odlazni pozivi

(eur/min)

Dolazni pozivi

(eur/min)

SMS

(eur/SMS)

Odlazni pozivi

(eur/min)

Dolazni pozivi

(eur/min)

SMS

(eur/SMS)

Hrvatska

1,98

0,88

0,40

1,54

0,61

0,30

Ostale Moj svijet države

1,98

0,88

0,40

2,37

1,13

0,40

Cijene su sa PDV-om

 • Korisnici koji se nalaze na tarifama Non-stop 4.1, Non-stop 5.1, Max 6.1, Max Pro1, Magenta XL, Smart Biznis Superior, Smart Biznis Exclusive, Magenta Smart Biznis Superior, Magenta Smart Biznis Exclusive imaće 50 besplatnih dolaznih minuta iz Crne Gore kada se nalaze u nekoj od Moj svijet država. Izuzetak su zemlje regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija) gdje korisnici neće imati 50 besplatnih dolaznih minuta jer će dolazni pozivi za sve korisnike i inače biti besplatni
 • Budući da će dolazni pozivi unutar Balkan Zone pa tako i u Srbiji uvijek biti besplatni, opcija VIP 300 dolaznih minuta, razumljivo više neće biti dostupna.

 

9. 4. 2021.

Od 1. maja 2021. godine Crnogorski Telekom će sniziti cijene poziva iz fiksne mreže ka fiksnim i mobilnim mrežama.

Cijene lokalnih i međumjesnih poziva

Trenutne cijene

Nove cijene

Destinacija

bez PDV-a

sa PDV-om

bez PDV-a

sa PDV-om

Prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori u periodu jakog saobraćaja

0.0392 €/min

0.0474 €/min

0.0274 €/min

0.0332 €/min

Prema svim ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori

0.0302 €/min

0.0365 €/min

0.0257 €/min

0.0311 €/min

 

Cijene međunarodnih poziva

Trenutne cijene

Nove cijene

Destinacija

bez PDV-a

sa PDV-om

bez PDV-a

sa PDV-om

Zona 2 - fiksne mreže

0.0910 €/min

0.1101 €/min

0.0728 €/min

0.0881 €/min

Zona 3 - fiksne i mobilne mreže

0.0520 €/min

0.0629 €/min

0.0416 €/min

0.0503 €/min

Zona 4 - fiksne mreže

0.3030 €/min

0.3666 €/min

0.1818 €/min

0.2200 €/min

Zona 4 - mobilne mreže

0.4550 €/min

0.5506 €/min

0.3185 €/min

0.3854 €/min

Nove cijene će važiti i za fizička i za pravna lica, za nove i za postojeće korisnike fiksne mreže Crnogorskog Telekoma.

 

30. 10. 2020.
Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

Od 15. 12. 2020. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje se koriste u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:
 

 • NAKNADE ZA PONOVNO UKLJUČENJE KORISNIKA
  U slučaju da korisnik bude privremeno isključen (isključenje odlaznih poziva ili isključenje i odlaznih i dolaznih poziva) usljed neplaćanja računa u roku definisanim Opštim uslovima korišćenja – primijeniće se izmijenjena cijena Naknade za ponovno uključenje korisnika koja će biti povećana sa postojećih 1,45 eura na 2,45 eura (sa PDV-om); odnosi se na korisnike fiksne i mobilne telefonije, i to na fizička i pravna lica.
   
 • SMART BIZNIS: PROMJENA CIJENE MINUTA
  Cijena minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,18 eura (sa PDV-om). Ova promjena se odnosi na Smart Bizinis postpejd pakete za pravna lica: Smart Biznis Mini, Smart Biznis Intro, Smart Biznis Start, Smart Biznis Regular, Smart Biznis Superior, Smart Biznis Ekskluziv.
   
 • NON-STOP: POJEDNOSTAVLJIVANJE PORTFOLIJA
  Crnogorski Telekom planira pojednostavljenje postojećeg portfolija postpejd paketa koje koriste korisnici fizička lica kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi, a koje još uvijek koristi jedan broj korisnika. Mogućnost pojednostavljenja portfolija usluga operatora predviđena je odredbom člana 151 stav 2 tacka 13 Zakona o elektronskim komunikacijama kojom je propisana mogućnost izmjene i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen ugovor uz obavezu operatora da korisniku ponudi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.

  U skladu s tim, obavještavamo vas da će se od 15. decembra 2020. godine izmijeniti uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge za jedan od paketa iz tzv. porodice postpejd Non-stop tarifa mobilne telefonije Crnogorskog Telekoma, i to:

  korisnicima Non-stop paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi: Non-stop 1.0, Non-stop 2.0, Non-stop 3.0, Non-stop 4.0 i Non-stop 5.0, paket će biti promijenjen u aktuelnu verziju Non-stop paketa iz ponude: Non-stop 1.1, Non-stop 2.1, Non-stop 3.1, Non-stop 4.1 i Non-stop 5.1, respektivno; čime će korisnici dobiti mogućnost da koriste Radio portal kao i aplikaciju YouTube (po 100 GB za obje), dok će cijena mjesečne pretplate biti povećana za 1 euro, sa PDV-om.

   
 • MMS SERVIS I VOICE MAIL (od 1. 1. 2021. godine)
  Crnogorski Telekom povlači iz upotrebe dvije usluge. Navike korisnika i korišćenje savremenih digitalnih kanala uslovili su nemogućnost korišćenja starijih tehnologija prilikom prelaska na modernije tehnologije i servise, tako da usluge primanja/slanja MMS poruka i govorna pošta neće biti dostupne od 1. 1. 2021.
 

23. 7. 2020.
 
Obavještenje za pripejd korisnike
 
Od 20. 8. pripejd dopune biće validne 60 dana. Kredit koji se ne potroši u tom roku neće više biti dostupan. Da biste kredit iskoristili blagovremeno i optimalno, preporučujemo da aktivirate neku od pripejd opcija preko Telekom ME aplikacije ili Super menija *111#.
O validnosti kartice i svake pojedinačne dopune korisnici će biti obaviješteni SMS-om.
Validnost pripejd kartica ostaje nepromijenjena.

 

22. 7. 2020.

Promjena rasporeda kanala na Extra TV-u

Agencija za elektronske medije izrekla je privrednom društvu “Crnogorski Telekom” a.d. iz Podgorice, pružaocu AVM usluge na zahtjev “Extra TV” upozorenje zbog kršenja obaveze da sve crnogorske elektronske medije rasporedi na početku kataloga programa.

Crnogorski Telekom je izvršio modifikaciju rasporeda kanala u svojoj programskoj šemi na način da se crnogorski kanali nalaze ispred svih ostalih kanala u programskoj šemi.

 

29. 6. 2020.

Obavještenje o promjenama u ponudi fiksne i mobilne mreže Crnogorskog Telekoma

Od 1. jula 2020. godine Crnogorski Telekom će sniziti cijene poziva iz fiksne mreže, kao i određenih cijena u romingu unutar Balkan zone.

Cijene poziva:

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h)

0,0528 €/min

0,0474 €/min

Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h)

0,0357 €/min

0,0321 €/min

Ostale fiksne mreže CG

0,0385 €/min

0,0365 €/min

Nove cijene će važiti i za fizička i za pravna lica, za nove i za postojeće korisnike Telekom fiksne mreže, i prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Cijene u romingu unutar Balkan zone:

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Dolazni pozivi unutar Balkan zone

0,0484 €/min

0,0303 €/min

Prenos podataka – Zona Balkan

0,0312 €/MB

0,0191 €/MB

Nove cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om i važiće i za fizička i za pravna lica, i to za pripejd i postpejd korisnike Telekom mobilne mreže, izuzev za korisnike opcije Moj svijet koji imaju besplatne dolazne pozive, uz politiku fer korišćenja servisa u zavisnosti od paketa koji koriste, i drugačije cijene prenosa podataka. Više na www.telekom.me.

Od 1. septembra 2020. Crnogorski Telekom planira pojednostavljenje i unapređenje postojećeg portfolija postpejd paketa koje koriste rezidencijalni korisnici – kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi, a koje još uvijek koristi mali broj korisnika. To će značiti promjenu ovih paketa:

 • Max 1.0  će biti promijenjen u Max 1.1:  količina GB biće povećana sa 1,5GB/2GB na 2GB/3GB, biće dodata mogućnost aktivacije 1 omiljenog broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max 2.0  će biti promijenjen u Max 2.1:  količina GB biće povećana sa 2GB/3GB na 3GB/5GB, broj SMS-ova ka svim CG mrežama biće neograničen, biće dodata mogućnost aktivacije 2 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max 3.0  će biti promijenjen u Max 3.1:  količina GB biće povećana sa 2,5GB/4GB na 4GB/7GB, broj SMS-ova ka svim CG mrežama biće neograničen, biće dodata mogućnost aktivacije 3 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max 4.0  će biti promijenjen u Max 6.1:  količina GB biće povećana sa 4GB/7GB na 7GB/13GB, biće dodata mogućnost aktivacije 6 omiljenih brojeva iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max Pro  će biti promijenjen u Max Pro 1:  količina GB biće povećana sa 23GB/26GB na 70GB/120GB, biće dodata mogućnost aktivacije 6 omiljenih brojeva iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Smart 5 (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 5 (uključujući i tarifu Smart porodica): broj minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori biće povećan sa 50 na 60, umjesto prava na 1 omiljeni broj sa 50% popusta, korisnici imaju mogućnost aktivacije 2 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, sa 100% popusta.
 • Smart 15 (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 15 (uključujući i tarifu Smart porodica): broj minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori biće povećan sa 160 na 190, popust na omiljene brojeve se povećava sa 50% na 100%.
 • Smart 5' (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 5 (uključujući i tarifu Smart porodica): umjesto prava na 1 omiljeni broj sa 50% popusta, korisnici imaju mogućnost aktivacije 2 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, sa 100% popusta.
 • Smart 15' (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 15 (uključujući i tarifu Smart porodica): popust na omiljene brojeve se povećava sa 50% na 100%.

 

12. 5. 2020.

U cilju tehničke simplifikacije i poboljšanja performansi sistema, i zbog boljeg korisničkog iskustva, od 12. juna biće ukinuti pripejd tarifni paketi Pleme i NRG. Korisnici tih tarifa prelaze na tarifu Ajmo svi i biće im dostupne sve njene povoljnosti, a to su:

 • Pozivi prema 5 izabranih brojeva iz Telekom mreže za 4 centa po minutu i SMS prema 5 izabranih brojeva iz Telekom mreže za pola centa po poslatoj poruci, uz mjesečnu nadoknadu od 95 centi sa PDV-om.
 • Besplatni pozivi ka odabranom broju iz Telekom fiksne mreže.
 • Besplatni razgovori i SMS prema jednom izabranom broju iz Telekom mobilne mreže, ukoliko je račun dopunjen iznosom jednakim ili većim od 3 eura najmanje jednom u 30 dana.

Posebno tarifiranje poziva unutar grupa Pleme i NRG neće biti moguće jer te grupe prestaju da postoje počev od 12. juna te će se ovi pozivi tarifirati kao ostali pozivi unutar mreže (osim gore navedenih).

O navedenim promjenama korisnici će biti informisani i SMS-om.
Opis tarife pogledajte ovdje.

 

31. 3. 2020.

Od 1. maja 2020. Telekom planira pojednostavljenje i unaprijeđenje postojećeg portfolija postpejd paketa koje koriste poslovni korisnici – kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi, a koje još uvijek koristi veoma mali broj korisnika. To će značiti unapređenje ovih paketa, na sljedeći način:
 
 • Smart Team 5  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 5:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 50 na 60, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 5’ će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 5: minuti iz paketa (45 minuta ka Telekom CG mobilnoj i fiksnoj mreži, a 15 minuta prema drugim CG mobilnim i fiksnim mrežama) važiće za pozive ka svim CG mrežama, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG bice smanjenja sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 15  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 15:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 160 na 190, a cijena SMS-a ka svim CG mrežama smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 15’  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 15: minuti iz paketa (145 minuta ka Telekom CG mobilnoj i fiksnoj mreži, i 45 minuta prema drugim CG mobilnim i fiksnim mrežama) važiće za pozive ka svim CG mrežama, a cijena SMS-a ka svim CG mrežama biće smanjenja sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 25 će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 25:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 300 na 360, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 25’  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 25: minuti iz paketa (270 minuta ka Telekom CG mobilnoj i fiksnoj mreži, a 90 minuta prema drugim CG mobilnim i fiksnim mrežama) važiće za pozive ka svim CG mrežama, a cijena SMS-a ka svim CG mrežama biće smanjenja sa 4 centa na 2 centa
 • Smart Team 50 će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 50:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 650 na 800, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Mobilni Internet 3 GB biće unaprijeđen u Mobilni Internet Libero L: GB uključeni u paket biće povećani sa 3 GB na 10 GB po punoj brzini (nakon toga brzina se smanjuje), a cijena mjesečne pretplate smanjena sa 23,78 eura na 19,65 eura.
 • Mobilni Internet 6 GB biće unaprijeđen u Mobilni Internet Libero XL: GB uključeni u paket će biti povećani sa 6 GB na 25 GB po punoj brzini (nakon toga brzina se smanjuje), a cijena pretplate smanjena sa 36,20 eura na 30 eura.

Ostale cijene i povoljnosti ostaju nepromijenjene. Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

 

2. 3. 2020.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

TVzaSVE, servis Radio-difuznog centra i Crnogorskog Telekoma, sadrži najpopularnije domaće, regionalne i inostrane kanale. Programski sadržaj je u prethodnom periodu unaprijeđen, uvedeni su novi popularni kanali, a ova će praksa biti nastavljena i u budućnosti.

Korisnici servisa TVzaSVE odnedavno mogu uživo pratiti NBA spektakl na kanalu Arena Sport, kao i najvažnija sportska dešavanja iz Crne Gore na domaćem sportskom kanalu MNE Sport koji je takođe uvršten u TVzaSVE ponudu.

Pored jednostavne instalacije, ovaj servis karakteriše i laka mobilnost. Uz veliku pokrivenost teritorije Crne Gore (preko 95 odsto stanovništva), korisnik može gledati televiziju kod kuće, i ponijeti je bilo gdje sa sobom, što ga čini jedinim servisom sa takvim setom mogućnosti u Crnoj Gori.

Obavještavamo vas da će se od 1. aprila 2020. godine izmijeniti uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za servis TVzaSVE, i to:

 • Korisnicima Osnovnog paketa iznos mjesečne pretplate biće povećan za 0,87 eura
 • Korisnicima Proširenog paketa iznos mjesečne pretplate biće povećan za 0,82 eura

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma.

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Radio-difuzni centar će o navedenim promjenama obavijestiti korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.tvzasve.me, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za februar 2020. godine.

Radio-difuzni centar i Crnogorski Telekom

 

27. 12. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - fizička lica

Obavještavamo Vas da će se od 1. februara 2020. godine izmijeniti uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:

 • Korisnicima Mobilni internet Libero paketa (Libero S / Libero M / Libero L / Libero XL), kao i Libero Plus paketa (Libero Plus S / Libero Plus M / Libero Plus M2 / Libero Plus L / Libero Plus XL) iznos mjesečne pretplate će biti povećan za 0.96 eura
 • Korisnicima Extra Duo paketa iznos mjesečne pretplate će biti povećan za 0.83 eura
 • Korisnicima Extra Duo Optika paketa internet brzina će biti povećana sa 40/4 Mbps na 100/10 Mbps, pa će se samim tim i naziv paketa promijeniti u Extra Duo Optika 100, a novi iznos mjesečne pretplate će biti 22.95 eura.                           

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Podsjećamo, korisnici mobilnog interneta, pored značajne količine internet protoka uključenog u paket, imaju mogućnost da, uz potpisivanje ugovora za neki od paketa iz aktuelne ponude, dobiju neograničeni streaming video sadržaja (YouTube, HBO GO, Netflix, Extra TV Mobile), kao i besplatno korišćenje HBO GO dodatka (pored neograničenog sadržaja korisnici dobijaju besplatno i aktivacioni kod). Takođe, Crnogorski Telekom u ponudi ima brojne pakete kombinovanih usluga (fiksni internet, Extra TV, fiksna telefonija, mobilna telefonija) koji omogućavaju korisniku značajne uštede i benefite uz kombinovanje više servisa u jedan paket. U ponudi su od skoro i novi Extra Trio paketi koji uključuju veliki broj TV kanala, značajne brzine interneta i neograničene pozive u Telekom fiksnoj mreži.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 27.12.2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljanjem teksta ovog obavještenja uz račun za decembar 2019. godine.

                                                                                                   

12. 12. 2019.

Obavještenje za pripejd korisnike

Od 15. 1. 2020 minimalna dopuna računa na trafikama i u prodavnicama biće 3 eura. Minimalna dopuna preko naših kanala ostaje 2 eura (www.telekom.me, Telekom ME aplikacija, Extra TV portal, postpejd2pripejd, automat za plaćanje u T-Centrima). 

Ako račun dopunjavate preko naših kanala, dopune vrijede više. Online dopuna na www.telekom.me donosi 10% više kredita, a dopune preko Extra TV portala obezbjeđuju pripejd korisniku besplatne minute u mreži sa svakom dopunom. Detalje možete pogledati na www.telekom.me

 

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar

teleneo-extra-bold
teleneo-regular