Izmjene u ponudi

5. 5. 2021.

Besplatni dolazni pozivi, potrošnja minuta i gigabajta iz osnovnog paketa tokom putovanja po regionu – ovo su ukratko povoljnosti koje vas očekuju od 1. jula ove godine, kada startuje primjena posljednje faze roming regulacije u zemljama Zapadnog Balkana.

„Roming kao kod kuće“, kako se naziva primjena Sporazuma o sniženju cijena rominga, dio je usklađivanja regionalne regulative sa regulativom Evropske unije, i predstavlja praktičnu primjenu ideje evropskog jedinstvenog tržišta bez granica, na kojoj počiva Evropska unija.

Budući da ova inicijativa stavlja fokus na korisnika i njegove potrebe, kao i da je Crna Gora dio zone Zapadnog Balkana, želimo da vam ukratko predstavimo kako u praksi izgleda „roming kao kod kuće“, odnosno šta to konkretno znači za vas. Takođe, kako bismo vam putovanja učinili još prijatnijim, odlučili smo i da vam ponudimo još bolje opcije za surfovanje širom Evrope.

Kada je o „romingu kao kod kuće“ riječ, korisnici Telekoma će uskoro u zemljama regiona razgovarati i surfovati kao u Crnoj Gori, što znači da će svi oni koji od 1. jula putuju u Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Srbiju ili BiH, u tim zemljama minute, gigabajte i SMS-ove iz svojih paketa trošiti kao u našoj zemlji.

Tako će dolazni pozivi će za korisnike Telekoma koji se nađu unutar zone Zapadnog Balkana uvijek biti besplatni,

dok će se za odlazne pozive trošiti minuti namijenjeni za pozive ka drugim mrežama.

Slično je i sa gigabajtima i SMS-ovima iz paketa, koje ćete u zemljama regiona trošiti kao u Crnoj Gori. U slučaju da

potrošite minute, gigabajte i SMS-ove iz paketa, njihova cijena će biti ista kao da nastavite da razgovarate, dopisujete se i surfujete kod kuće.

Međutim, uz povoljnosti za korisnike koje donosi „roming kao kod kuće“, u Telekomu smo željeli da svim korisnicima omogućimo što prijatnije putovanje i boravak u inostranstvu i van zone Zapadnog Balkana.

Zato smo pripremili nove Travel&Surf karte koje će se u ponudi naći od juna ove godine, biće još bolje nego do sada i omogućiće opušteno surfovanje u većini evropskih zemalja.

Aktiviranjem Travel&Surf opcije moći ćete – kao i do sada, ali po još povoljnijim uslovima – da surfujete u partnerskim mrežama Telekoma širom Evrope bez nepredviđenih troškova, a ako potrošite internet iz dodatka, ili greškom pređete u drugu mrežu, internet saobraćaj se automatski onemogućava. Na vama je samo da uživate u putovanjima.

Istina, način na koji planiramo odmore i putujemo tokom prošle godine se u značajnoj mjeri promijenio, što je uticalo i na naše navike i ponašanje, možda nas je natjeralo i da odustanemo od nekih planova. U Telekomu ipak čvrsto vjerujemo da na ovaj način – sličnim inicijativama usmjerenim na vaše potrebe, i naravno, odgovornim ponašanjem i poštovanjem mjera i preporuka tokom putovanja – to iskustvo možemo zajedno opet učiniti prijatnijim i ljepšim.

 

5. 5. 2021.

Počev od 1 jula 2021 godine roaming ponuda se mijenja usljed uvodjenja posebnih uslova usluge za zemlje Zapadnog Balkana koji podrazumijevanju cjenovni princip ,,u roamingu kao kod kuće''. Budući da to pored ostalog znači da će korisnik ubuduće imati besplatne dolazne pozive kada je u roamingu u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana, Telekom planira promjene opcije Moj svijet koja se uglavnom zasniva na odredjenom broju besplatnih minuta dolaznih poziva i jedinstvenim cijenama odlaznih poziva kada se korisnik nalazi u 17 zemalja medju kojima su i zemlje Zapadnog Balkana.

U skladu sa tim, obavještavamo Vas da će se od 01. jula 2021. godine:

 • Opcija Moj svijet više neće biti dostupna korišćenje i za nove aktivacije.
 • Cijene saobraćaja u državama u kojima je važio Moj svijet (Moj svijet države) mijenjaju se na sljedeći način:
   

Zona

Nova cijena

Trenutna cijena

Odlazni pozivi

(eur/min)

Dolazni pozivi

(eur/min)

SMS

(eur/SMS)

Odlazni pozivi

(eur/min)

Dolazni pozivi

(eur/min)

SMS

(eur/SMS)

Hrvatska

1,98

0,88

0,40

1,54

0,61

0,30

Ostale Moj svijet države

1,98

0,88

0,40

2,37

1,13

0,40

Cijene su sa PDV-om

 • Korisnici koji se nalaze na tarifama Non-stop 4.1, Non-stop 5.1, Max 6.1, Max Pro1, Magenta XL, Smart Biznis Superior, Smart Biznis Exclusive, Magenta Smart Biznis Superior, Magenta Smart Biznis Exclusive imaće 50 besplatnih dolaznih minuta iz Crne Gore kada se nalaze u nekoj od Moj svijet država. Izuzetak su zemlje regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija) gdje korisnici neće imati 50 besplatnih dolaznih minuta jer će dolazni pozivi za sve korisnike i inače biti besplatni
 • Budući da će dolazni pozivi unutar Balkan Zone pa tako i u Srbiji uvijek biti besplatni, opcija VIP 300 dolaznih minuta, razumljivo više neće biti dostupna.

 

9. 4. 2021.

Od 1. maja 2021. godine Crnogorski Telekom će sniziti cijene poziva iz fiksne mreže ka fiksnim i mobilnim mrežama.

Cijene lokalnih i međumjesnih poziva

Trenutne cijene

Nove cijene

Destinacija

bez PDV-a

sa PDV-om

bez PDV-a

sa PDV-om

Prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori u periodu jakog saobraćaja

0.0392 €/min

0.0474 €/min

0.0274 €/min

0.0332 €/min

Prema svim ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori

0.0302 €/min

0.0365 €/min

0.0257 €/min

0.0311 €/min

 

Cijene međunarodnih poziva

Trenutne cijene

Nove cijene

Destinacija

bez PDV-a

sa PDV-om

bez PDV-a

sa PDV-om

Zona 2 - fiksne mreže

0.0910 €/min

0.1101 €/min

0.0728 €/min

0.0881 €/min

Zona 3 - fiksne i mobilne mreže

0.0520 €/min

0.0629 €/min

0.0416 €/min

0.0503 €/min

Zona 4 - fiksne mreže

0.3030 €/min

0.3666 €/min

0.1818 €/min

0.2200 €/min

Zona 4 - mobilne mreže

0.4550 €/min

0.5506 €/min

0.3185 €/min

0.3854 €/min

Nove cijene će važiti i za fizička i za pravna lica, za nove i za postojeće korisnike fiksne mreže Crnogorskog Telekoma.

 

30. 10. 2020.
Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

Od 15. 12. 2020. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje se koriste u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:
 

 • NAKNADE ZA PONOVNO UKLJUČENJE KORISNIKA
  U slučaju da korisnik bude privremeno isključen (isključenje odlaznih poziva ili isključenje i odlaznih i dolaznih poziva) usljed neplaćanja računa u roku definisanim Opštim uslovima korišćenja – primijeniće se izmijenjena cijena Naknade za ponovno uključenje korisnika koja će biti povećana sa postojećih 1,45 eura na 2,45 eura (sa PDV-om); odnosi se na korisnike fiksne i mobilne telefonije, i to na fizička i pravna lica.
   
 • SMART BIZNIS: PROMJENA CIJENE MINUTA
  Cijena minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,18 eura (sa PDV-om). Ova promjena se odnosi na Smart Bizinis postpejd pakete za pravna lica: Smart Biznis Mini, Smart Biznis Intro, Smart Biznis Start, Smart Biznis Regular, Smart Biznis Superior, Smart Biznis Ekskluziv.
   
 • NON-STOP: POJEDNOSTAVLJIVANJE PORTFOLIJA
  Crnogorski Telekom planira pojednostavljenje postojećeg portfolija postpejd paketa koje koriste korisnici fizička lica kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi, a koje još uvijek koristi jedan broj korisnika. Mogućnost pojednostavljenja portfolija usluga operatora predviđena je odredbom člana 151 stav 2 tacka 13 Zakona o elektronskim komunikacijama kojom je propisana mogućnost izmjene i ukidanja korisničkog paketa za koji je zaključen ugovor uz obavezu operatora da korisniku ponudi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.

  U skladu s tim, obavještavamo vas da će se od 15. decembra 2020. godine izmijeniti uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge za jedan od paketa iz tzv. porodice postpejd Non-stop tarifa mobilne telefonije Crnogorskog Telekoma, i to:

  korisnicima Non-stop paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi: Non-stop 1.0, Non-stop 2.0, Non-stop 3.0, Non-stop 4.0 i Non-stop 5.0, paket će biti promijenjen u aktuelnu verziju Non-stop paketa iz ponude: Non-stop 1.1, Non-stop 2.1, Non-stop 3.1, Non-stop 4.1 i Non-stop 5.1, respektivno; čime će korisnici dobiti mogućnost da koriste Radio portal kao i aplikaciju YouTube (po 100 GB za obje), dok će cijena mjesečne pretplate biti povećana za 1 euro, sa PDV-om.

   
 • MMS SERVIS I VOICE MAIL (od 1. 1. 2021. godine)
  Crnogorski Telekom povlači iz upotrebe dvije usluge. Navike korisnika i korišćenje savremenih digitalnih kanala uslovili su nemogućnost korišćenja starijih tehnologija prilikom prelaska na modernije tehnologije i servise, tako da usluge primanja/slanja MMS poruka i govorna pošta neće biti dostupne od 1. 1. 2021.
 

23. 7. 2020.
 
Obavještenje za pripejd korisnike
 
Od 20. 8. pripejd dopune biće validne 60 dana. Kredit koji se ne potroši u tom roku neće više biti dostupan. Da biste kredit iskoristili blagovremeno i optimalno, preporučujemo da aktivirate neku od pripejd opcija preko Telekom ME aplikacije ili Super menija *111#.
O validnosti kartice i svake pojedinačne dopune korisnici će biti obaviješteni SMS-om.
Validnost pripejd kartica ostaje nepromijenjena.

 

22. 7. 2020.

Promjena rasporeda kanala na Extra TV-u

Agencija za elektronske medije izrekla je privrednom društvu “Crnogorski Telekom” a.d. iz Podgorice, pružaocu AVM usluge na zahtjev “Extra TV” upozorenje zbog kršenja obaveze da sve crnogorske elektronske medije rasporedi na početku kataloga programa.

Crnogorski Telekom je izvršio modifikaciju rasporeda kanala u svojoj programskoj šemi na način da se crnogorski kanali nalaze ispred svih ostalih kanala u programskoj šemi.

 

29. 6. 2020.

Obavještenje o promjenama u ponudi fiksne i mobilne mreže Crnogorskog Telekoma

Od 1. jula 2020. godine Crnogorski Telekom će sniziti cijene poziva iz fiksne mreže, kao i određenih cijena u romingu unutar Balkan zone.

Cijene poziva:

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h)

0,0528 €/min

0,0474 €/min

Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h)

0,0357 €/min

0,0321 €/min

Ostale fiksne mreže CG

0,0385 €/min

0,0365 €/min

Nove cijene će važiti i za fizička i za pravna lica, za nove i za postojeće korisnike Telekom fiksne mreže, i prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Cijene u romingu unutar Balkan zone:

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Dolazni pozivi unutar Balkan zone

0,0484 €/min

0,0303 €/min

Prenos podataka – Zona Balkan

0,0312 €/MB

0,0191 €/MB

Nove cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om i važiće i za fizička i za pravna lica, i to za pripejd i postpejd korisnike Telekom mobilne mreže, izuzev za korisnike opcije Moj svijet koji imaju besplatne dolazne pozive, uz politiku fer korišćenja servisa u zavisnosti od paketa koji koriste, i drugačije cijene prenosa podataka. Više na www.telekom.me.

Od 1. septembra 2020. Crnogorski Telekom planira pojednostavljenje i unapređenje postojećeg portfolija postpejd paketa koje koriste rezidencijalni korisnici – kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi, a koje još uvijek koristi mali broj korisnika. To će značiti promjenu ovih paketa:

 • Max 1.0  će biti promijenjen u Max 1.1:  količina GB biće povećana sa 1,5GB/2GB na 2GB/3GB, biće dodata mogućnost aktivacije 1 omiljenog broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max 2.0  će biti promijenjen u Max 2.1:  količina GB biće povećana sa 2GB/3GB na 3GB/5GB, broj SMS-ova ka svim CG mrežama biće neograničen, biće dodata mogućnost aktivacije 2 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max 3.0  će biti promijenjen u Max 3.1:  količina GB biće povećana sa 2,5GB/4GB na 4GB/7GB, broj SMS-ova ka svim CG mrežama biće neograničen, biće dodata mogućnost aktivacije 3 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max 4.0  će biti promijenjen u Max 6.1:  količina GB biće povećana sa 4GB/7GB na 7GB/13GB, biće dodata mogućnost aktivacije 6 omiljenih brojeva iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Max Pro  će biti promijenjen u Max Pro 1:  količina GB biće povećana sa 23GB/26GB na 70GB/120GB, biće dodata mogućnost aktivacije 6 omiljenih brojeva iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, a pretpata povećana za 1 euro, sa PDV-om.
 • Smart 5 (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 5 (uključujući i tarifu Smart porodica): broj minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori biće povećan sa 50 na 60, umjesto prava na 1 omiljeni broj sa 50% popusta, korisnici imaju mogućnost aktivacije 2 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, sa 100% popusta.
 • Smart 15 (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 15 (uključujući i tarifu Smart porodica): broj minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori biće povećan sa 160 na 190, popust na omiljene brojeve se povećava sa 50% na 100%.
 • Smart 5' (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 5 (uključujući i tarifu Smart porodica): umjesto prava na 1 omiljeni broj sa 50% popusta, korisnici imaju mogućnost aktivacije 2 omiljena broja iz Telekom mobilne ili fiksne mreže, sa 100% popusta.
 • Smart 15' (uključujući i tarifu Smart porodica) biće promijenjen u Smart Plus 15 (uključujući i tarifu Smart porodica): popust na omiljene brojeve se povećava sa 50% na 100%.

 

12. 5. 2020.

U cilju tehničke simplifikacije i poboljšanja performansi sistema, i zbog boljeg korisničkog iskustva, od 12. juna biće ukinuti pripejd tarifni paketi Pleme i NRG. Korisnici tih tarifa prelaze na tarifu Ajmo svi i biće im dostupne sve njene povoljnosti, a to su:

 • Pozivi prema 5 izabranih brojeva iz Telekom mreže za 4 centa po minutu i SMS prema 5 izabranih brojeva iz Telekom mreže za pola centa po poslatoj poruci, uz mjesečnu nadoknadu od 95 centi sa PDV-om.
 • Besplatni pozivi ka odabranom broju iz Telekom fiksne mreže.
 • Besplatni razgovori i SMS prema jednom izabranom broju iz Telekom mobilne mreže, ukoliko je račun dopunjen iznosom jednakim ili većim od 3 eura najmanje jednom u 30 dana.

Posebno tarifiranje poziva unutar grupa Pleme i NRG neće biti moguće jer te grupe prestaju da postoje počev od 12. juna te će se ovi pozivi tarifirati kao ostali pozivi unutar mreže (osim gore navedenih).

O navedenim promjenama korisnici će biti informisani i SMS-om.
Opis tarife pogledajte ovdje.

 

31. 3. 2020.

Od 1. maja 2020. Telekom planira pojednostavljenje i unaprijeđenje postojećeg portfolija postpejd paketa koje koriste poslovni korisnici – kroz smanjenje broja paketa koji nijesu u aktuelnoj ponudi, a koje još uvijek koristi veoma mali broj korisnika. To će značiti unapređenje ovih paketa, na sljedeći način:
 
 • Smart Team 5  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 5:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 50 na 60, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 5’ će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 5: minuti iz paketa (45 minuta ka Telekom CG mobilnoj i fiksnoj mreži, a 15 minuta prema drugim CG mobilnim i fiksnim mrežama) važiće za pozive ka svim CG mrežama, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG bice smanjenja sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 15  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 15:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 160 na 190, a cijena SMS-a ka svim CG mrežama smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 15’  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 15: minuti iz paketa (145 minuta ka Telekom CG mobilnoj i fiksnoj mreži, i 45 minuta prema drugim CG mobilnim i fiksnim mrežama) važiće za pozive ka svim CG mrežama, a cijena SMS-a ka svim CG mrežama biće smanjenja sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 25 će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 25:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 300 na 360, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Smart Team 25’  će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 25: minuti iz paketa (270 minuta ka Telekom CG mobilnoj i fiksnoj mreži, a 90 minuta prema drugim CG mobilnim i fiksnim mrežama) važiće za pozive ka svim CG mrežama, a cijena SMS-a ka svim CG mrežama biće smanjenja sa 4 centa na 2 centa
 • Smart Team 50 će biti unaprijeđen u Smart Team Plus 50:  broj minuta za pozive ka svim CG mrežama biće povećan sa 650 na 800, a cijena SMS-a ka svim mrežama u CG smanjena sa 4 centa na 2 centa.
 • Mobilni Internet 3 GB biće unaprijeđen u Mobilni Internet Libero L: GB uključeni u paket biće povećani sa 3 GB na 10 GB po punoj brzini (nakon toga brzina se smanjuje), a cijena mjesečne pretplate smanjena sa 23,78 eura na 19,65 eura.
 • Mobilni Internet 6 GB biće unaprijeđen u Mobilni Internet Libero XL: GB uključeni u paket će biti povećani sa 6 GB na 25 GB po punoj brzini (nakon toga brzina se smanjuje), a cijena pretplate smanjena sa 36,20 eura na 30 eura.

Ostale cijene i povoljnosti ostaju nepromijenjene. Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

 

2. 3. 2020.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

TVzaSVE, servis Radio-difuznog centra i Crnogorskog Telekoma, sadrži najpopularnije domaće, regionalne i inostrane kanale. Programski sadržaj je u prethodnom periodu unaprijeđen, uvedeni su novi popularni kanali, a ova će praksa biti nastavljena i u budućnosti.

Korisnici servisa TVzaSVE odnedavno mogu uživo pratiti NBA spektakl na kanalu Arena Sport, kao i najvažnija sportska dešavanja iz Crne Gore na domaćem sportskom kanalu MNE Sport koji je takođe uvršten u TVzaSVE ponudu.

Pored jednostavne instalacije, ovaj servis karakteriše i laka mobilnost. Uz veliku pokrivenost teritorije Crne Gore (preko 95 odsto stanovništva), korisnik može gledati televiziju kod kuće, i ponijeti je bilo gdje sa sobom, što ga čini jedinim servisom sa takvim setom mogućnosti u Crnoj Gori.

Obavještavamo vas da će se od 1. aprila 2020. godine izmijeniti uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za servis TVzaSVE, i to:

 • Korisnicima Osnovnog paketa iznos mjesečne pretplate biće povećan za 0,87 eura
 • Korisnicima Proširenog paketa iznos mjesečne pretplate biće povećan za 0,82 eura

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma.

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Radio-difuzni centar će o navedenim promjenama obavijestiti korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.tvzasve.me, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za februar 2020. godine.

Radio-difuzni centar i Crnogorski Telekom

 

27. 12. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - fizička lica

Obavještavamo Vas da će se od 1. februara 2020. godine izmijeniti uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:

 • Korisnicima Mobilni internet Libero paketa (Libero S / Libero M / Libero L / Libero XL), kao i Libero Plus paketa (Libero Plus S / Libero Plus M / Libero Plus M2 / Libero Plus L / Libero Plus XL) iznos mjesečne pretplate će biti povećan za 0.96 eura
 • Korisnicima Extra Duo paketa iznos mjesečne pretplate će biti povećan za 0.83 eura
 • Korisnicima Extra Duo Optika paketa internet brzina će biti povećana sa 40/4 Mbps na 100/10 Mbps, pa će se samim tim i naziv paketa promijeniti u Extra Duo Optika 100, a novi iznos mjesečne pretplate će biti 22.95 eura.                           

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Podsjećamo, korisnici mobilnog interneta, pored značajne količine internet protoka uključenog u paket, imaju mogućnost da, uz potpisivanje ugovora za neki od paketa iz aktuelne ponude, dobiju neograničeni streaming video sadržaja (YouTube, HBO GO, Netflix, Extra TV Mobile), kao i besplatno korišćenje HBO GO dodatka (pored neograničenog sadržaja korisnici dobijaju besplatno i aktivacioni kod). Takođe, Crnogorski Telekom u ponudi ima brojne pakete kombinovanih usluga (fiksni internet, Extra TV, fiksna telefonija, mobilna telefonija) koji omogućavaju korisniku značajne uštede i benefite uz kombinovanje više servisa u jedan paket. U ponudi su od skoro i novi Extra Trio paketi koji uključuju veliki broj TV kanala, značajne brzine interneta i neograničene pozive u Telekom fiksnoj mreži.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 27.12.2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljanjem teksta ovog obavještenja uz račun za decembar 2019. godine.

                                                                                                   

12. 12. 2019.

Obavještenje za pripejd korisnike

Od 15. 1. 2020 minimalna dopuna računa na trafikama i u prodavnicama biće 3 eura. Minimalna dopuna preko naših kanala ostaje 2 eura (www.telekom.me, Telekom ME aplikacija, Extra TV portal, postpejd2pripejd, automat za plaćanje u T-Centrima). 

Ako račun dopunjavate preko naših kanala, dopune vrijede više. Online dopuna na www.telekom.me donosi 10% više kredita, a dopune preko Extra TV portala obezbjeđuju pripejd korisniku besplatne minute u mreži sa svakom dopunom. Detalje možete pogledati na www.telekom.me

 

12. 7. 2019.

Crnogorski Telekom organizuje nagradnu igru za svoje registrovane korisnike postpejd i pripejd govornih paketa (osim turistčkog paketa), fizička lica. Nagradna igra će trajati u periodu od 15. 7. do 15. 8. 2019. Pravila nagradne igre možete pogledati ovdje.

 

27. 6. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - fizička lica

Od 1. avgusta 2019. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj i/ili fiksnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma i to:

 • Korisnici Max paketa koji su u aktuelnoj ponudi (Max 1.1 / Max 2.1 / Max 3.1 / Max 6.1 / Max Pro 1) dobiće mjesečno dodatnih 1 GB interneta, osim paketa Max Pro 1 koji će dobiti dodatnih 20 GB interneta mjesečno. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu veću za 1,05 eura.

 • Korisnici Smart paketa (Smart Plus 5 / Smart Plus 15 / Smart Plus 25 / Smart Plus 50 / Smart 5 / Smart 15) dobijaju 1 GB interneta koji je 1. avgusta potrebno aktivirati slanjem poruke 1GB PROMO na 1467. Jednom aktivirani GB ostaju korisniku dok god je na tom Smart tarifnom paketu. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu veću za 1,05 eura.

 • Korisnici Smart 5' i Smart 15' paketa dobijaju 1 GB interneta koji je 1. avgusta potrebno aktivirati slanjem poruke 1GB PROMO na 1467. Jednom aktivirani GB ostaju korisniku dok god je na tom Smart tarifnom paketu. Korisnici ovih paketa plaćaće mjesečnu pretplatu 6,95 eura za Smart 5', odnosno 16,95 eura za Smart 15’.

 • Verzije Max tarifnih paketa koje više nijesu u aktuelnoj ponudi dobiće dodatnih 1 GB interneta mjesečno, osim Max Pro paketa koji će dobiti dodatnih 20 GB interneta mjesečno, a plaćaće sljedeće mjesečne iznose pretplata:
   
  • Max 1.0 – 10,95 eura
  • Max 2.0 – 16,95 eura
  • Max 3.0 – 21,95 eura
  • Max 4.0 – 30,95 eura
  • Max Pro – 56,95 eura
 • Korisnici postpejd tarifa u okviru Magenta 1 paketa dobiće dodatne GB uključene u postpejd tarife i to:

  • Magenta 1 paketi koji više nijesu u aktuelnoj ponudi i Magenta 1 M paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 1GB interneta mjesečno
  • Magenta 1 L paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 5 GB interneta mjesečno
  • Magenta 1 XL paket koji je u aktuelnoj ponudi: dodatnih 20 GB interneta mjesečno
    
 • Mjesečne pretplate za ove pakete iznosiće:
   
  • Magenta 1 M paket koji je u aktuelnoj ponudi 30,90 eura
  • Magenta 1 L paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi, kao i Magenta L paket koji je u aktuelnoj ponudi 37,90 eura
  • Magenta 1 XL V1 paket koji nije u aktuelnoj ponudi 47,90 eura
  • Magenta 1 XL V2 paket koji nije u aktuelnoj ponudi, kao i Magenta 1 XL paket koji je u aktuelnoj ponudi 51,90 eura
    
 • Cijena minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori izonosiće 0,18 eura. Ova promjena se odnosi na sljedeće postpejd pakete za fizička lica: Smart grupa paketa, Max grupa paketa, Mono paket, Plus paket, Bonus postpejd (za korisnike paketa Magenta 1), Plus 2 paket, Tango postpejd paket, kao i postpejd paketi u okviru Magenta 1 paketa.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da se novi uslovi razlikuju od onih utvrđenih pretplatničkim ugovorom, ukoliko koristite neki od navedenih postpejd paketa, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1500 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 6. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, preko Extra TV platforme, SMS-om gdje je primjenjivo, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za jun 2019. godine.

Koristimo priliku da podsjetimo da je Crnogorski Telekom u aprilu 2019. uveo nove postpejd tarife Non-stop koje prvi put sadrže odvojene minute ka drugim mrežama, minute u mreži i više interneta u odnosu na ostale postpejd tarife koje su u aktuelnoj ponudi ili su povučene iz ponude. Cijene minuta i pretplate Non-stop tarifnih paketa ostaju nepromijenjene, a korisnici mogu sa postojećih tarifa preći na neku od novih tarifa koje, između ostalog, imaju i neograničene minute ka svim mrežama u Crnoj Gori.

 

27. 6. 2019.

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom - pravna lica

Od 1. avgusta 2019. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj telefoniji Crnogorskog Telekoma, i to:

 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 5 / Smart Team 5 / Smart Team 5') imaće na raspolaganju 500 MB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 5,99 eura (veću za 0,81 eura u odnosu na trenutnu ponudu).

 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 15 / Smart Team 15 / Smart Team 15') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 15,99 eura (veću za 0,48 eura u odnosu na trenutnu ponudu).

 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 25 / Smart Team 25 / Smart Team 25') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 25,99 eura (veću za 0,13 eura u odnosu na trenutnu ponudu).

 • Korisnici Smart paketa (Smart Team Plus 50 / Smart Team 50 / Smart Team 50') imaće na raspolaganju 1 GB interneta protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju, a plaćaće mjesečnu pretplatu 51,99 eura (veću za 0,27 Eur u odnosu na trenutnu ponudu).

 • Smart Biznis paketi koje više nijesu u aktuelnoj upotrebi imaće 1 GB internet protoka mjesečno u nacionalnom saobraćaju uključen u tarifu, a plaćaće sljedeće mjesečne iznose pretplata:

  • Smart Biznis 7 – 7,99 eura
  • Smart Biznis 15 – 15,99 eura
  • Smart Biznis 25 – 25,99 eura
  • Smart Biznis Premium – 50,99 eura
 • Cijena minuta ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,179 eura; tarifni interbal za pozive ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori biće 60 sekundi. Ova promjena važiće za korisnike sljedećih postpejd paketa van aktuelne ponude: Smart Biznis grupa paketa, Smart Team Plus grupa paketa, Smart Team grupa paketa, Smart Team' grupa paketa.

 • Za korisnike postpejd paketa Mono, cijena minuta ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori iznosiće 0,179 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

 • sa Crnogorskim Telekomom zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Smart Biznis iz aktuelne ponude ili drugi paket prema Vašim potrebama) i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera) ili da kontaktirate agenta prodaje zaduženog za vašu kompaiju.

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1515 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 6. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telekom.me, SMS-om, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za jun 2019.

Koristimo priliku da podsjetimo da je Crnogorski Telekom u aprilu 2019. uveo nove postpejd opcije za Smart Biznis pakete iz aktuelne ponude, koje sadrže odvojene minute ka drugim mrežama, minute u mreži i više interneta u odnosu na ostale postpejd tarife. Cijene minuta i pretplate Smart Biznis tarifnih paketa ostaju nepromijenjene, a korisnici mogu sa postojećih tarifa preći na neku od novih tarifa i opcija.

 

6. 6. 2019.

Od 8. 7. 2019. godine cijene poziva i SMS-a u nacionalnom saobraćaju u svim pripejd paketima, izuzev paketa ''Volim'', biće promijenjene na sljedeći način:

 

Aktuelna cijena

Nova cijena

Pozivi prema svim mrežama u CG

0,1830 €/min

0,1999 €/min

SMS prema svim mrežama u CG

0,0407 €

0,0500 €

Cijene su sa PDV-om.

Sve povoljnosti tarifnih paketa ostaju nepromijenjene.

Najpovoljniju komunikaciju omogućavaju pripejd opcije – za pozive, poruke, internet, ili kombinovano. Korisnici ih mogu aktivirati u Super meniju *111# (ovaj poziv je besplatan).

 

31. 5. 2019.

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI USLOVA UTVRĐENIH PRETPLATNIČKIM UGOVOROM

Počev od od 01.07. 2019. godine Crnogorski Telekom će izmijeniti cijene koje se odnose na sljedeće stavke cjenovnika usluga mobilne i/ili fiksne mreže Crnogorskog Telekoma:

Naknade za ponovno uključenje korisnika

Naknade za ponovno uključenje korisnika u slučaju privremenog isključenja (isključenje odlaznih poziva ili isključenje i odlaznih i dolaznih poziva usljed neplaćanja računa u roku definisanim Opštim uslovima korišćenja) biće povećana sa postojećih 0,92 EUR za korisnike mobilne telefonije i 0,81EUR za korisnike fiksne telefonije na 1,45 EUR (sa PDV-om).

Odnosi se na fizička i pravna lica.

Podsjećamo korisnike koji to do sada nijesu činili, da ubuduće blagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze kako bi izbjegli plaćanje naknade za ponovno uključenje.

Identifikacija dolaznih poziva

Mjesečna pretplata za uslugu identifikacije dolaznih poziva za korisnike fizička lica povećaće se sa 0,56 EUR na 0,99 EUR (sa PDV-om); Promjena se odnosi na korisnike govornih usluga fiksne telefonije, pri čemu će korisnicima Standard i Super paketa cijena usluge ostati nepromijenjena.

Extra TV Mini

Mjesečna pretplata za inovirani Extra TV Mini paket za korisnike fizička lica umjesto dosadašnjih 6,15 EUR iznosiće 6,99 EUR sa PDV-om. Extra TV Mini paket je od njegovog uvođenja, obogaćen sa preko 25 atraktivnih kanala, uključujući i najpopularnije regionalne kanale, čime se ukupan broj dostupnih kanala povećao na 54, a u narednom periodu se očekuje dodatno proširenje broja kanala.

 

28. 3. 2019.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POSTPEJD PAKETA MONO – FIZIČKA LICA

Od 1. maja 2019. godine izmijeniće se ugovoreni uslovi korišćenja paketa MONO postpejd za fizička lica.

U skladu sa odredbom člana 159 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'' br 40/13 i /17) i instrukcijama i zahtjevima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o načinu primjene pomenute odredbe radi usaglašavanja cijena paketa u skladu sa navedenim Zakonom, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene postpejd paketa MONO za fizička lica usaglasi sa cijenama postpejd paketa Max 1.1 koji je aktuelni i najkorišćeniji postpejd paket za fizička lica u ponudi Crnogorskog Telekoma. Napominjemo, u dosadašnjem periodu najkorišćeniji paket u našoj postpejd ponudi za fizička lica bio je Smart Plus 5 paket, a cijene postpejd paketa Mono bile su usaglašene sa cijenama Smart Plus 5 paketa.

Navedena promjena ugovorenih uslova podrazumijeva sljedeće:

 • Sniženje cijene interneta sa 0,0420 eura na 0,0030 eura za 100 KB (tj. sa 0,43 eura na 0,0305 eura za 1 MB).

 • Povećanje cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1332 eura na 0,1490 eura.

 • Povećanje cijene SMS-a ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,0207 eura na 0,0305 eura.

 • Povećanje cijene SMS ka mrežama u Srbiji sa 0,0207 eura na 0,0610 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene, moguće, nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnik može da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskine ugovor za korišćenje Mono paketa, i o tome u pisanoj formi obavijesti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem tog obavještenja poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako je korisnik tokom trajanja ugovora kupio uređaj ili opremu na rate, kada je u obavezi da prilikom raskida ugovora izmiri preostale rate u cjelosti i tim povodom dođe u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

 • sa Crnogorskim Telekomom zaključi ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Max 1.1 ili drugi paket prema potrebama korisnika) i u tom slučaju potrebno je da posjeti neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera).

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), potrebno je da pozove korisnički centar na broj 1500 i zatraži da ugovor bude zaključen na mjestu prebivališta (u stanu).

U slučaju da korisnik ne postupi na jedan od navedenih načina, smatraćemo da je saglasan da nastavi korišćenje paketa MONO sa izmijenjenim uslovima.

Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 3. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Vijesti, na internet stranici www.telekom.me, kao i SMS-om.

 

28. 3. 2019.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE MONO PAKETA – PRAVNA LICA

Od 1. maja 2019. godine izmijeniće se ugovoreni uslovi korišćenja paketa MONO postpejd za pravna lica.

U skladu sa odredbom člana 159 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'' br 40/13 i /17) i instrukcijama i zahtjevima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o načinu primjene pomenute odredbe radi usaglašavanja cijena paketa u skladu sa navedenim Zakonom, Crnogorski Telekom je u obavezi da cijene postpejd paketa MONO za pravna lica usaglasi sa cijenama postpejd paketa Smart Biznis 7 koji je aktuelni i najkorišćeniji postpejd paket za pravna lica u ponudi Crnogorskog Telekoma. Napominjemo, u dosadašnjem periodu najkorišćeniji paket u našoj postpejd biznis ponudi bio je Smart Team Plus 5 paket, te su cijene postpejd paketa Mono bile su usaglašene sa njim.

Navedena promjena ugovorenih uslova podrazumijeva sljedeće:

 • Povećanje cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1035 eura na 0,1321 eura.
 • Povećanje cijene video poziva prema svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,1035 eura na 0,1321 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka svim mrežama u Crnoj Gori sa 0,0207 eura na 0,0305 eura.
 • Povećanje cijene SMS ka mrežama u Srbiji sa 0,0207 eura na 0,0508 eura.

Cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

S obzirom na to da su navedene izmjene, moguće, nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena korisnik može da:

 • sa Crnogorskim Telekomom bezuslovno raskine ugovor za korišćenje Mono paketa i o tome u pisanoj formi obavijesti Crnogorski Telekom u nekoj od poslovnica (ili poslovnici ovlašćenih partnera), ili slanjem tog obavještenja poštom na adresu Crnogorskog Telekoma – izuzev ako je korisnik tokom trajanja ugovora kupio uređaj ili opremu na rate kada je u obavezi da prilikom raskida ugovora izmiri preostale rate u cjelosti i tim povodom dođe u neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnicu ovlašćenih partnera).

 • sa Crnogorskim Telekomom zaključi ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude (Smart Biznis Intro ili drugi paket prema potrebama korisnika) i u tom slučaju potrebno je da posjeti neku od poslovnica Crnogorskog Telekoma (ili poslovnica naših ovlašćenih partnera), ili da kontaktira agenta prodaje zaduženog za firmu u kojoj je zaposlen.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da to uradi (lice sa invaliditetom), potrebno je da pozove korisnički centar na broj 1515 i zatraži da ugovor zaključi na mjestu prebivališta (u svom stanu).

U slučaju da korisnik ne postupi na jedan od navedenih načina, smatraćemo da je saglasan da nastavi korišćenje paketa MONO sa izmijenjenim uslovima. Crnogorski Telekom je o navedenim promjenama dana 28. 3. 2019. godine obavijestio korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Vijesti, na internet stranici www.telekom.me, kao i SMS-om.

 

15. 11. 2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE VOLIM PRIPEJDA

Od 15. decembra 2018. godine mijenjaju se uslovi korišćenja Volim pripejda:

 • Uvodi se mjesečna naknada koja obezbjeđuje besplatne pozive i poruke u Volim grupi i 1 GB interneta mjesečno. Naknada u iznosu od 2 eura naplacivace se s Volim pripejd računa od 15. decembra, svakih 30 dana.

 • Umjesto postojećih Volim opcija (7/15/30 dana interneta) korisnicima Volim pripejda biće dostupne sve Monster opcije. Mogu se aktivirati u Volim meniju *115# po promotivnim cijenama koje važe do kraja 2018.

Promotivna cijena Volim SIM kartice, 1 euro sa 1 euro inicijalnog kredita, važiće do 15. marta 2019. godine. Validnost bonus dopune koju korisnik dobija za kupovine u Voli marketima je 7 dana.

 

04. 10. 2018.

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE MAGENTA BONUS PONUDE

U novembru 2018. prvoj grupi korisnika ističe promo period za Magenta bonus ponudu: 12 mjeseci korišćenja dodatnog postpejd broja bez pretplate, uz neograničene pozive u mreži i 1 GB interneta mjesečno.

Nakon promotivnih 12 mjeseci od kada su korisnici dobili Magenta bonus kartice, pretplata počinje da se naplaćuje i to sa 50% popusta – mjesečna pretplata biće 2,95 eura umjesto 5,90 eura (kako je bilo definisano uslovima korišćenja). Ovo se odnosi na korisnike koji koriste dodatni broj iz Magenta bonus ponude. Korisnicima koji taj broj ne koriste neće se naplaćivati mjesečna pretplata sve dok ne počnu da ga koriste.

Uz ranije povoljnosti (neograničeni pozivi u mreži i 1 GB interneta mjesečno), Magenta bonus postpejd broj imaće i dodatnu povoljnost, 50 minuta ka drugim mrežama mjesečno.

Crnogorski Telekom

 

5. 6. 2018.

Počev od 5.jula 2018. Crnogorski Telekom će povećati cijene poziva i poruka ka svim mrežama na paketima koji su van aktuelene ponude i paketu Mono. Cijene na Telekom prepaid 2017 i Volim prepaid paketu ostaju nepromijenjene

Paketi koji će biti obuhvaćeni promjenom cijena su: Ajmo svi, Friends, Holiday (verzija do 2018), NRG, M4U, Pleme,Telekom prepaid (verzija do 2017) Sedam, Mono, Za Dž, Cosmos, Friends Ekipa, Telekom Turist 2016 paket.

Promjene cijena date u tabeli u nastavku

(osim ako Cjenovnikom nije drugačije naznačeno u okviru konkretnog tarifnog paketa)

Stara cijena bez PDV-a

Stara cijena sa PDV-om

Nova cijena bez PDV-a

Nova cijena sa PDV-om

Pozivi prema svim mrežama u CG

0.1218

0.1474

0.1513

0.1830

SMS prema svim mrežama u CG

0.0252

0.0305

0.0336

0.0407

Tarifni interval za pozive je 60 sekundi, ukoliko nije drugačije naznačeno u okviru tarifnog paketa.

Osim prethodno navedenih promjena, svaka aktivacija ,,Opcije 9.5 centi’’ čija je validnost 30 dana , koja se do sada nije naplaćivala će se počev od 5 jula 2018 godine naplaćivati 0.95 EUR.

 

30. 3. 2018.

Crnogorski Telekom će od 1. maja tekuće godine smanjiti cijene internet ADSL paketa za fizička i pravna lica.

Nove cijene će važiti za nove i za postojeće korisnike ADSL paketa:

Fizička lica

Trenutne cijene

Nove cijene

ADSL Basic

10,73 €

9,66 €

ADSL Flat 2

12,96 €

11,66 €

ADSL Flat 5

17,02 €

15,32 €

ADSL Flat 7

19,90 €

17,91 €

Pravna lica

Trenutne cijene

Nove cijene

ADSL Flat B4

15,65 €

14,08 €

ADSL Flat B6

18,51 €

16,66 €

ADSL Flat B8

21,38 €

19,24 €

ADSL Flat B10

24,32 €

21,89 €

Takođe, od 1. maja 2018. godine Crnogorski Telekom uvodi niže cijene poziva iz fiksne mreže.

Destinacija

Trenutne cijene

Nove cijene

Mobilne mreže CG – standardna tarifa (7-19h)

0,0652 €/min

0,0587 €/min

Mobilne mreže CG – niža tarifa (19-7h)

0,0442 €/min

0,0397 €/min

Ostale fiksne mreže CG

0,0714 €/min

0,0428 €/min

Zona II – Evropa, fiksne mreže

0,1222 €/min

0,1101 €/min

Zona II – Evropa, mobilne mreže

0,2287 €/min

0,2057 €/min

Zona III – SAD i Kanada

0,0693 €/min

0,0629 €/min

Zona IV – Svijet, fiksne mreže

0,4078 €/min

0,3666 €/min

Zona IV – Svijet, mobilne mreže

0,6123 €/min

0,5506 €/min

Sve cijene su sa PDV-om.

 

8. 12. 2017.

Od 1. januara 2018. važiće nova stopa PDV-a (21% umjesto dosadašnjih 19%) i cijene usluga Crnogorskog Telekoma biće joj prilagođene.

U Cjenovniku pripejd usluga važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev sljedećih stavki koje se neće mijenjati:

 • pripejd opcije, osim ILI-ILI pripejd opcija
 • cijena SIM kartice (Telekom prepaid 2017, Volim, Mono i Mobilni internet)
 • Mobilni internet pripejd paket (SIM kartica + modem)
 • pripejd vaučeri
 • Mobilni internet pripejd opcije
 • zamjena kartice

U Cjenovniku postpejd usluga za fizička lica važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev sljedećih stavki koje se neće mijenjati:

 • zamjena kartice
 • aktivacija SIM kartice

nove postpejd opcije (Viber&WhatsApp dodatak, Dodatak za društvene mreže, Opcija 250 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 5 GB, Opcija 10 GB, Opcija 250 MB jednokratno, Opcija 1 GB jednokratno, Magenta 1 opcija 1 GB, Magenta 1 opcija 5 GB, Dokup 1 GB, Dokup 5 GB)

U Cjenovniku postpejd usluga za poslovne korisnike važećem na dan 1. 1. 2018. sve cijene biće prilagođene novoj poreskoj stopi, osim cijena za nove Smart Biznis pakete, nove internet opcije i digitalne dodatke koje se neće mijenjati.

U Cjenovniku usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica važećem na dan 1. 1. 2018. godine, u dijelu fiksnog govornog servisa sve cijene će biti prilagođene novoj poreskoj stopi, izuzev mjesečne pretplate za Standard i Super paket.

Takođe, mjesečna pretplata za paket Magenta 1 XL, nezavisno od tehnologije, počev od od 1. januara 2018. iznosiće 50,50 € (41,74 € bez PDV-a), umjesto 50,73 € (41,92 € bez PDV-a).

Cijene usluga u ostalim cjenovnicima biće prilagođene novoj poreskoj stopi počev od 1. januara 2018. godine.

 

31. 10. 2017.

Crnogorski Telekom će od 1. januara 2018. godine uvesti izmjene cijena i načina tarifiranja u određenim paketima na sljedeći način:

1. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za navedene postpejd pakete za fizička lica:

Paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Smart 5, Smart Plus 5

5,09 €

5,90 €

Smart 15, Smart Plus 15

15,26 €

15,90 €

Smart 25, Smart Plus 25

25,43 €

25,90 €

Smart 50, Smart Plus 50

50,86 €

51,90 €

2. Izmjena cijene poziva ka svim mrežama u Crnoj Gori za navedene postpejd pakete za fizička lica:

Paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Smart 5, Smart Plus 5

0,1017 €

0,1322 €

Smart 15, Smart Plus 15

0,0915 €

0,1322 €

Smart 25, Smart Plus 25

0,0814 €

0,1322 €

Smart 50, Smart Plus 50

0,0763 €

0,1322 €

Mono

0,1017 €

0,1322 €

Za navedene pozive u navedenim Smart paketima mijenja se i tarifni interval sa trenutnih 60/1 na 60 sekundi.

3. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za postpejd Mobilni internet Libero pakete za fizička lica:

Paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Mobilni internet Libero S

6,05 €

6,99 €

Mobilni internet Libero M

10,12 €

10,99 €

Mobilni internet Libero L

19,33 €

19,99 €

Mobilni internet Libero XL

29,50 €

30,99 €

4. Izmjena cijena mjesečnih pretplata za Extra TV dodatne pakete za fizička i pravna lica:

Dodatni paketi

Trenutne cijene

Nove cijene

Plus, Arena, Pink, HBO, HBO Premium, Ruski

4,98 €

5,49 €

Cinestar TV Premiere HD

2,99 €

3,49 €

Regionalni, Dječiji

3,96 €

4,49 €

Maxi

19,22 €

19,99 €

Sve cijene su sa PDV-om.

 

28. 9. 2017.

AKTIVACIJA PRIPEJD BROJA OD STRANE KORISNIKA

Izmjena trajanja perioda u kome je moguća aktivacija pripejd broja od strane korisnika uvedena je 25. 9. 2017.

Nakon kupovine/registracije, korisnik može aktivirati pripejd broj (pozivom, slanjem SMS-a ili internet sesijom) u roku od 6 mjeseci od kupovine tj. registracije. Ukoliko korisnik ne aktivira broj u navedenom roku, broj se trajno deaktivira, a Crnogorski Telekom zadržava pravo daljeg raspolaganja brojem jer brojevi pripadaju kategoriji ograničenih resursa za koje postoji zakonska obaveza racionalnog korišćenja

Podsjećamo da se validnost pripejd broja nakon aktivacije od strane korisnika produžava dopunom. Period validnosti zavisi od tarifnog paketa; više informacija na www.telekom.me.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar